Sprawdzenie i pobranie wyników

Kontroler służy do pobrania informacji o procesie oraz pobrania pliku z wynikiem.

Sprawdzenie wyników

Wywołanie:

/rest/async_result/get

Dane:

id_job Wymagane              Identyfikator procesu

Zwracane dane

job_status Kod statusu procesu
job_message Opis stanu procesu
parts Ilość części, na które został podzielony plik z rezultatem procesu

Kody błędów

2000 Nieprawidłowy id_job
2001 Nie znaleziono procesu dla wskazanego id.

Pobranie pliku z wynikami

W odpowiedzi na to żądanie otrzymamy od razu gotowy plik w formacie 'zip'. Jeżeli wynik jest w kilku częściach to należy pamiętać, że to nie jest jeden plik binarny rozdzielony na kilka części tylko wiele samodzielnych plików z niezależnymi danymi.

Jeżeli spróbujemy pobrać wyniki zanim proces został ukończony zostanie zwrócona odpowiedź analogiczna jak dla żądania „/rest/async_result/get”

Pobierane archiwa zawierają pliki *.csv. Pliki te mogą mieć różną strukturę, ale tylko pierwsza linijka w pierwszym pliku będzie zawierała opis wszystkich kolumn.

Wywołanie

/rest/async_result/getFile

Dane

id_job Wymagane Identyfikator procesu
part Opcjonalne Numer pliku który ma zostać pobrany. Domyślnie 1

Kody błędów:

2000 Nieprawidłowy id_job
2001 Nie znaleziono procesu dla wskazanego id
2002 Nie znaleziono pliku z wynikiem dla wskazanego id_job oraz part