Powrót do słownika

Polityka prywatności

Zbiór jasnych reguł traktujących o tym, jak firma wykorzystuje adresy email i inne zebrane informacje na potrzeby swojej działalności. W przypadku wypożyczania, sprzedaży lub wymieniany listy odbiorców należy takie działania ująć w polityce prywatności. Dostęp do polityki prywatności nie powinien być w żaden sposób utrudniony.