Powrót do słownika

CPA (Cost per Action)

Metoda płatności za reklamę dopiero po wykonaniu przez użytkownika konkretnej akcji na stronie docelowej (np. dokonanie zakupu, wypełnienie formularza).