Regulamin Serwisu (obowiązujący od 20.05.2024)

FreshMail to nowoczesna firma, która dba o najwyższy standard świadczonych usług. Regulamin został stworzony dla Ciebie i ma w sposób jasny przedstawić warunki korzystania z naszych usług przez wszystkich, którzy korzystają z nich dla celów związanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą, zawodową lub statutową. Charakter naszych usług powoduje, że nie są one przeznaczone dla konsumentów.

Zanim skorzystasz w jakiejkolwiek formie z Serwisu zapoznaj się z pełną treścią Regulaminu.

WAŻNE! Ponieważ FreshMail jest obecnie w procesie łączenia sił z Mailer Lite, niniejsza wersja Regulaminu obowiązuje od 1 marca 2024 roku do 28 lutego 2025 roku. Tutaj możesz przeczytać o tym, jak będą się zmieniały nasze usługi w najbliższej przyszłości.

Regulamin jest dla Ciebie, dlatego chcemy, żeby był jak najbardziej przejrzysty. Dla łatwego posługiwania się jego treścią, Regulamin podzieliliśmy na wewnętrzne jednostki redakcyjne, a każdą z nich opatrzyliśmy dodatkowym komentarzem. Pamiętaj jednak, że podział jest wyłącznie intuicyjny, dlatego żadna z części Regulaminu nie może być interpretowana w oderwaniu od pozostałych.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z treścią Regulaminu skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych na końcu Regulaminu (punkt 85 Regulaminu).

Porządki robione dla Ciebie – definicje

1. Lubimy porządek, dlatego w Regulaminie wprowadziliśmy kilka definicji

APITo prosta integracja, dzięki której możesz skutecznie połączyć i zintegrować każdą aplikację z kontem we FreshMailu. Szczegółowe zasady korzystania z API znajdziesz tutaj.
Adres GrupowyPojedynczy adres służący do dystrybucji wiadomości mailowych do innych adresów mailowych np. biuro@domena.pl
CennikProgram jest odpłatny, a zasady wynagradzania oraz lista cen za poszczególne usługi, określone zostały właśnie w Cenniku, który znajdziesz tutaj. Cennik uzupełnia Regulamin i jest integralną częścią Umowy zawieranej przez Ciebie z nami;
DokumentacjaPo zalogowaniu się w Serwisie będziesz mógł pobierać wszystkie udostępnione przez nas pliki, które dla ułatwienia nazywamy Dokumentacją. Obejmują one zwłaszcza materiały ułatwiające Ci korzystanie z Programu, a także różnego rodzaju raporty, które możesz generować z Programu;
Dane osoboweTo wszelkie dane osobowe Odbiorców lub innych osób trzecich definiowane zgodnie z RODO, które importujesz do Programu FreshMail lub które w nim generujesz, korzystając z naszych Usług;
FreshMailTo my; spółka pod firmą FreshMail spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000497051;
KampaniaTo umożliwia nasz Program; jako Kampanię rozumiemy dokonanie przez Ciebie za pośrednictwem Programu jednej masowej wysyłki jednego wzoru e-maila lub wiadomości SMS o charakterze marketingowym. Jeśli wysyłasz pojedynczą wiadomość, również jest to uważane za Kampanię. Maile transakcyjne wysyłane za pomocą Programu nie stanowią Kampanii;
KonsumentJesteś Konsumentem, jeśli jesteś osobą fizyczną i nie prowadzisz działalności gospodarczej lub zawodowej.
KontoJest Twoje i tylko Twoje. Po zarejestrowaniu się w Serwisie zostanie utworzony dla Ciebie indywidualny profil, za pomocą którego będziesz mógł korzystać z funkcjonalności i zasobów Programu;
ModeracjaKampanie oraz Landing Page podlegają moderacji przez FreshMail przed wysłaniem lub udostępnieniem – zastrzegamy sobie możliwość sprawdzenia  zgodności ich treści z Regulaminem i Polityką Antyspamową oraz dobrymi praktykami e-mail marketingu;
Landing PageProsta strona internetowa, którą możesz utworzyć w Programie, w szczególności po to, by za jej pomocą pozyskiwać Dane osobowe Odbiorców. Zawartość Landing page jest utworzona i prowadzona przez Ciebie na zasadach określonych w Regulaminie;
OdbiorcyDo nich wysyłasz Kampanie. Są to osoby, których adresy e-mail lub numery telefonów importujesz do Programu. Pamiętaj, że liczba Odbiorców na Twoim Koncie to suma liczb adresów na wszystkich Twoich listach Odbiorców, nawet jeśli poszczególne adresy e-mail bądź numery telefonów powtarzają się na tych listach odbiorczych;
Polityka AntyspamowaPrzykładamy szczególną wagę do tego, żeby korzystanie z Programu odbywało się zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz ogólnie akceptowalnymi zasadami Internetu. Stworzyliśmy zatem Politykę Antyspamową, która skupia wszystkie powyższe regulacje i zasady. Jeśli chcesz zapoznać się z Polityką Antyspamową kliknij tutaj;
Polityka PrywatnościPrzykładamy najwyższą wagę do ochrony Twojej prywatności. Dlatego stworzyliśmy Politykę Prywatności - to zbiór zasad i reguł według których przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeżeli chcesz zapoznać się z Polityką Prywatności kliknij tutaj.
ProgramDo niego importujesz bazy danych zawierające adresy mailowe lub numery telefonów Odbiorców oraz za jego pośrednictwem wysyłasz Kampanie. Program umożliwia też korzystanie z innych funkcji, opisanych szczegółowo tutaj. Jest to program informatyczny dostępny online, pod domeną app.freshmail.com, działający w modelu Software as a Services (SaaS, nie musisz go instalować na swoim komputerze). Program będzie udostępniany przez nas wyłącznie do dnia 28 lutego 2025 roku.;
PrzedsiębiorcaTo osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która nawiązuje z nami współpracę i w ramach zawartej Umowy wynika, iż jest ona bezpośrednio związana z wykonywaną działalnością i posiada ona dla takiej osoby charakter zawodowy. 
Przedsiębiorca na prawach konsumentaJesteś Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i korzystasz z naszych usług w zakresie bezpośrednio związanym z Twoją działalnością gospodarczą, ale z treści zawartej Umowy z nami wynika, iż nie posiada ona dla Ciebie charakteru zawodowego, np. na podstawie danych o przedmiocie Twojej działalności gospodarczej udostępnionych w CEIDG
RaportChcesz wiedzieć, ilu Odbiorców odebrało Twoją Kampanię? Raport umożliwia Ci zapoznanie się ze statystykami prowadzonych przez Ciebie Kampanii;
Regulamin Właśnie go czytasz. Jest to dokument, w którym określiliśmy warunki korzystania z Serwisu oraz Programu.
RODORozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (GDPR- General Data Protection Regulation –tekst opublikowany w Dzienniku UE).
SerwisZa jego pośrednictwem logujesz się do Konta oraz korzystasz z Programu. To strona dostępna pod adresem freshmail.pl.;
SpamtrapTo adres, który został stworzony i umieszczony w Internecie celowo lub został przekształcony z adresu e-mail, nieużywanego przez co najmniej 2 lata. Spamtrap służy do wykrywania przypadków wysyłania wiadomości na adresy, pochodzące z baz utworzonych w sposób niezgodny z prawem lub dobrymi praktykami e-mail marketingu (przykładowo, doczytaj punkt 2.ii oraz 2.iii Polityki Antyspamowej). Obecność Spamtrapów na Twojej liście Odbiorców może także świadczyć o braku lub niewłaściwej higienie bazy odbiorców;
TreściWszelkie elementy graficzne, tekstowe i audiowizualne, które umieszczasz w Programie w ramach Kampanii, Landing Page lub maili transakcyjnych. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za ich zgodność z prawem.
UmowaUmowę na odpłatne korzystanie z Programu zawarłeś z nami poprzez akceptację niniejszego Regulaminu i zasad opisanych w dokumencie “Cennik Zasady zakupów”, ewentualnie poprzez zawarcie z nami pisemnej umowy licencji niewyłącznej na zasadach analogicznych jak opisane w niniejszym Regulaminie. Umowa obowiązywać będzie maksymalnie do 28 lutego 2025 roku.
Ustawa Prawo AutorskieTo polska ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., nr 90,poz. 631 ze zm.);
Ustawa o ŚwiadczeniuTo polska ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.,poz. 1422).

2. Jeśli w Regulaminie nie zastrzegliśmy odmiennie, wyliczone powyżej zwroty pisane z wielkiej litery, zawsze będą miały takie same znaczenie.

Co to jest Program i na jakiej zasadzie się z niego korzysta?

3. FreshMail, za pośrednictwem Serwisu, świadczy usługi w zakresie e-mail marketingu. Usługi te świadczone są poprzez udostępnienie Tobie narzędzi i funkcjonalności Programu oraz wsparcia na wybranym przez Ciebie poziomie.

4. W ramach Programu możesz korzystać też z innych funkcjonalności, takich jak:

(i) sms marketing (jeśli wykupiłeś tę usługę przed 1 marca 2024 r.);

(ii) maile transakcyjne (jeśli wykupiłeś tę usługę przed 1 marca 2024 r.);

(iii)  Landing Pages

5. Poprzez akceptację Regulaminu i dokonanie płatności zawarłeś z FreshMail Umowę. Na jej podstawie udzielamy Ci odpłatnej licencji niewyłącznej na korzystanie w jednym czasie oraz na jednym stanowisku pracy z Programu na podstawie jednego, indywidualnego loginu (adresu e–mail). Masz jednak możliwość stworzenia na swoim Koncie kont dostępowych dla więcej niż jednej osoby, choć pamiętaj, że wyłącznie Ty jesteś odpowiedzialny za sposób wykorzystania Twojego Konta, a w szczególności za działania niezgodne z Umową, Regulaminem i Polityką Antyspamową. Na podstawie Umowy oraz na warunkach w niej określonych możesz korzystać z Programu oraz wykorzystywać pobraną z Serwisu Dokumentację wyłącznie na własny użytek.

6. Na podstawie Umowy przysługuje Ci licencja na Program na polach eksploatacji wskazanych w art. 74 oraz art. 75 Ustawy Prawo Autorskie, przy czym nie możesz:

(i) trwale lub czasowo zwielokrotniać Programu w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,

(ii) tłumaczyć, przystosowywać, zmieniać układ lub dokonywać jakichkolwiek innych zmian w Programie,

(iii) sporządzać kopii zapasowej Programu,

(iv) zwielokrotniać kodu lub tłumaczyć jego formy w rozumieniu art. 74 ust. 4 pkt 1 i 2 Ustawy Prawo Autorskie.

Przysługująca Ci licencja umożliwia bezproblemowe wysyłanie Kampanii oraz korzystanie z pozostałych funkcjonalności Programu.

7. Udzielona Ci licencja oraz związane z nią prawa do korzystania z Serwisu, Dokumentacji oraz Programu wygasają z chwilą rozwiązania, wypowiedzenia lub wygaśnięcia Umowy.

Warunki techniczne korzystania z Programu

8. Żeby skorzystać z Programu, musisz posiadać konto poczty e-mail.

9. Żeby korzystać z Serwisu i Programu musisz mieć również urządzenie, które podłączone jest do sieci Internet. Urządzenie musi posiadać program służący do przeglądania zasobów sieci Internet (przeglądarka internetowa), który akceptuje pliki typu „cookies” oraz ma włączoną obsługę JavaScript.

10. Jeśli masz już konto w Programie, ważne jest, by dostęp do niego był odpowiednio chroniony hasłem.  Zalecamy, aby hasło odpowiadało wysokim wymogom bezpieczeństwa, tj. posiadało co najmniej 8 znaków, zróżnicowane litery oraz cyfry lub znaki specjalne. Zalecamy także, aby włączyć opcję dwufaktorowego logowania  (2FA), dodatkowo zabezpieczającą Twoje konto. O tym, jak włączyć tę opcję, przeczytasz tutaj. Program zweryfikuje wprowadzone przez Ciebie hasło oraz podpowie, czy Twoja propozycja spełnia przewidziane wymagania.

11. Pamiętaj, że jesteśmy Programem działającym za pomocą sieci Internet – dlatego wyłącznie drogą elektroniczną będziemy przesyłać Ci wszelkie informacje i dokumenty związane z Serwisem i korzystaniem z Programu. Jeśli chcesz być na bieżąco z wszystkimi nowościami w dziedzinie e-mail marketingu, w tym np. dowiadywać się o nowych funkcjonalnościach Programu lub o najnowszych trendach marketingowych - nie zapomnij zaznaczyć, że wyrażasz na rzecz FreshMail zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach marketingowych, tj. marketingu bezpośredniego, w szczególności w celu przesyłania własnych informacji handlowych FreshMail.

12. Pamiętaj, że Twój e-mail jest loginem do Programu, a pierwszego logowania dokonujesz przy użyciu podanego przez Ciebie przy rejestracji adresu e-mail. W każdej chwili możesz jednak poprosić o zmianę swojego loginu, kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta.

13. Program będzie działał poprawnie tylko na wspieranych przez nas przeglądarkach. Aktualnie wspierane wersje przeglądarek znajdziesz na naszej stronie. Zastrzegamy, że na innych wersjach przeglądarek, Program może działać nieprawidłowo lub w ogóle.

Co mogę importować do Programu?

14. Art. 10 Ustawy o Świadczeniu, art. 4 pkt 7 RODO oraz art. 6 ust. 1 RODO  powinny być Ci bardzo dobrze znane. Na cele e-mail/sms marketingu do Programu możesz importować wyłącznie adresy e-mail oraz numery telefonów, które zostały wcześniej zweryfikowane pod względem wyrażenia na Twoją rzecz zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. W przypadku innych funkcjonalności Programu (np. maile transakcyjne) musisz posiadać odpowiednią podstawę prawną do przetwarzania Danych Osobowych. Musisz być administratorem ww. danych osobowych zgodnie z rozumieniem RODO (lub działać w imieniu administratora jako tzw. procesor), a co za tym idzie musisz podpisać z FreshMail umowę na powierzenie przetwarzania danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczącego tego, co możesz importować do Programu znajdziesz w Polityce Antyspamowej.

15. Jeśli nie znasz art. 10 Ustawy o Świadczeniu możesz się z nim zapoznać tutaj.

16. Jeśli nie znasz art. 4 pkt 7 lub art. 6 ust. 1 RODO możesz się z nimi zapoznać tutaj.

17. Tworząc Landing Page możesz importować do Programu Treści graficzne i tekstowe wedle swojego uznania, za które jednak ponosisz bezpośrednią odpowiedzialność. Więcej na ten temat przeczytasz w punktach 54-58 Regulaminu, dotyczących Moderacji oraz procedury “notice and take down”.

18. Pamiętaj, że ponosisz wyłączną i pełną odpowiedzialność za importowane do Programu dane i Treści. Jeśli będzie taka konieczność, zwolnisz nas z jakiejkolwiek odpowiedzialności za importowane do Programu dane.

19. FreshMail zastrzega sobie prawo do weryfikacji importowanych do Systemu adresów poczty elektronicznej za pomocą specjalistycznych narzędzi informatycznych pod kątem ryzyka wiążącego się z wysyłką Kampanii na toksyczne (potencjalnie niebezpieczne) adresy e-mail. W przypadku ich wykrycia, nie wyślemy na nie Kampanii. W razie obecności na Liście Odbiorców znacznej liczby toksycznych adresów lub Adresów Grupowych możemy wstrzymać wysyłkę Kampanii do całej listy lub zablokować Ci Konto, zgodnie z pkt. 59, 60 i 63 Regulaminu.

20. Jeśli korzystałeś wcześniej z Okresu Testowego, to po zawarciu Umowy na odpłatne korzystanie z Programu  wszystkie Twoje dane, listy Odbiorców i Treści zostaną zapisane na koncie płatnym.

Jak wysłać pierwszą Kampanię?

21. Program został zaprojektowany tak, żeby każdy mógł z niego korzystać w sposób łatwy i intuicyjny. Udostępniamy Ci zarówno możliwość projektowania Twoich Kampanii od podstaw, jak i korzystania z gotowych rozwiązań. W razie trudności zapoznaj się z poradnikiem „Kampania krok po kroku”, który znajdziesz tutaj. Pamiętaj jednak, że to Ty odpowiadasz za przygotowanie Kampanii i za jej treść, a my dostarczamy Ci wyłącznie narzędzi, które to umożliwiają.

22. Pamiętaj, że Kampanie  wysyłane z Kont opłacanych w systemie internetowych usług płatniczych wysyłane są dopiero po zaksięgowaniu przez nas kwoty. Wpłaty online księgowane są przez nas automatycznie. Musisz uzbroić się w cierpliwość, bo trwa to od kilku minut do kilku dni.

23. Wyniki wysłanej Kampanii znajdziesz w Raporcie aktualizowanym na bieżąco. Rejestrujemy w nim działania Odbiorców przez okres uzależniony od opłaconego przez Ciebie okresu korzystania z Programu. Wszelkie działania dokonywane przez Odbiorców po tym czasie nie zostaną uwzględnione w Raporcie.

24. Zdjęcia użyte w szablonach FreshMaila z biblioteki szablonów mają charakter poglądowy i nie powinny być przez Ciebie wykorzystywane w Kampaniach.

Płatności

25. Korzystanie z Programu jest odpłatne. Wszelkie szczegóły na ten temat znajdziesz w dokumencie Cennik - zasady zakupów, który stanowi integralną część Regulaminu.

Korzystając z Serwisu i Programu zapewniasz, że:

26. Będziesz ponosił pełną odpowiedzialność za wysyłane z Twojego Konta Kampanie, publikowane Landing Pages - oraz zawarte  w nich Treści. Tworzone przez Ciebie Kampanie oraz Landing Pages od początku do końca zależą bowiem wyłącznie od Ciebie, przy czym pamiętaj o zasadzie odpowiedzialności za wszystkie osoby, dla których utworzyłeś dodatkowe konta dostępowe;

27. Nie będziesz korzystał z kont innych osób, ani też udostępniał swojego Konta innym osobom, za wyjątkiem upoważnionych przez Ciebie osób do korzystania z Programu i przetwarzania zawartych tam Danych Osobowych.

28. Nie będziesz sprzedawać, ani w jakikolwiek inny sposób odstępować swojego Konta na rzecz innych osób. Pamiętaj, że możesz mieć więcej niż jedno Konto. Jeżeli jednak będziesz wykorzystywał je w celu obejścia zapisów Regulaminu, Polityki Prywatności lub Polityki Antyspamowej możemy zablokować Konta i wypowiedzieć Umowę;

29. Nie będziesz korzystać z Konta, Serwisu, Programu oraz Dokumentacji w zakresie innym, niż konieczny do celów realizacji Umowy;

30. Będziesz chronić naszą własność intelektualną i tajemnicę przedsiębiorstwa;

31. Zapoznałeś się, akceptujesz i będziesz przestrzegał przepisów powszechnie obowiązującego prawa, postanowień Regulaminu, Polityki Antyspamowej oraz Polityki Prywatności;

32. Zachowasz w poufności wszelkie informacje uzyskane w związku z Umową, w szczególności zaś jej warunki, o ile nie są one przez FreshMail udostępniane w sposób publiczny;

33. Będziesz nas informował o zmianie adresu kontaktowego e-mail w terminie nie dłuższym niż siedem (7) dni od zmiany. Twoim adresem kontaktowym jest adres e-mail podany w rejestracji - wystarczy, że dokonasz stosownej zmiany w zakładce Ustawienia → Kontaktowe, dostępnej na Twoim Koncie. Pamiętaj jednak, że adres kontaktowy nie jest równoznaczny z loginem – w celu zmiany loginu skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta dostępnym za pomocą formularza kontaktowego, w zakładce “Kontakt” na Twoim koncie.

34. Będziesz współdziałał z nami w sprawie każdej zgłoszonej przez Odbiorców lub osobę trzecią skargi, dotyczącej Twoich Kampanii lub Landing Pages oraz innych naruszeń Regulaminu, Polityki Antyspamowej oraz Polityki Prywatności;

35. Do korzystania z Serwisu oraz Programu przystępujesz dobrowolnie;

36. Wprowadzone przez Ciebie w procesie rejestracji dane są zgodne z prawdą;

37. Importowanie przez Ciebie do Programu Danych Osobowych, Treści oraz innych informacji nastąpiło zgodnie z Polityką Antyspamową oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego, oraz że import nie narusza żadnych praw innych osób lub podmiotów.

38. Jesteś administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w Programie w myśl definicji RODO lub jesteś tzw. procesorem, czyli podmiotem przetwarzającym Dane Osobowe na zlecenie innego podmiotu na podstawie odpowiedniej umowy.

39. Treści importowane przez Ciebie do Programu nie łamią powszechnie obowiązującego prawa, ani żadnych praw osób trzecich.

FreshMail zapewnia, że:

40. Zachowa w poufności bazy danych importowane przez Ciebie do Programu;

41. Powiadomi Cię o każdym przypadku zaistniałego lub domniemanego naruszenia Twojej tajemnicy przedsiębiorstwa lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, do których doszło lub mogło dojść podczas wykonywania Umowy;

42. Jeżeli wyraziłeś na to zgodę, powiadomi Cię o nowych rozwiązaniach powstających w związku z Serwisem lub Programem. Pamiętaj jednak, że żeby otrzymywać te powiadomienia musisz wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną (punkt 11 Regulaminu);

Polityka prywatności – dbajmy o powierzone sekrety

43. Razem tworzymy system naczyń połączonych. Zarówno Ty, jak i my musimy dbać o powierzone informacje. Zawierając Umowę zobowiązujesz się, razem z nami, dbać o bezpieczeństwo wszystkich informacji, które przekazujemy sobie nawzajem. Warunki dbałości o bezpieczeństwo informacji określone zostały w Polityce Prywatności, z którą możesz zapoznać się tutaj;

44. Przestrzeganie przez Ciebie postanowień Polityki Prywatności nie jest bezwzględne. Jeśli jesteś zobowiązany do ujawnienia jakichkolwiek informacji na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, stosuj się do obowiązków z nich wynikających;

45. Za uprzednią pisemną bądź mailową zgodą możesz nam zezwolić na wykorzystanie fragmentów lub całości swojej Kampanii i/lub Landing Pages oraz ich wyników, jako case study na spotkaniach branżowych, konferencjach oraz w publikacjach branżowych i naukowych. Pamiętaj, że zawsze, gdy o to pytamy, „nie” to też dobra odpowiedź;

46. W dalszym ciągu prowadzimy pracę nad udoskonaleniem Serwisu, Programu oraz nad zwiększeniem efektywności Twoich Kampanii. Dlatego, na potrzeby badań statystycznych, zgadzasz się, żebyśmy mogli wykorzystać statystyczne dane Twoich Kampanii, w szczególności zaś ich:

(i) liczbę;

(ii) częstotliwość;

(iii) efektywność;

oraz mogli publikować wyniki tych badań na spotkaniach branżowych, konferencjach oraz w publikacjach branżowych i naukowych. Gwarantujemy przy tym, że wykorzystanie tych danych następować będzie w sposób uniemożliwiający identyfikację Twoją i Twoich Odbiorców.

47. Jeśli jesteś zadowolony ze świadczonych przez nas usług, pozwól nam się tym pochwalić. Możemy zapytać Cię, czy wyrażasz zgodę na informowanie przez nas o prowadzonej z Tobą współpracy, w tym poprzez umieszczenie Twojego znaku firmowego na naszej stronie internetowej. Pamiętaj, że zawsze, gdy o to pytamy, „nie” to też dobra odpowiedź.

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

48. Podcza zakładania  przez Ciebie Konta w Programie, został wygenerowany dokument Umowa Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych, który podpisałeś.

49. Pamiętaj, że to Ty jesteś administratorem danych osobowych (lub jako procesor działasz w imieniu administratora)  i ciąży na Tobie obowiązek zawarcia z FreshMail umowy określającej zakres i cel powierzenia nam przetwarzania danych osobowych.

50. Przetwarzanie przez nas Danych Osobowych w Twoim imieniu następuje w ramach wynagrodzenia za korzystanie z Programu.

51. Możesz pobrać z Programu Dane Osobowe (uprzednio do niego przez Ciebie zaimportowane i ewentualnie modyfikowane) do pliku w formacie CSV. Plik ten będzie zawierał wprowadzone do Programu dane osobowe Twoich Odbiorców wraz z zawartością pól dodatkowych przechowywanych w Programie. Możliwość ta wyczerpuje obowiązek FreshMail, wynikający z art. 20 ust. 1 RODO.

Moderacja

52. Celem moderacji Kampanii przed jej wysłaniem jest zachowanie najwyższych standardów związanych z wysyłaniem masowej korespondencji e-mailowej i SMS’owej. Biuro Obsługi Klienta sprawdza Kampanie co do zgodności z Regulaminem, Polityką Antyspamową i Polityką Prywatności, w tym pod kątem obecności w każdej wysyłanej przez Ciebie Kampanii linka rezygnacji. Brak linka rezygnacji w Twojej Kampanii jest równoznaczny ze wstrzymaniem jej wysyłki. Możliwe jest także wstrzymanie wysyłki Kampanii, jeżeli zawiera ona treści obraźliwe, naruszające prawo lub dobre obyczaje, bądź też w jakikolwiek inny sposób narusza Regulamin, Politykę Antyspamową lub Politykę Prywatności. Wstrzymanie wysyłki Kampanii nie uprawnia Cię do uzyskania zwrotu jakichkolwiek środków zapłaconych na rzecz FreshMail.

53. Moderacja Landing Page odbywa się na zasadach analogicznych, jak opisano w pkt. 52 Regulaminu, z wyłączeniem wymogu obecności linka rezygnacji.

54. Moderacji podlegają Kampanie oraz Landing Page wysyłane lub udostępniane z wszystkich rodzajów Kont, niezależnie od wybranego planu.

55. Prosimy pamiętaj, że przeprowadzenie przez FreshMail Moderacji w żaden sposób nie zwalnia Ciebie z pełnej odpowiedzialności za treść i sposób przeprowadzenia Kampanii oraz Landing Page.

56. Oprócz Moderacji, możemy także usunąć określone Treści zaimportowane przez Ciebie do Programu, w szczególności Treści opublikowane na Landing Page, jeśli otrzymamy od osoby trzeciej lub od organu państwowego wiarygodną informację o tym, że dana Treść narusza czyjeś prawa lub powszechnie obowiązujące przepisy.

Blokada Konta lub wysyłki

57. Możemy czasowo zablokować Ci Konto w przypadku, w którym:

(i) łamiesz (bądź istnieją ku temu uzasadnione przypuszczenia) postanowienia Regulaminu, Polityki Prywatności lub Polityki Antyspamowej albo przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub zasady współżycia społecznego. W tym przypadku blokada zostanie zdjęta po udzieleniu niezbędnych wyjaśnień. Pomimo wyjaśnień możemy jednak utrzymać blokadę Konta, jeśli uznamy, że wymaga tego bezpieczeństwo Programu lub inne uzasadnione względy, w szczególności jeśli wymagają tego od nas przepisy prawa lub odpowiedni organ państwowy (np. Policja, UODO itp.). W przypadku uznania, iż powyższe naruszenia miały na celu korzystanie z funkcjonalności Programu w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem, w szczególności jeśli korzystanie z Programu miało charakter SPAMu, utrzymujemy  blokadę Konta, a Ty tracisz prawo do uzyskania zwrotu uiszczonej opłaty. W takiej sytuacji możemy też wypowiedzieć Ci Umowę ze skutkiem natychmiastowym zgodnie z punktem 64 (i) Regulaminu;

(ii) łamiesz zasady należytego korzystania z Programu, opisane w punktach 59-61 Regulaminu;

(iii) nie uregulowałeś należności z tytułu korzystania z Programu przez 15 (piętnaście) dni od daty ich wymagalności.

58. W przypadku stwierdzenia przez nas wysyłki Kampanii lub udostępnienia Landing Page’a niezgodnych z Polityką Antyspamową, w tym z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub stwierdzenia na liście Odbiorców Kampanii Spamtrapów, m.in. adresów abuse (abuse@domena) lub postmaster (postmaster@domena), możemy także trwale zablokować prowadzenie jakichkolwiek wysyłek Kampanii do tych list Odbiorów.

Zasady należytego korzystania z Programu

59. Odpowiednie używanie Programu zapewnia wysoki standard i wydajność tysiącom naszych klientów. Z tego względu istotne jest przestrzeganie zasad należytego korzystania z Programu w taki sposób, aby było ono równie satysfakcjonujące dla wszystkich. Dlatego niektóre sytuacje korzystania przez naszego klienta z Programu możemy uznać za nadużycie, pomimo, że wykupił on nasze usługi w planie subskrypcyjnym. Jest to zgodne z przepisami polskiego prawa, wedle których nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.

60. Określiliśmy pewne parametry nadużyć, aby zapewnić, że nadmierne korzystanie z niektórych funkcji nie będzie miało negatywnego wpływu na korzystanie z Programu  przez innych klientów lub na skuteczność ich kampanii. Za nadużycie rozumiemy w szczególności sytuację, gdy klient korzysta z Programu w sposób wykraczający poza standardowe użycie, prowadzący do znacznego obciążenia naszych systemów, co negatywnie wpływa na użytkowanie Programu przez innych klientów. W sytuacji takiej  poinformujemy klienta i udzielimy mu wskazówek, jak korzystać z Programu w odpowiedni sposób.

61. Jeśli klient nadal będzie używał Programu w sposób nadmierny, zastrzegamy sobie prawo zawieszenia lub zablokowania jego Konta. Każdy taki przypadek będzie rozpatrywany przez nas indywidualnie i według naszego uznania. W wyżej wskazanych przypadkach klient nie jest uprawniony do żądania zwrotu jakichkolwiek kwot zapłaconych na naszą rzecz.

Wypowiedzenie Umowy

62. Możesz wypowiedzieć Umowę w każdym czasie przed zakończeniem obecnego okresu subskrypcyjnego uprzedzeniem, na koniec okresu subskrypcyjnego, który wybrałeś przy zawieraniu Umowy. Jeśli wybrałeś subskrypcję miesięczną, wypowiedzenie będzie skuteczne na koniec danego okresu rozliczeniowego, w którym zakończyłeś umowę. Jeśli wybrałeś subskrypcję roczną, wypowiedzenie będzie skuteczne z końcem opłaconego przez Ciebie okresu rocznego. Natomiast jeśli zdecydujesz się na migrację Twojego Konta do programu MailerLite, zawrzemy odrębne porozumienie regulujące szczegóły migracji. Migracja będzie możliwa wcześniej niż na koniec okresu subskrypcyjnego.

Aby złożyć wypowiedzenie, skorzystaj z opcji „Anuluj subskrypcję”, dostępnej na Twoim koncie po zalogowaniu. Aby przenieść dane z Konta do MailerLite, postępuj zgodnie z przewodnikiem migracyjnym lub skontaktuj się z Biurem Obsług Klienta pod adresem pomoc@freshmail.pl.

63. W związku z procesem połączenia FreshMail z MailerLite, zobowiązaliśmy się prowadzić Konta klientów do 28 lutego 2025 roku. W tym dniu wygaśnie łącząca nas Umowa. Nie będziemy wypowiadać Ci Umowy przed tym dniem, z zastrzeżeniem punktu 64 Regulaminu. 

64. Możemy wypowiedzieć Ci Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez konieczności zwrotu jakichkolwiek wpłaconych środków w przypadku:

(i) gdy łamiesz postanowienia Regulaminu, Polityki Prywatności lub Polityki Antyspamowej;

(ii) gdy łamiesz przepisy powszechnie obowiązującego prawa;

(iii) gdy nie zawarłeś z nami Umowy o Powierzenie Przetwarzania Danych Osobowych;

(iv) nie uregulowałeś należności z tytułu korzystania z Programu przez 15 (piętnaście) dni od daty ich wymagalności; W takim przypadku po wygaśnięciu Umowy będziesz posiadał nadal dostęp do zakładki w Programie, gdzie widoczne będą nieopłacone przez Ciebie faktury. Gdy je zapłacisz, będziesz mógł wykupić nowy plan subskrypcyjny i ponownie korzystać ze swojego konta;

(v) gdy odwołałeś polecenie przetwarzania powierzonych nam przez Ciebie danych osobowych;

(vi) gdy zażądałeś usunięcia swoich własnych danych osobowych w całości lub w takiej części, która uniemożliwia nam wykonywanie Umowy, bądź wyraziłeś sprzeciw wobec ich przetwarzania.

Nie obawiaj się jednak, że wypowiemy Ci umowę lub usuniemy Twoje konto bez zapowiedzi. Przed dokonaniem wypowiedzenia oraz przed datą usunięcia prześlemy do Ciebie wiadomość przypominającą o konieczności dokonania płatności.

65. Pamiętaj, że w związku z wypowiedzeniem Umowy powinieneś zabezpieczyć pobranie przez siebie wprowadzonych za pośrednictwem Konta baz danych i Treści, przy czym możliwe to będzie w okresie do 30 (trzydziestu) dni od dnia wygaśnięcia Umowy. Po upłynięciu wskazanego terminu, skasujemy Twoje bazy danych i Treści importowane do Programu, bez informowania Cię o tym. Po skasowaniu Twoich baz danych i Treści, masz możliwość ich odzyskania tylko zgodnie z punktem 69 Regulaminu.

Kasowanie konta

66. Zważywszy na potrzebę zapewnienia najwyższych standardów ochrony danych osobowych Twoich Odbiorców, Program umożliwia skasowanie Konta wraz z wszystkimi danymi na nim zgromadzonymi, a w szczególności listami Odbiorców, Treściami, raportami z wysłanych Kampanii i autoresponderów, szkicami niewysłanych Kampanii i autoresponderów oraz danymi kontaktowymi i fakturowymi podanymi przez Ciebie. Skasowanie Konta nastąpi w wypadkach przewidzianych w Regulaminie.

67. Możesz samodzielnie skasować swoje Konto, korzystając z opcji „Skasuj konto” w Ustawieniach. Dane na Twoim Koncie zostaną skasowane.

68. FreshMail uprawniony jest do skasowania Twojego Konta w przypadku, gdy:

(i) Umowa wygasła lub została wypowiedziana z jakiegokolwiek powodu;

(ii) nie logowałeś się na nie przez okres kolejnych 12 miesięcy;

(iii) nie dokonasz płatności w ciągu 180 dni od daty wygaśnięcia poprzedniego planu. Wyjątek stanowią domeny z rebrandingiem wykorzystywane w Landing Pages, które zostaną skasowane po 30 dniach od daty wygaśnięcia poprzedniego planu. 

Nie obawiaj się jednak, że usuniemy Twoje konto bez zapowiedzi. Przed datą usunięcia prześlemy do Ciebie wiadomość przypominającą o konieczności dokonania płatności.

69. Przywrócenie skasowanego Konta jest możliwe do 60 dni od daty skasowania konta. Wymaga to ręcznej pracy programisty, dlatego jest to usługa dodatkowa, której koszt określony jest w Cenniku.

70. FreshMail, na żądanie Klienta, przygotuje protokół ze zniszczenia Danych Osobowych, które były zaimportowane do Programu za pośrednictwem Konta.

71. Skasowanie Konta nie powoduje cofnięcia zgody na otrzymywanie komunikacji marketingowej od FreshMail, a zarazem nie powoduje cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez FreshMail w tym zakresie.

Usługi dodatkowe

72. FreshMail może na Twoje życzenie przygotować indywidualne raporty zawierające zestawienie danych dotyczących Twoich Odbiorców, co będzie wiązało się z poniesieniem przez Ciebie dodatkowej opłaty. Opłata tak jest uzależniona od nakładów pracy jakie poniesie na to FreshMail – szczegóły możesz ustalić po kontakcie z Biurem Obsługi Klienta.

Zmiany

73. W każdym czasie możemy:
(i) wprowadzić nowe opłaty za korzystanie z dodatkowych usług przewidzianych w Serwisie lub Programie. Opłaty dodatkowe nie będą miały wpływu na możliwość wysyłki Kampanii;

(ii) zmienić Regulamin, Politykę Antyspamową, Politykę Prywatności oraz Cennik.

74. O wszelkich zmianach w Regulaminie i Cenniku powiadomimy Cię z wyprzedzeniem co najmniej dziesięciodniowym (10 dni) wysyłając wiadomość e-mail na adres podany w procesie rejestracji lub informując cię po zalogowaniu się w Programie.

75. Wszelkie zmiany wywierają skutek na dzień wskazany w wiadomości informacyjnej dotyczącej zmiany.

76. Wszelkie zmiany Polityki Antyspamowej i Polityki Prywatności będą publikowane na stronie freshmail.pl w zakładce „Polityka Antyspamowa” oraz „Polityka Prywatności”. Zmiany i uzupełnienia, które tam się znajdą obowiązują od dnia wprowadzenia. Zachęcamy Cię do regularnego monitorowania tych dwóch dokumentów.

Odpowiedzialność

77. Program jest tylko narzędziem, które Ty wykorzystujesz. Dlatego akceptujesz, że nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wywołane:

(i) wadliwym działaniem innych systemów, niezależnych od nas;

(ii) nieprzestrzeganiem przez Ciebie postanowień Regulaminu;

(iii) ingerencją osób trzecich, które uzyskały dostęp do Twojego konta od Ciebie lub w innych okolicznościach, niezależnych od nas;

(iv) nie ponosimy odpowiedzialności za szkody, w tym w postaci utraconych korzyści, utratę danych, informacji, w następstwie niedostarczenia danych lub informacji Odbiorcom, dostarczenia ich innemu adresatowi, opóźnień w dostarczeniu lub przerw w działaniu Programu lub świadczeniu usług, chyba, że wynika to wyłącznie z naszej winy;

(v) nie ponosimy odpowiedzialności za niezgodne z prawem i dobrymi praktykami wykorzystanie Programu, niezależnie od sposobu jego wykorzystania;

(vi) odpowiadamy względem Ciebie maksymalnie do wysokości średniego jednomiesięcznego (1 miesiąc) wypłaconego przez Ciebie na rzecz FreshMail wynagrodzenia w okresie ostatnich 12 miesięcy;

(vii) ponosisz wyłączną odpowiedzialność, w tym względem nas, za importowane do Programu bazy danych osobowych oraz Treści.

Przetwarzanie danych osobowych

78. My także przetwarzamy dane osobowe i to najcenniejsze – Twoje dane osobowe.

79. Wszelkie informacje na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Reklamacje

80. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług możesz składać pisemnie na nasz adres lub elektronicznie na adres e-mail wskazany w tym Regulaminie.

81. Ustosunkujemy się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

82. W celu przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji rekomendujemy podanie w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz Twojego żądania wraz z przekazaniem Twoich danych kontaktowych. Te wskazówki odnośnie do składania reklamacji mają formę jedynie naszych rekomendacji i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Uprawnienia w razie niezgodności z Umową 

83. Jeśli jesteś Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta ponosimy odpowiedzialność wobec Ciebie, jeżeli nasze Usługi są niezgodne z Umową. Szczegóły dotyczące tych niezgodności regulują przepisy Kodeksu cywilnego w odniesieniu do Przedsiębiorców oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w odniesieniu do Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach konsumenta. Dla uniknięcia wątpliwości wskazujemy się, że opisane poniżej w punktach 84-97 Regulaminu uprawnienia z tytułu niezgodności Usługi z umową dotyczą Klientów będących Konsumentami i Przedsiębiorcami na prawach konsumenta. 

84. W przypadku stwierdzenia niezgodności Usługi z Umową powinieneś skontaktować się z nami na adres e-mail podany Regulaminie lub listownie, określając jednocześnie swoje roszczenie związane z niezgodnością. Możesz żądać doprowadzenia do zgodności z Umową.

85. Możemy odmówić doprowadzenia do zgodności z Umową, jeżeli sposób wybrany Ciebie jest niemożliwy do zrealizowania lub wymagałby poniesienia nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się̨ wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Usługi z Umową oraz ich wartość Usługi zgodnej z Umową.

86. Doprowadzamy Usługę do zgodności z Umową w rozsądnym terminie od chwili, w której zostaliśmy poinformowani przez Ciebie o braku zgodności z Umową, bez nadmiernych niedogodności dla Ciebie, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia do zgodności z Umową ponosimy my.

87. Jeżeli występuje niezgodność Usługi z Umową, możesz złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:

  1. doprowadzenie do zgodności z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów, zgodnie z punktem 85;
  2. nie doprowadziliśmy do zgodności z Umową zgodnie z punktem 86;
  3. brak zgodności z Umową występuje nadal, mimo że próbowaliśmy doprowadzić do zgodności z Umową;
  4. z naszego stanowiska lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzimy do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Ciebie.

88. Rozpatrzymy Twoją reklamację w rozsądnym terminie 14 dni.

89. Jeżeli wykonując uprawnienia z tytułu niezgodności z Umową, wystosowałeś odpowiednie żądania do nas, a my nie ustosunkowaliśmy się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznaliśmy za uzasadnione.

90. W celu przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji w zgłoszeniu reklamacyjnym rekomendujemy się podanie przez Ciebie w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności z umową oraz Twoich danych kontaktowych. Rekomendacje podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

91. Jeżeli jesteś Przedsiębiorcą, to nasza odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona na podstawie z art. 558 § 1 ustawy Kodeks cywilny.

92. Więcej informacji na temat praw kupujących można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta – https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl.

93. Odpowiadamy za brak zgodności z umową Usługi dostarczanej jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili jej dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności z Umową, który ujawnił się przed upływem roku od dostarczenia Usługi, istniał w chwili jej dostarczenia.

94. Nie możemy powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności z Umową, który jest wskazany w punkcie 93, jeżeli ten brak podstępnie zataił.

95. Odpowiadamy za brak zgodności z Umową Usługi dostarczanej w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miała być dostarczana. Domniemywa się, że brak zgodności z Umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.

96. Domniemania wskazane w punktach 93 i 95 nie mają zastosowania, jeżeli:

  1. Twoje środowisko cyfrowe nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których poinformowaliśmy Cię w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem Umowy;
  2. zostałeś poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem Umowy o obowiązku współpracy z nami, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla Ciebie środków technicznych, w celu ustalenia czy brak zgodności z Umową wynika z cech Twojego środowiska cyfrowego, a Ty nie wykonujesz tego obowiązku w odpowiednim czasie.

97. Jeśli jesteś Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, to zawierając Umowę akceptujesz niniejszy Regulamin, a następnie korzystasz ze swoich uprawnień. W takim wypadku powinieneś uzupełnić stosowny formularz niezgodności Produktu z umową, a w szczególności dane poświadczające okoliczności potwierdzające Twój status zgodny z art. 7aa ustawy o prawach konsumenta lub przekazać nam te informacje w inny sposób. Składając wskazany formularz oświadczasz, że zawarta Umowa jest bezpośrednio związana z prowadzoną przez Ciebie działalnością gospodarczą, ale nie posiada dla Ciebie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej.

Odstąpienie od umowy 

98. Jeśli będąc Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta wyraziłeś zgodę na wykonanie Umowy i dostarczenie Ci Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, tracisz  prawo do odstąpienia od Umowy zawartej z Usługodawcą. 

99. Jeżeli Umowa dotyczy świadczenia Usług Elektronicznych, a my wykonaliśmy w pełni Usługę Elektroniczną za wyraźną Twoją zgodą, a Ty jesteś Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta i zostałeś poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia tracisz prawo do odstąpienia, wówczas prawo do odstąpienia nie będzie Ci przysługiwać.

100. W sytuacji, gdy nie występują okoliczności wskazane powyżej (punkty 98 i 99), a jesteś Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta masz prawo odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.

101. Nie przysługuje Ci prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn, o ile zostały spełnione warunki przewidziane w punktach 98 i 99. Nasze działania opierają się na dostarczaniu Klientowi Usług cyfrowych. W związku z tym rozpoczęcie korzystania z Usługi cyfrowej przed upływem 14 dni od dnia dokonania zakupu powoduje utratę prawa odstąpienia od Umowy.

102. Odstąpienie od Umowy następuje poprzez poinformowanie nas o swojej decyzji poprzez złożenie oświadczenia. Takie oświadczenie może zostać wysłane przez Ciebie pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną. Możesz skorzystać ze wzoru formularza reklamacyjnego, dostępnego poniżej regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

103. W celu zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczające jest, abyś wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Ci prawa odstąpienia od umowy przed upływem wskazanego terminu odstąpienia od umowy.

104. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.

105. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie wskazałeś na inne rozwiązanie. Nie poniesiesz żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

106. Jeśli jesteś Przedsiębiorcą powyższe prawo odstąpienia od Umowy Ci nie przysługuje. 

Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów, rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń dla konsumentów

107. Wyrażamy zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi Umowami na drodze postępowania polubownego, mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

108. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez nas będą rozstrzygane przez sądy powszechne, a prawem właściwym jest prawo polskie.

109. Jeśli jesteś Konsumentem masz możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, a także wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

110. Istnieje również możliwość skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), która dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

111. Postanowienia Regulaminu nie udaremniają możliwości powoływania się przez Ciebie na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.

Oświadczenia końcowe

112. Dążymy do perfekcji w tym, co robimy. Z myślą o Tobie nieustannie rozwijamy Serwis oraz Program. W każdym czasie możemy zatem uruchomić nową wersję świadczonych przez nas usług.

113. Jeśli wcześniejsze postanowienia Regulaminu temu nie sprzeciwiają, wszelkie Twoje oświadczenia kierować możesz:

(i) na adres e-mail pomoc@freshmail.pl;

(ii) pisemnie, na adres:
FreshMail sp. z o.o.
ul. 29 Listopada 155 C,
31-406 Kraków

114. Nasze oświadczenia kierowane do Ciebie będą na podany podczas rejestracji:

(i) adres e-mail, lub

(ii) adres korespondencyjny.

115. Do nieuregulowanych w Regulaminie kwestii zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

116. Jeżeli nie jesteś Konsumentem, ani Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, sądem rozstrzygającym nasze spory będzie sąd właściwy miejscowo dla FreshMail.

117. Regulamin w powyższej wersji obowiązuje od dnia 1 marca 2024 roku.

Wzór formularza odstąpienia

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Możliwość odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentom oraz Przedsiębiorcom na prawach konsumenta. Udostępniony formularz stanowi wzór. Nieskorzystanie z tego wzoru nie ma wpływu na możliwość odstąpienia od umowy.

Usługodawca: FreshMail spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. ul. 29 Listopada 155 C, 31-406 Kraków,  wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000497051, REGON 123040091, NIP 6751496393

Oświadczam, że odstępuję od Umowy dotyczącej następujących Usług cyfrowych:

Nazwa Usługi cyfrowej: ___________

Cena brutto: ___________

DANE IDENTYFIKUJĄCE:

Imię i nazwisko: ___________

Data zawarcia Umowy: ___________

Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez Ciebie wybrany przy zakupie naszych Usług. Jeżeli płatność została dokonana w inny sposób niż przelewem, a chcesz otrzymać zwrot środków na rachunek bankowy, wskaż poniżej numer konta bankowego, właściwego do zwrotu pieniędzy: _________________________________. 

 _________________________________

podpis oraz data

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z odstąpieniem od umowy:

​​Informuję, że dane osobowe, podane w tym formularzu, będą przetwarzane w celu obsługi procesu odstąpienia od umowy. Administratorem danych podanych w formularzu jest FreshMail spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. ul. 29 Listopada 155 C, 31-406 Kraków,  wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000497051, REGON 123040091, NIP 6751496393

W związku z obsługą procesu odstąpienia od umowy dane mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne, zaangażowane w obsługę tego procesu, takie jak biuro rachunkowe. Formularz będzie przechowywany przez okres konieczny do realizacji procesu odstąpienia od umowy oraz zgłoszenia potencjalnych roszczeń wynikających z realizacji odstąpienia. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, zawartych w formularzu, przysługują Ci następujące uprawnienia: prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi procesu odstąpienia od umowy.