Kampanie – obsługa kampanii

Wysłanie kampanii

Wywołanie:

POST /rest/campaigns/edit

 

Dane w POST:

id_hash Wymagane Hash kampanii do edytowania
name Opcjonalne Nazwa kampanii
url Opcjonalne Adres strony z której ma zostać pobrany kod HTML
html Opcjonalne Treść html emaila
text Opcjonalne Treść tekstowa emaila
subject Opcjonalne Tytuł jaki ma mieć email wysłany przez system. W razie braku jako tytuł będzie wzięta nazwa kampanii.
from_address Opcjonalne Pole „Od”, jeśli będzie puste w to miejsce wstawi się domyślny adres nadawcy z systemu.
from_name Opcjonalne Pole „Nazwa nadawcy”, jeśli będzie puste w to miejsce wstawi się domyślna nazwa nadawcy z systemu.
reply_to Opcjonalne Pole „Odpowiedz do”, jeśli będzie puste w to miejsce wstawi się domyślny adres nadawcy z systemu.
list Opcjonalne Hash listy subskrypcyjnej do której ma być wysłana kampania. Może być to tablica hashy jeśli wysyłka będzie do więcej niż jedne listy. W przypadku wysyłki do grupy nie trzeba podawać listy.
group Opcjonalne Hash grupy do której ma być wysłana kampania. Może być to tablica hashy jeśli wysyłka będzie do więcej niż jedne grupy. W przypadku wysyłki do listy subskrypcyjnej nie trzeba podawać grupy.
resignlink Opcjonalne Adres URL na jaki zostanie przekierowany odbiorca po kliknięciu na link rezygnacji

 

 

Kody błędów:

1750 Brak kampanii do edycji o podanym hashu
1751 Kampania już została ustawiona do wysyłki, modyfikacja niemożliwa

Reszta kodów błędów jest identyczna jak w przypadku tworzenia kampanii.

Kasowanie kampanii

Wywołanie:
POST /rest/campaigns/delete

 

Dane w POST:

hash Wymagane Hash kampanii do skasowania

 

Kody błędów:

1724 Brak kampanii o takim hashu
1798 Kampania już została skasowana

Wysłanie kampanii testowej

Wywołanie:
POST /rest/campaigns/sendTest

 

Dane w POST:

hash Wymagane Hash kampanii którą chcemy wysłać
emails Wymagane Adres lub tablica adresów na które test ma być wysłany.
custom_fields Opcjonalne Tablica z polami dodatkowymi, w przypadku pozostawienia pola pustego wartości pól dodatkowych zostaną uzupełnione losowymi danymi z listy subskrypcyjnej

 

Przykładowy request:

{"hash":"hash_kampanii",
"emails":"test@test.pl",
"custom_fields":{
"imie":"Jan",
"nazwisko":"Kowalski"}}

 

lub

{"hash":"hash_kampanii",
"emails":["test1@test.pl","test2@test.pl"]}

 

Kody błędów:

1721 Brak hasha lub jest on niepoprawny.
1722 Brak adresu email.
1723 Co najmniej jeden adres email jest niepoprawny.
1724 Kampania o takim hashu nie istnieje.
1725 Kampania nie jest jeszcze gotowa do wysyłki testowej.
1726 Wysyłka nie powiodła się.
1737 Błąd treści kampanii. Dokładny opis błędu będzie zawarty w informacji zwróconej przez api

Wysłanie kampanii

Wywołanie:
POST /rest/campaigns/send

 

Dane w POST:

hash Wymagane Hash kampanii którą chcemy wysłać
time Opcjonalne Data wysłania kampanii w formacie YYYY-MM-DD H:i:s

 

Kody błędów:

1731 Brak hasha lub jest on niepoprawny.
1732 Czas wysyłki jest niepoprawny
1733 Czas wysyłki nie może być wcześniejszy niż obecna godzina.
1734 Kampania o takim hashu nie istnieje.
1735 Kampania nie jest jeszcze gotowa do wysyłki testowej.
1736 Kampania już jest ustawiona do wysyłki lub jest w jej trakcie.
1737 Błąd treści kampanii. Dokładny opis błędu będzie zawarty w informacji zwróconej przez api