Szablony mailingowe klienta

Kontroler służy do pobierania danych dotyczących szablonów mailingowych klienta.

Listowanie aktywnych szablonów klienta

Metoda zwraca wszystkie aktywne szablony mailingowe klienta w formacie json.

Wywołanie:

POST /rest/templates/lists

Dane w POST:

limit  Opcjonalne Limit zwracanych danych. Wartość domyślna to 100 wyników. Metoda zwraca maksymalnie 500 wyników.
offset  Opcjonalne Przesunięcie danych. Wartość domyślna 0. Nazwa katalogu, w którym znajdują się szablony klienta.
directory_name   Opcjonalne Jeśli parametr nie zostanie podany, zwrócone zostaną szablony zarówno z wszystkich katalogów klienta oraz te, które nie zostały przypisane do żadnego katalogu.

Zwracane dane (kod odpowiedzi 200):

id_hash Hash szablonu
name Nazwa szablonu mailingowego
description Opis szablonu
thumb Link do miniaturki

Zwracanie informacji o pojedynczym szablonie klienta

Metoda zwraca szczegóły dotyczące pojedynczego szablonu mailingowego klienta o podanym hashu.

Wywołanie:

POST /rest/templates/template

Dane w POST:

hash Wymagane Hash szablonu klienta

Zwracane dane (kod odpowiedzi 200):

id_hash Hash szablonu
name Nazwa szablonu mailingowego
description Opis szablonu
created_on Data stworzenia szablonu w formacie yyyy-mm-dd H:i:s
content_reb Szablon w postaci kodu HTML
product Kod pojedynczego produktu. Do wykorzystania w konkretnych integracjach np. do
stworzenia porzuconego koszyka
thumb Link do miniaturki

Zwracane dane (kod odpowiedzi 422):

errors Tablica zawierająca informacje na temat błędów