Spamtesty

Kontroler służy do sprawdzania maili pod kątem prawdopodobieństwa wpadnięcia wiadomości do spamu.

Sprawdzenie zgodności z filtrami SpamAssassin

Medota służy do przetestowania ile punktów spamowych oraz za co dostanie Twoja wiadomość w filtrze SpamAssassin.

Pamiętaj: Nie wszystkie systemy pocztowe korzystają z tego oprogramowania, wynik jest poglądowy i przy innej konfiguracji programów pocztowych może się różnić od pokazanego w tym teście. Wynik pozytywny (poniżej 5.0 punktów spamowych NIE oznacza, że inne filtry antyspamowe nie zatrzymają twojej wiadomości).

 Wywołanie

/rest/spam_test/check

 

Dane:

  subject Wymagane  Temat maila
  from Opcjonalne Adres nadawcy
  from_name Opcjonalne Nazwa nadawcy
  html Opcjonalne *) Treść html
  text Opcjonalne *) Treść tekstowa

*) Co najmniej jedno z wyróżnionych pól musi być wypełnione 

 

Zwracane dane:

  tests Lista testów antyspamowych których mail nie przeszedł
  score Sumaryczna punktacja za testy antyspamowe

 

Kody błędów:

  1901 Brak tematu
  1902 Niepoprawny adres nadawcy „from”
  1904 Brak treści maila
  1906 Błąd systemu sprawdzania
  1907 Przekroczono limit testów w ciągu jednego dnia