Autoryzacja

Ta część dokumentacji dotyczy autoryzacji zapytań do API v3

Bearer token

Każde zapytanie do API V3 musi zostać zautoryzowane z użyciem ważnego tokenu przesłanego w jego nagłówku.

Wygenerować token można w panelu aplikacji w sekcji Email API i SMTP.

Format nagłówka autoryzacyjnego jest zgodna z formatem Bearer token

Authorization: Bearer [token]

Przykład zapytania:

1
2
3
curl -X POST \
    https://api.freshmail.com/v3/messaging/emails/
    -H 'Authorization: Bearer [token]'