A

Above the fold
"Powyżej zgięcia", oznacza treść w górnej części strony internetowej, którą widać zaraz po załadowaniu w przeglądarce, bez konieczności przewijania. Materiały widziane w tym obszarze są uważane za bardziej wartościowe, bo czytelnik widzi je po raz pierwszy. Above the fold jest to termin wywodzący się z prasy (gdzie fold oznacza fizyczne zgięcie na papierze). W przeciwieństwie do gazety, jego lokalizacje w emailu i na stronie internetowej nie są przewidywalne, ponieważ wpływa na to okienko podglądu użytkowników, rozmiar monitora, rozdzielczość monitora, wszelkie nagłówki umieszczone przez programy pocztowe, takie jak Hotmail, itp.  
Adres internetowy
Aadres strony internetowej, na który zostanie przeniesiony użytkownik po jego kliknięciu lub wpisaniu w pasek adresu przeglądarki. Zwykle jest wyróżniony w tekście poprzez inny kolor i styl. Składa się zazwyczaj z protokołu (najczęściej http:// lub https:// dla zabezpieczonych stron), hosta/domeny (np. app.freshmail.pl) oraz z opcjonalnej ścieżki (np. /logowanie), np. http://app.freshmail/logowanie
Adres IP
Unikatowy numer nadany każdemu urządzeniu podpiętemu do Internetu. Adres IP może być dynamiczny (zmieniać się za każdym razem, gdy wiadomość email wychodzi) albo statyczny (niezmienny). W przypadku wysyłek mailowych lepsze są adresy statyczne, ponieważ dynamiczne są narażone na większe działanie filtrów antyspamowych.    
“Aktywni”
„Pełnoprawni” odbiorcy zapisani do Twojej listy odbiorców.  
Application Program Interface (API)
Interfejs programowania aplikacji – sposób w który mogą się komunikować dwa programy w celu wymiany danych. W systemach do email marketingu umożliwia ono m.in. dodawanie adresów z zewnętrznych aplikacji czy wysyłanie wiadomości transakcyjnych.
Application Service Provider (ASP)
Dostawca aplikacji internetowej - rodzaj usługi internetowej, polegający na wynajmie aplikacji poprzez sieć Internet i powiązanych usług na zasadach dzierżawy. Serwery i oprogramowanie jest utrzymywane w firmie ASP - Klient nie kupuje go na własność, ani nie musi posiadać umiejętności (lub pracowników) do administrowania i konfigurowania. Nie musi też instalować oprogramowania na twardym dysku swojego komputera. Płaci się za korzystanie z aplikacji. Jednocześnie dokumenty tworzone w systemie ASP są gromadzone u dostawcy, gdzie obowiązują rygorystyczne procedury ochrony danych.
Atak DoS
“Odmowa usługi” - atak na stronę www lub system, polegający na wysyłaniu więcej wiadomości lub tworzeniu bardziej wzmożonego ruchu niż serwer jest w stanie obsłużyć, co skutkuje jego zablokowaniem.
Autoresponder
Automatyczna wiadomość wysyłana odbiorcy po kliknięciu w link aktywacyjny. Dotyczy tylko listy Double opt in z autoresponderem.

B

B2B
ang. Business to Business,  relacja "przedsiębiorstwo-przedsiębiorstwo" polega na realizacji procesów biznesowych pomiędzy dwoma firmami.
B2C
ang. Business to Client, relacja "przedsiębiorstwo-klient" to relacje realizujące transakcje między przedsiębiorstwami a konsumentami.
Blokada
Odrzucenie wiadomości przez serwer dostawcy poczty elektronicznej. Wielu dostawców poczty blokuje pocztę na podstawie adresów IP lub domeny nadawcy jeżeli na ich adresy są wysyłane wiadomości, które stanowią SPAM, zawierają wirusy czy są niezgodne z ich polityką antyspamową.  
Blokada odbiorców
Lista adresów odbiorców, do których nie może zostać wysłana żadna wiadomość. Może być tworzona ręcznie lub automatycznie przy pomocy automatycznych wiadomości wysyłanych po kliknięciu w przycisk SPAM w aplikacjach pocztowych obsługujących feedback loop np. Yahoo, AOL.  

C

Call to action
"Wezwanie do działania", metoda wskazania potencjalnemu klientowi co powinien teraz wykonać na stronie internetowej, landing page. Najczęściej przyjmuje wygląd graficznego przycisku.
Click-through rate (CTR)
Wyrażona procentowo ilość osób, które kliknęły np. reklamę kontekstową lub link sponsorowany w stosunku do liczby ich wyświetleń w wiadomości wysłanej w ramach danej kampanii. Im wyższy CTR, tym więcej wejść na reklamowaną stronę.
CPA (Cost per Action)
Metoda płatności za reklamę dopiero po wykonaniu przez użytkownika konkretnej akcji na stronie docelowej (np. dokonanie zakupu, wypełnienie formularza).
CPC (Cost per Click)
Metoda płatności za reklamę, w której koszt ponoszony jest dopiero w momencie kliknięcia w dany link lub banner, a nie w zależności od liczby jego wyświetleń.
CPM
Koszt ponoszony za tysiąc wyświetleń reklamy, obliczany na podstawie liczby odsłon witryny internetowej.
CRM
System zarządzania relacjami z klientami.
Czarna lista
Lista opracowana przez odbiorców maili, firmy dostarczające usługę poczty elektronicznej oraz inne podmioty. Obejmuje ona domeny lub adresy IP wszystkich nadawców podejrzanych o wysyłanie spamu. Wiele firm korzysta z czarnych list, aby odrzucić przychodzące wiadomości email, zarówno na poziomie serwera, jak i zanim dotrze ona do skrzynki adresata.

D

Deduplikacja
Proces usunięcia powtarzających się adresów z kilku list w ramach jednej wysyłki.
DKIM
ang. DomainKeys Identified Mail - system służący do potwierdzania autentyczności wysłanej wiadomości pocztowej przy pomocy pary kluczy (publiczny + prywatny). Klucze prywatne są używane do podpisywania wiadomości a klucze publiczne odczytywane z systemu DNS to potwierdzania autentyczności. Stosowany głównie w Stanach Zjednoczonych, obecnie zdobywa popularność również w Polsce.
DNS
System nazw domenowych - umożliwia przetłumaczenie nazw domenowych na adres IP.
“Do Aktywacji”
Odbiorcy, których obecność na liście musi być jeszcze zatwierdzona (w przypadku opcji Double Opt In). Aby tak się stało, muszą oni kliknąć w link aktywacyjny wysłanej do nich wiadomości.  
Dodanie do listy odbiorców
Proces dołączenia do listy odbiorców przez wypełnienie formularza umieszczonego na stronie www, bądź w rzeczywistości. Potwierdzeniem dopisania do listy odbiorców może być również wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji poprzez odpowiedź na wiadomość email od właściciela listy.
Domena adresu email
Część adresu email znajdująca się po prawej stronie od znaku “@”. Użyteczna do katalogowania listy adresowej z uwzględnieniem posiadanych domen.  
Dostarczone maile
Łączna liczba wiadomości email, które prawdopodobnie dotarły do odbiorców, gdyż system wysyłający nie odnotował informacji o ich odrzuceniu przez serwer odbiorczy.  
Double Opt - In
Proces, który wymaga potwierdzenia chęci otrzymywania wiadomości przez osobę dodaną do listy odbiorców. Potwierdzenie może odbywać się poprzez kliknięcie w link, który zostaje wysłany do odbiorcy w wiadomości.
Dysponujący listą
Podmiot będący właścicielem bazy danych, w której skład wchodzą adresy email lub będący właścicielem skrzynek odbiorczych, udostępnianych osobom trzecim. Dysponujący listą realizuje wysyłki do znajdujących się w bazie odbiorców, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie im komercyjnych wiadomości lub na posiadane skrzynki.

F

Format HTML + TXT
Wiadomość, która zawiera format HTML i TXT. Programy pocztowe, które nie będą mogły odtworzyć wiadomości w formacie HTML, wyświetlą ją w formacie TXT. Należy pamiętać, że wyświetlenie wiadomości w formacie TXT uniemożliwi zraportowanie jej w kontekście otwarć.
Format TXT
Wiadomość zapisana tylko w formacie TXT.

G

Geotargetowanie
Profilowanie listy pod względem miejsca otwarcia wiadomości.  

H

Higiena
Proces aktualizowania bazy danych przez usuwanie niepoprawnych adresów email odbiorców.
Higiena listy mailingowej
Jakość listy mailingowej, wyrażona niskim wskaźnikiem zwrotów otrzymywanych z wysyłek wiadomości email do znajdujących się na niej odbiorców oraz aktualnymi danymi opisującymi poszczególnych odbiorców.

I

IMAP
Internetowy protokół pocztowy, następca POP3.
Inbox Test
Sprawdza przed wysyłką czy wiadomość stworzona w Kreatorze Kampanii dobrze wyświetla się w różnych klientach pocztowych.

K

Klient poczty elektronicznej
Program poczty elektronicznej, poprzez który użytkownik komputera odbiera i wysyła pocztę elektroniczną.
Komercyjny email
Wiadomość mająca na celu promocję danego produktu, usługi lub marki, aby skłonić klienta do kupna lub wejścia na reklamowaną stronę.
Konwersja
Sytuacja, w której odbiorca wiadomości wykonuje pożądaną przez nadawcę czynności. Konwersją można nazwać zakup (np. po kliknięciu w link), ale też rejestrację na stronie www, wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji i każdy dobrowolny akt, którego oczekuje nadawca.
Koszt nabycia
W email marketingu, koszt pozyskania jednego potencjalnego klienta, odbiorcy newslettera lub klienta w indywidualnej kampanii mailingowej. Zazwyczaj koszt całkowity kampanii dzielony jest przez liczbę jej potencjalnych klientów, odbiorców lub klientów.

L

Landing page
Inaczej "jump page" strona docelowa. Jest to strona, na którą użytkownik jest bezpośrednio kierowany po kliknięciu w link sponsorowany, czy kreację reklamową.  
Link do podglądu / (znacznik) $$preview$$
Link w treści wiadomości, umożliwiający odbiorcy podgląd emaila w nowym oknie, jeśli nie został poprawnie wyświetlony.
Link edycji danych subskrybenta
Możliwość poproszenia odbiorcy wiadomości o podanie dodatkowych danych, które pomogą w lepszej personalizacji mailingu. By to zrobić, należy w wiadomości dodać link edycji danych.
Link rezygnacji / (znacznik) $$resignlink$$:
Link w treści wiadomości, pozwalający odbiorcy na usunięcie jego adresu email z listy odbiorców.  
Lista odbiorców
Baza danych zawierająca adresy email odbiorców, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie przez dysponującego listą wiadomości komercyjnych.  

M

Maile transakcyjne
Maile transakcyjne, to informacje wysyłane do klienta po wykonaniu przez niego określonej czynności, np. mail zwrotny po dokonaniu zakupu.
Mailto
Kod służący do podlinkowania adresu email w wiadomości (mailto:twojeimie@twojadomena.pl). Po kliknięciu w link, zazwyczaj otwiera się klient poczty elektronicznej użytkownika i w pustej wiadomości wstawia adres email w polu “DO”.  
Martwy link
Link nie prowadzący do żadnej strony, np. z powodu jej usunięcia.
Mechanizm usunięcia z listy mailingowej
Sposób, w jaki odbiorca może zgłosić chęć rezygnacji z otrzymywania komercyjnych wiadomości. Przykładem mechanizmu usunięcia z listy mailingowej może być wysłanie przez odbiorcę wiadomości email lub kliknięcie w link do wypisu. Usunięcie z listy mailingowej oznacza zapewnienie, że odbiorca nie otrzyma więcej komercyjnych wiadomości.
MSP
Serwis oferujący konta poczty elektronicznej, np. Hotmail.

N

Nagłówek wiadomości
Ustrukturyzowane informacje o nadawcy, odbiorcy, serwerze pochodzenia, temacie oraz inne dane na temat danego maila.  
Newsletter tekstowy
Prosty newsletter składający się wyłącznie z tekstu, bez specjalnej czcionki, kolorów, elementów graficznych czy obrazków. Mogą go otrzymywać wszyscy, którzy posiadają adres email, szczególnie ci, których skrzynka mailowa nie obsługuje wersji HTML mailingów.
“Nieaktywowani”
Osoby, które zapisały się do listy odbiorców, ale jeszcze tego nie potwierdziły klikając w link przesłany w mailu potwierdzającym (w przypadku opcji Double Opt - In).
Niezamówiona korespondencja handlowa

Korespondencja nazywana również spamem.

O

Obsługa odbić
Odpowiednia obsługa odbić jest bardzo istotna z punktu widzenia higieny listy odbiorców oraz dostarczalności. Po pewnej ilości odbić adres powinien być usunięty z listy. Niestety brak spójności w formatach zwrotek oraz niekonsekwencja w kodach odbić nie pozwala zawsze na 100% stwierdzić jakiego rodzaju jest to odbicie oraz jaka jest jego przyczyna.
Odbicia
Łączna liczba wiadomości email, które prawdopodobnie nie dotarły do odbiorców, gdyż system wysyłający odnotował informację o ich odrzuceniu przez serwer odbiorczy. Na ilość zwrotów składa się suma zwrotów twardych i zwrotów miękkich.
Odbicie miękkie
Informacja o chwilowych trudnościach w dostarczeniu do danego odbiorcy wybranej wiadomości email. Zwrot miękki występuje, gdy serwer pocztowy potwierdzi istnienie docelowej skrzynki odbiorczej, ale wiadomości nie udało się dostarczyć. Z reguły powodem jest tymczasowa niedostępność serwera odbiorcy, zerwanie połączenia lub przepełnienie skrzynki odbiorcy. Najprawdopodobniej możliwe będzie dostarczanie kolejnych wiadomości.  
Odbicie twarde
Informacja o braku możliwości dostarczania do danego odbiorcy danej wiadomości email oraz kolejnych. Powodem otrzymania zwrotu twardego może być np. błąd w adresie email, wcześniejsze usunięcie adresu email z serwera lub nieistnienie serwera.  
Odbiorca
Osoba, która wyraźnie poprosi o dołączenie do listy odbiorców, np. przez wypełnienie formularza zapisu do newslettera i wyrazi zgodę na otrzymywanie wiadomości.  
Odbita wiadomość (zwrotka)
Zwrotna wiadomość wysyłana do nadawcy informująca dlaczego wiadomość nie może zostać dostarczona. Nie wszystkie serwery wysyłają zwrotki. Nie we wszystkich zwrotkach są jasne i precyzyjne informacje dlaczego wiadomość została odbita.  
Okno podglądu
Dodatkowe okno wyświetlane w kliencie pocztowym, umożliwiające użytkownikowi podgląd wiadomości bez konieczności jej otwierania, obok listy wątków.
Open rate (OR)
Procentowy wskaźnik, który pokazuje stosunek unikalnie wyświetlonych wiadomości do wiadomości wysłanych.

P

Permission marketing
Działania marketingowe polegające na dostarczaniu na życzenie odbiorcy informacji o charakterze promocyjnym, zgodnych z jego preferencjami.
Personalizacja
Metoda targetowania, dzięki której odbiorca wiadomości może mieć wrażenie, że jest kierowana tylko do niego. Obejmuje ona dodawanie nazwy odbiorcy w temacie lub treści maila lub innych danych z pól dodatkowych.
PGP
Program używany do szyfrowania i ochrony wiadomości podczas przekazywania z jednego komputera do drugiego i może być użyty do zweryfikowania wiarygodności wysyłającego.
Phishing
Wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł do kart kredytowych) poprzez podszywanie się pod osobę lub instytucję godną zaufania.
Piksel zliczający
Przeźroczysty obrazek o wymiarach 1x1 dodawany do części HTML wiadomości. Jest używany do zliczania otwarć w kampaniach email marketingowych. Aby zdarzenie zostało zarejestrowane muszą zostać pobrane obrazki w mailu.
Pole dodatkowe
Miejsce, w którym można zbierać dodatkowe informację o odbiorcy, np. jego imię, miasto, czy informacje o kliknięciu w link.
Pole “OD”
Adres email i opcjonalnie nazwa nadawcy przez niego podana. W wielu klientach poczty email ustawione domyślnie. Adres w polu “OD” może być inny od adresu do odpowiedzi.  
Pole “Odpowiedz do”
Adres email, który zostanie wykorzystany do odpowiedzi na przysłaną wiadomość. Może być inny niż adres “OD”.
Pole “Temat”
Krótkie podsumowanie treści wiadomości, często tworzone tak, aby zachęcić odbiorcę do otwarcia maila.
“Poleć znajomym”
Link w treści wiadomości, pozwalający odbiorcy maila na przesłanie tej wiadomości do wybranej przez niego osoby.
Polityka prywatności
Zbiór jasnych reguł traktujących o tym, jak firma wykorzystuje adresy email i inne zebrane informacje na potrzeby swojej działalności. W przypadku wypożyczania, sprzedaży lub wymieniany listy odbiorców należy takie działania ująć w polityce prywatności. Dostęp do polityki prywatności nie powinien być w żaden sposób utrudniony.
Przedrostek adresu email
Część adresu email znajdująca się po lewej stronie od znaku “@”.    
Przyzwolenie
Zgoda klienta na otrzymywanie komunikatu marketingowego, wyrażona poprzez prośbę o dodanie jego adresu email do listy odbiorców.

R

Raport dostarczalności
Uwzględnia twarde i miękkie odbicia oraz działania subskrybentów.
Rezygnacja z subskrypcji
Usunięcie adresu email z listy odbiorców po kliknięciu w link rezygnacji przez samego odbiorcę.
ROI
Wskaźnik zwrotu z inwestycji firmy. Określa w jakim stopniu zaangażowane środki przyniosły lub przyniosą firmie korzyści ekonomiczne.  

S

Segement
Adresy email z danej listy odbiorców, wyselekcjonowane poprzez tworzenie reguł dla danej listy, np. odbiorcy, którzy otworzyli wiadomość.
Selektywna rezygnacja z subskrypcji
Mechanizm usunięcia z listy mailingowej, który pozwala klientowi selektywnie określać, którą subskrypcję chce kontynuować, jednocześnie rezygnując z innych.  
Single Opt - In
Typ listy odbiorców, który oznacza, że subskrybenci zostaną dodani do listy od razu po wypełnieniu formularza. Nie będzie więc wymagane już żadne dodatkowe potwierdzenie z ich strony.
SMTP
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) to protokół komunikacyjny opisujący sposób przekazywania poczty elektronicznej w Internecie. Pozwala na bezpieczne wysyłanie wiadomości przez serwer poczty wychodzącej, a dzięki dodatkowemu uwierzytelnieniu masz pewność, że nikt nie podszywa się pod Ciebie w trakcie wysyłania wiadomości.  
Spam
Niechciana wiadomość komercyjna. Zdarza się, że odbiorcy uznają za spam każdy mailing, którego nie chcą już więcej otrzymywać, nawet jeśli wcześniej zapisali się do listy odbiorców.
SpamAssassin
Program przeznaczony do sprawdzenia czy wysyłany mail nie będzie traktowany jako spam.  
Spoofing
Praktyka polegająca na zmianie adresu “OD” (FROM) w wiadomości pocztowej, tak żeby odbiorca był przekonany, że została nadana z innego adresu.  
Stopka
Obszar na końcu wiadomości email, który nie musi podlegać edycji przy każdej wysyłce. Zawiera najczęściej dane kontaktowe nadawcy.  

T

Tag
Znacznik stosowany do klasyfikowania fragmentów tekstu. Pozwala na grupowanie odnośników (linków), umożliwia tworzenie grup na podstawie m.in. kliknięć linków oznaczonych za pomocą tagów.
Targetowanie behawioralne
Segmentowanie odbiorców na podstawie zachowań względem wysłanej wiadomości. Np. odbiorca otworzył kampanię,  kliknął link.
Testy A/B
Podział wysyłki na dwie części z różnym tematem/nadawcą, bądź kreacją, dzięki czemu możemy sprawdzić, która wersja wysyłki będzie cieszyła się większym powodzeniem.
Testy A/B kreacji
Sprawdzają, który szablon kampanii będzie bardziej efektywny. Dzięki nim, możesz znacząco poprawić Open rate swoich mailingów. Najważniejszym wskaźnikiem efektywności powinien być wskaźnik CTR, czyli kliknięcia w linki znajdujące się w kreacji.
Testy antyspamowe
Sprawdzają przed wysyłką czy wiadomość stworzona w Kreatorze Kampanii zostanie zakwalifikowana przez filtry antyspamowe jako spam.
Treść HTML
Wiadomości email, która zawiera wszelkiego rodzaju formatowanie inne niż zwykły tekst. Obejmuje wszelkie grafiki, logo i kolory.
Treść wiadomości
Materiał zawarty w wiadomości z wyłączeniem nagłówków wiadomości. Zawiera słowa, obrazki i linki.
Treści dynamiczne
Treści, które są ukrywane/pokazywane w mailingu na podstawie wartości pól dodatkowych posiadanych przez danego odbiorcę , np. imię.

U

Unikalny identyfikator
Unikalny identyfikator np. listy, odbiorcy czy kampanii, używany w aplikacjach do email marketingu, w celu zliczania kliknięć, otwarć czy wypisów. Adresy internetowe w wiadomościach są podmieniane na specyficzne adresy służące do zliczania kliknięć w poszczególne odnośniki, jak również są dodawane linki rezygnacji czy piksele zliczające.
Uwierzytelnianie wiadomości email
Zautomatyzowany proces, który sprawdza tożsamość.

W

Wiadomości seryjne
Maile wyzwalane zdarzeniami - wiadomości wysyłane na podstawie wcześniej ustalonych wydarzeń np. kliknięcie w link czy urodziny odbiorcy.
Współczynnik odbić
Liczba twardych / miękkich odbić podzielona przez liczbę wysłanych maili. Liczba może być niedokładna, ponieważ niektóre systemy nie zawsze dokładnie zgłaszają
Wypisani
Odbiorcy, którzy zrezygnowali z otrzymywania mailingu.
Wysłane
Łączna liczba wszystkich wiadomości wysłanych na pojedyncze adresy email w ramach danej kampanii. Ilość ta nie uwzględnia ponownego dosyłania maili, które nie mogły zostać wcześniej dostarczone.

Z

Załącznik
Tekst, wideo, grafika, plik PDF lub plik dźwiękowy, który dołączany jest do wiadomości           e-mail, ale nie jest zawarty bezpośrednio w niej. Dołączanie załączników nie jest dobrym sposobem - wielu dostawców usług internetowych, czy klientów pocztowych, nie pozwala na ich odczytywanie, ponieważ hakerzy wykorzystują je do dostarczania wirusów i innych złośliwych kodów.  
Zapis do newslettera
Proces, w którym osoba wypełnia formularz na stronie internetowej, aby dołączyć do listy odbiorców.
Zgoda na wysyłanie informacji handlowych
Wyrażenie zgody na subskrypcje i otrzymywanie informacji. Takim przyzwoleniem może być oświadczenie firmy, że adres email został legalnie umieszczony na liście odbiorców lub zgoda odbiorcy, która jest potwierdzona (tj. nie wygenerowaną automatycznie bądź nieuczciwie).
Zmęczenie listy
Sytuacja, w której wysyłanie zbyt wielu wiadomości do jednej listy w zbyt krótkim czasie powoduje jej “zmęczenie”, tj. wzrost rezygnacji z subskrypcji.
Znacznik $$confirmlink$$ / confirm link / ConfirmLink:
Link potwierdzający zapis do listy odbiorców.