Powrót do słownika

Zgoda na wysyłanie informacji handlowych

Wyrażenie zgody na subskrypcje i otrzymywanie informacji. Takim przyzwoleniem może być oświadczenie firmy, że adres email został legalnie umieszczony na liście odbiorców lub zgoda odbiorcy, która jest potwierdzona (tj. nie wygenerowaną automatycznie bądź nieuczciwie).