Informacje ogólne

Asynchroniczne połączenia różnią się od synchronicznych (naszych standardowych) tym, że w odpowiedzi nie otrzymujemy od razu finalnego rezultatu. Zamiast niego otrzymujemy unikalny identyfikator, za pomocą którego można odpytywać status rozpoczętego procesu a także na końcu pobrać wynik.

Głównym celem asynchronicznego API jest danie możliwości pobierania dużych ilości danych oraz wykonywanie bardziej skomplikowanych obliczeniowo czynności.

Przygotowanie połączenia, autoryzacja oraz obsługa błędów jest taka sama jak w obecnym API, więc poniższe funkcjonalności należy traktować jako jego rozszerzenie.

Istnieje jednak pewna różnica, w asynchronicznym API doszła możliwość pobierania plików. Funkcjonalność ta wymusiła pewne zmiany w obsłudze odpowiedzi. Teraz odpowiedź nie zawsze musi być w formacie JSON lub XML, odpowiedź może być skompresowanym plikiem.

Wszystkie pliki jakie przesyłamy są w formacie zip i w nagłówkach odpowiedzi widnieje wtedy:

Content-Type: application/zip

Statusy procesów

0 Proces oczekuje w kolejce
1 Proces w trakcie przetwarzania
2 Proces zakończony powodzeniem
3 Proces zakończony niepowodzeniem