Tworzenie nowej kampanii

Kontroler służy do tworzenia, sprawdzania i wysyłania kampanii.

Wywołanie:

POST /rest/campaigns/create

 

Dane w POST:

name Wymagane Nazwa kampanii
url Opcjonalne Adres strony z której ma zostać pobrany kod HTML
html Wymagane* Treść html emaila (wymagana jeśli nie ma treści text oraz adresu url ).
text Wymagane* Treść tekstowa emaila (wymagana jeśli nie ma treści html).
subject Opcjonalne Tytuł jaki ma mieć email wysłany przez system. W razie braku jako tytuł będzie wzięta nazwa kampanii.
from_address Opcjonalne Pole „Od”, jeśli będzie puste w to miejsce wstawi się domyślny adres nadawcy z systemu.
from_name Opcjonalne Pole „Nazwa nadawcy”, jeśli będzie puste w to miejsce wstawi się domyślna nazwa nadawcy z systemu.
reply_to Opcjonalne Pole „Odpowiedz do”, jeśli będzie puste w to miejsce wstawi się domyślny adres nadawcy z systemu.
list Wymagane* Hash listy subskrypcyjnej do której ma być wysłana kampania. Może być to tablica hashy jeśli wysyłka będzie do więcej niż jedne listy. W przypadku wysyłki do grupy nie trzeba podawać listy.
group Wymagane* Hash grupy do której ma być wysłana kampania. Jeśli wysyłka będzie kierowana do więcej niż jednego segmentu odbiorców, może mieć postać tablicy (zestawu) hashy. W przypadku wysyłki do listy subskrypcyjnej nie trzeba podawać grupy.
resignlink Opcjonalne Adres URL na jaki zostanie przekierowany odbiorca po kliknięciu na link rezygnacji

 

Zwracane dane:

hash W przypadku poprawnego utworzenia kampanii zwrócony zostaje jej hash

 

Kody błędów:

1701 Brak nazwy kampanii
1702 Brak treści (nie podano treści text, html ani url )
1703 Błędny adres url
1704 Brak klienta (błąd wewnętrzny)
1705 Brak parametrów (błąd wewnętrzny)
1706 Błędny adres nadawcy (from_address)
1707 Błędny adres „reply to”
1708 Brak listy subskrypcyjnej i grupy
1709 Co najmniej jeden hash listy jest błędny.
1710 Co najmniej jeden hash grupy jest błędny.
1711 Nie znaleziono list o podanym hashu.
1712 Nie znaleziono grupy o podanym hashu.
1713 Link rezygnacji musi być poprawnym adresem URL