Powrót do słownika

Pole “OD”

Adres email i opcjonalnie nazwa nadawcy przez niego podana. W wielu klientach poczty email ustawione domyślnie. Adres w polu “OD” może być inny od adresu do odpowiedzi.