Powrót do słownika

Unikalny identyfikator

Unikalny identyfikator np. listy, odbiorcy czy kampanii, używany w aplikacjach do email marketingu, w celu zliczania kliknięć, otwarć czy wypisów. Adresy internetowe w wiadomościach są podmieniane na specyficzne adresy służące do zliczania kliknięć w poszczególne odnośniki, jak również są dodawane linki rezygnacji czy piksele zliczające.