Powrót do słownika

Double Opt – In

Proces, który wymaga potwierdzenia chęci otrzymywania wiadomości przez osobę dodaną do listy odbiorców. Potwierdzenie może odbywać się poprzez kliknięcie w link, który zostaje wysłany do odbiorcy w wiadomości.