Powrót do słownika

Treści dynamiczne

Treści, które są ukrywane/pokazywane w mailingu na podstawie wartości pól dodatkowych posiadanych przez danego odbiorcę , np. imię.