Powrót do słownika

Application Service Provider (ASP)

Dostawca aplikacji internetowej - rodzaj usługi internetowej, polegający na wynajmie aplikacji poprzez sieć Internet i powiązanych usług na zasadach dzierżawy. Serwery i oprogramowanie jest utrzymywane w firmie ASP - Klient nie kupuje go na własność, ani nie musi posiadać umiejętności (lub pracowników) do administrowania i konfigurowania. Nie musi też instalować oprogramowania na twardym dysku swojego komputera. Płaci się za korzystanie z aplikacji. Jednocześnie dokumenty tworzone w systemie ASP są gromadzone u dostawcy, gdzie obowiązują rygorystyczne procedury ochrony danych.