Powrót do słownika

Pole “Temat”

Krótkie podsumowanie treści wiadomości, często tworzone tak, aby zachęcić odbiorcę do otwarcia maila.