Cennik Zasady Zakupów (obowiązujący od 20.05.2024)

We FreshMailu oferujemy podstawową usługę:

 • E-mail marketing w systemie abonamentowym. 

Elementem usługi “Email marketing” jest też Plan Wsparcia, który możesz wybrać w odpowiednim dla Ciebie zakresie.

Z Programu możesz korzystać po wykupieniu powyższej usługi zgodnie z zasadami poniżej.

I. Opis usług FreshMail i zasad ich sprzedaży przez konto użytkownika w systemie FreshMail

Usługę e-mail marketingu możesz zakupić jedynie w opcji abonamentowej (subskrypcyjnej).

Masz możliwość wyboru różnych planów, a w planach tych udostępniamy Ci również inne funkcjonalności (np. tworzenie landing page’y).

Wybierając opcję subskrypcyjną (czyli “Email Marketing”)musisz wykupić jeden z 4 Planów Wsparcia. Usługa ta obejmuje wsparcie naszych specjalistów w codziennym Twoim korzystaniu z Programu. W zależności od wybranego Planu Wsparcia, gwarantujemy Ci czas odpowiedzi na każde zapytanie (np. 15 min, 6h, 24h), a także różne kanały komunikacji. W przypadku opcji “Płać za wysłane”, każdy z dostępnych pakietów ma przypisany określony plan wsparcia. 

Jeśli zakupiłeś inne nasze usługi przed 1 marca 2024 r., to wszelkie szczegóły korzystania z nich udostępniamy Ci na Twoim koncie w Programie.

W “Email Marketing” możesz wybierać spośród 4 planów subskrypcyjnych:

LiteStandardGrowthPro

Dokładny opis każdego z planów oraz ceny poszczególnych naszych usług znajdziesz w Cenniku tutaj.

Do Usługi “Email Marketing”  musisz dodatkowo wybrać jeden spośród  4 planów wsparcia:

BasicEcoFirst ClassPrivate

Dokładny opis i ceny każdego z planów znajdziesz w Cenniku tutaj.

Powyższe usługi wykupujesz w systemie automatycznie odnawialnej subskrypcji płatnej co miesiąc. 

II. Szczególne zasady dla klientów Enterprise - dla kont założonych przed 1 marca 2024 r. 

Jeżeli wielkość Twojej bazy (łącznie adresów e-mail i numerów telefonu) przekracza 50.000, jesteś dla nas klientem Enterprise. 

Klientów Enterprise obowiązują takie same okresy rozliczeniowe jak pozostałych klientów posiadających umowę na piśmie (miesiąc kalendarzowy) oraz takie same zasady dokonywania zmiany zakresu usług (samodzielna zmiana możliwa tylko z planu niższego na wyższy).

III. Szczegółowe zasady dla klientów “Płać za wysłane” - dotyczy kont założonych przed 1 marca 2024 r. 

W ramach opcji “Płać za wysłane”  posiadasz wykupione na zasadzie “pre-paid” kredyty, które przekładają się wprost na liczbę wiadomości, które możesz wysłać (jeden kredyt to jeden mail do wysłania). W każdej chwili możesz “wydatkować” swoje kredyty na rzeczywistą wysyłkę wybranej przez Ciebie ilości maili. 

Zakupione kredyty są ważne 12 miesięcy od momentu zakupu. W każdej chwili możesz “wydatkować” swoje kredyty na rzeczywistą wysyłkę wybranej przez Ciebie ilości maili. 

Do każdego pakietu w opcji “Płać za wysłane” przypisany jest określony plan wsparcia. Szczegóły dotyczące planów wsparcia obowiązujących dla danego pakietu znajdziesz w Cenniku.

IV. Postanowienia uzupełniające Regulamin

Poniżej znajdziesz dodatkowe postanowienia, które dotyczą zakupu poszczególnych usług FreshMail i stanowią uzupełnienie naszego Regulaminu.

Lubimy porządek, dlatego wprowadziliśmy kilka definicji:

Usługa - jest to usługa E-mail marketing opisana poniżej, dostępna w planie subskrypcyjnym, w rozliczeniu miesięcznym.  

Plan Wsparcia - jest to poziom wsparcia naszych specjalistów, który wybierasz w zależności od swoich potrzeb, kupując Usługę Email marketing. W ramach wsparcia masz do wyboru 4 plany: Basic, Eco, First Class, Private. Zakres i ceny pakietów znajdziesz tutaj.

E-mail marketing - to nasza główna usługa, służąca do wysyłki kampanii mailingowych. Możesz z niej korzystać w formie subskrypcji. Email Marketing (subskrypcja) - pozwala Ci na nieograniczoną liczbę wysyłek maili w miesiącu, a opłata abonamentowa uzależniona jest od (i) wielkości Twojej bazy oraz (ii) pakietu funkcjonalności Programu, które udostępniamy Ci w Programie. W ramach subskrypcji masz do wyboru 4 plany zawierające różny zakres usług: Lite, Standard, Growth, i Pro. Zakres i ceny planów znajdziesz tutaj

Plan - gdy po zalogowaniu się do Programu, dokonujesz wyboru co do tego, za jakie funkcjonalności chcesz zapłacić, całość wybranej przez Ciebie konfiguracji (tj. Usługa E-mail marketing i wybrany przez Ciebie Plan Wsparcia) nazywamy planem. 

Okres Rozliczeniowy - to dla nas 30 dni. Dostęp do Usługi wykupujesz w subskrypcji miesięcznej, a rozliczać się będziemy w okresach 30-dniowych. 

Płatności rekurencyjne - sposób dokonywania płatności za korzystanie przez Ciebie z Programu w ten sposób, że system FreshMail automatycznie pobiera należności z podpiętej do Programu karty kredytowej lub tzw. elektronicznej portmonetki. Oczywiście wcześniej musisz wyrazić zgodę na taki system płatności. Kwota pobrań jest uzależniona od ilości adresów, które przechowujesz na swoim koncie, usług z których korzystasz i planów, które wybrałeś.

V. Zasady korzystania z Usług w ramach konta użytkownika w systemie FreshMail

 1. Konto jest aktywne tak długo, jak posiadasz wykupioną choć jedną Usługę.
 1. Email Marketing wykupujesz na zasadzie subskrypcji miesięcznej .

Faktura za każdy kolejny miesięczny Okres Rozliczeniowy wystawiana jest automatycznie następnego dnia po upływie poprzedniego okresu, tj. 31-szego dnia od poprzedniej płatności. 

 1. Jeśli wykupiłeś już Email Marketing (w którymkolwiek planie), to:

  (i) Możesz w każdej chwili przejść na wyższy plan  i inny plan wsparcia od nowego Okresu Rozliczeniowego, z zastrzeżeniem punktu 4 poniżej.

  (ii) Pozostając przy tym samym planie subskrypcyjnym możesz wykupić niższy plan wsparcia od nowego Okresu Rozliczeniowego. Aby to zrobić, musisz skontaktować się z naszym Doradcą na adres doradca@freshmail.pl.

  (iii) Możesz przejść na niższy plan od nowego Okresu Rozliczeniowego, jeżeli będziesz spełniał wszystkie warunki danego planu (np. odpowiednia liczba odbiorców na koncie). Aby to zrobić, musisz skontaktować się z naszym Doradcą na adres doradca@freshmail.pl. Pamiętaj, że przejście na niższy plan może oznaczać utratę niektórych danych i produktów, które były dostępne na wyższym planie.
   
 2. Jeśli w trakcie Okresu Rozliczeniowego zmieniasz plan na wyższy, to rozpoczynasz nowy Okres Rozliczeniowy z wyższym planem. Za wykorzystane wcześniej dni niepełnego Okresu Rozliczeniowego, gdy korzystałeś z niższego planu, wystawimy Ci dodatkową fakturę na ten częściowy okres.


Płatności

 1. Wysyłka Kampanii na zasadach zgodnych z wybranym planem E-mail marketingu i/lub korzystanie z pozostałych funkcjonalności Programu będzie możliwa:

  (i) po zaksięgowaniu przez nas wpłaty za pośrednictwem internetowych usług płatniczych (np. tzw. wirtualnych portmonetek lub tzw. szybkiego przelewu) albo pobraniu płatności z podpiętej do Konta karty płatniczej,
  (ii) a także podaniu kilku dodatkowych danych, np. Twojego nazwiska i adresu korespondencyjnego, zgodnie z zapisami Polityki Prywatności.
 2. Po wygaśnięciu wybranego przez Ciebie Planu, będziesz mógł logować się na swoje Konto jeszcze przez 30 dni, jednakże wysyłka kolejnych Kampanii (lub publikowanie landing page) będzie możliwa dopiero po zaksięgowaniu kolejnych odpowiednich wpłat, dokonanych za pośrednictwem internetowych usług płatniczych lub karty płatniczej albo po uregulowaniu przez Ciebie za pośrednictwem przelewu bankowego wystawionych przez nas faktur VAT. Wraz z otrzymaniem przez nas płatności za kolejny Okres Rozliczeniowy Program automatycznie uzupełni stan Twojego konta.
 3. Formy akceptowanych przez FreshMail płatności znajdziesz w Cenniku w sekcji “Najczęściej zadawane pytania”. Pamiętaj jednak, że FreshMail nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość działania wybranego przez Ciebie systemu internetowej płatności, albowiem usługi te realizowane są przez podmioty niezależne od FreshMail, na sposób działania których FreshMail nie ma żadnego wpływu.
 4. Pamiętaj, że wybór formy płatności ma znaczenie:

  (i) przy wyborze płatności w systemie płatności internetowej, transfer środków pieniężnych na rzecz FreshMail następuje zgodnie z regulacjami podmiotu obsługującego wybraną przez Ciebie płatność; zapoznaj się z udostępnionymi przez te podmioty regulacjami, gdyż czas realizacji płatności może różnić się u dostawców tych usług;

  (ii) przy wyborze płatności polegającej na podpięciu karty płatniczej będziemy regularnie (w terminie określonym w pkt 2 niniejszego dokumentu ), pobierać z niej środki pieniężne na rzecz FreshMail do momentu zawieszenia Konta lub zakończenia współpracy. Transfer środków pieniężnych na rzecz FreshMail następuje zgodnie z regulacjami podmiotu obsługującego tę formę płatności – zapoznaj się z nimi;

  (iii) Płatności dokonywane za pośrednictwem systemu płatności internetowych (w tym tzw. wirtualnych portmonetek) następują przy użyciu stron internetowych podmiotów obsługujących te płatności, do których zamieściliśmy odesłania na Twoim koncie w zakładce „Płatności”. Według najlepszej wiedzy FreshMail, podmioty te, gwarantują zachowanie bezpieczeństwa dokonywanych przez Ciebie transakcji. Jeżeli masz jednak jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące działania tych usług płatności, zapoznaj się z polityką prywatności dostępną na ich stronie internetowej. Pamiętaj, że informacje podawane przez Ciebie podczas transakcji nie są przez nas zapisywane, ani przechowywane. Historię swoich płatności możesz śledzić w zakładce „Płatności > Historia płatności”. Płatności za pomocą wirtualnych portmonetek pobieramy analogicznie jak z karty płatniczej - tj. automatycznie, jeśli wystarczają na to środki posiadane przez Ciebie w takiej portmonetce;
 5. Pamiętaj, że wykupienie przez Ciebie Usług FreshMail na zasadzie subskrypcji polega na tym, że zezwalasz nam na płatności rekurencyjne. Tzn. jeśli FreshMail posiada na Twoim koncie (za Twoją uprzednią zgodą) dostępną którąkolwiek metodę automatycznego pobierania środków (podpięta karta płatnicza, wirtualna portmonetka lub inna metoda) – to z niej korzysta. Jeśli nasza próba wykonania płatności rekurencyjnej za daną fakturę nie uda się (z powodu braku środków po Twojej stronie),  to fakturę, która jest dostępna w Programie i dostarczona do Ciebie mailem możesz opłacić na 2 sposoby:
  • tradycyjnym przelewem na nasz rachunek bankowy,
  • przez szybki przelew (za pośrednictwem firmy Tpay), do którego dostęp masz w Programie.
 6. Płacone przez Ciebie wynagrodzenie powiększone będzie o podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie ze stawkami przewidzianymi w Cenniku. Po dokonaniu płatności wystawimy Ci fakturę VAT w formie elektronicznej oraz prześlemy ją na wskazany w procesie rejestracji adres e-mail.
 7. Wszystkie rozliczenia będą dokonywane przez nas elektronicznie, dlatego wyrażasz zgodę na wystawianie i przekazywanie przez nas faktury VAT w postaci elektronicznej. Możesz jednak w każdej chwili cofnąć swoją zgodę informując nas o tym za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej z adresu podanego w procesie rejestracji lub na piśmie.


Postanowienia dodatkowe

Jeśli zawarłeś z FreshMail umowę pisemną, wówczas nadrzędne znaczenie do zapisów w Regulaminie oraz w niniejszym dokumencie mają zapisy z Twojej umowy.