Tworzenie kont

Metoda tworzy konto użytkownika. Można utworzyć zarówno konto główne jak i konto podrzędne.

Wywołanie:

POST /rest/account/create

 

Dane w POST:

  login Wymagane  Login nowego użytkownika (adres email)
  password Wymagane Hasło którym użytkownik będzie się logował
  firstname Wymagane Imię użytkownika
  lastname Wymagane Nazwisko użytkownika
  company Opcjonalne Nazwa firmy
  phone Wymagane Numer telefonu
  activation_mail Opcjonalne Czy ma być wysłany mail aktywacyjny (domyślnie true)
  activation Opcjonalne Czy konto ma wymagać aktywacji (domyślnie true)
  child_account Opcjonalne Czy konto ma być kontem podrzędnym (domyślnie true)

 

Zwracane dane:

  hash Hash nowo założonego konta
  api_key Api key nowo założonego konta
  api_secret Secret nowo założonego konta

 

Kody błędów:

  1501 Brak loginu (adres email)
  1502 Nieprawidłowy login
  1503 Login już istnieje w systemie
  1504 Brak hasła
  1505 Hasło jest za słabe - musi zawierać co najmniej 8 znaków - w tym jedną literę, jedną liczbę oraz jeden znak specjalny
  1506 Brak imienia
  1507 Brak nazwiska
  1509 Brak telefonu
  1510 Wystąpił błąd podczas tworzenia konta
  1511 Konto nie zostało utworzone.
  1512 Nie udało się przypisać konta do aplikacji
  1513 Brak uprawnień do tworzenia kont.