Eksport listy odbiorców i aktywności odbiorców

Asynchroniczne API daje możliwość pobrania listy odbiorców. Jako, że jest to API asynchroniczne nie ma pełnej walidacji wprowadzanych zmiennych na starcie. Pełne sprawdzanie parametrów „state” oraz „custom_fields” następuje w procesie głównym. Jeżeli te pola będą miały niepoprawną wartość zostaną zastąpione wartością domyślną. Jeśli niepoprawne będą tylko poszczególne elementy tych parametrów zostaną one pominięte.

Wywołanie:

/rest/async_subscribers_list/export

Dane

list Wymagane Hash listy odbiorców
state Opcjonalne Tablica z statusami odbiorców(lista statusów w „Subskrybenci” klasycznego API). Domyślnie wszyscy odbiorcy
przykład:
[1,2,4]
custom_fields Opcjonalne Lista pól dodatkowych jakie mają być dołączone do eksportu. Na liście należy umieścić „personalization_tag” interesującego nas pola. Domyślnie żadne pole nie jest wybrane.
Przykład:
['pole1','pole2']

Zwracane dane

id_job Id procesu po którym będzie można sprawdzić jego status oraz pobrać końcowy wynik

Kody błędów:

2010 Nie znaleziono listy odbiorców

Eksport akcji odbiorców

API daje możliwość pobrania wszystkich akcji jakie wykonali odbiorcy danego dnia.
Tak jak w przypadku eksportu listy na starcie nie ma pełnej walidacji danych, tutaj na starcie walidowana jest tylko poprawność formatu daty.

Wywołanie:

/rest/async_subscribers_actions/export

Dane

date Wymagane Data w formacie „YYYY-MM-DD”
type Opcjonalne Dostępne typy: all, opened, clicked, bounced, unsubscribed. Domyślna wartość: all

Zwracane dane

id_job Id procesu po którym będzie można sprawdzić jego status oraz pobrać końcowy wynik

Kody błędów

2020 Niepoprawny format daty