Powrót do słownika

Open rate (OR)

Procentowy wskaźnik, który pokazuje stosunek unikalnie wyświetlonych wiadomości do wiadomości wysłanych.