Powrót do słownika

Higiena listy mailingowej

Jakość listy mailingowej, wyrażona niskim wskaźnikiem zwrotów otrzymywanych z wysyłek wiadomości email do znajdujących się na niej odbiorców oraz aktualnymi danymi opisującymi poszczególnych odbiorców.