Powrót do słownika

Pole “Odpowiedz do”

Adres email, który zostanie wykorzystany do odpowiedzi na przysłaną wiadomość. Może być inny niż adres “OD”.