Menu w panelu FreshMaila

Wprowadziliśmy odświeżoną nawigację wewnątrz aplikacji. Zmieniony został układ niektórych elementów, aby poruszanie się po FreshMailu było jeszcze bardziej intuicyjne, a dane były uporządkowane. Co się zmieniło? Sprawdź poniżej, gdzie prezentujemy zestawienie tych zmian.

zakładki: Marketing oraz Email API i SMTP

Podzieliliśmy menu w aplikacji na dwa główne widoki:

 • Marketing, czyli zakładka, w której znajdziesz kampanie mailowe, autorespondery, wysyłki sms czy ich raporty oraz listy odbiorcówLista odbiorcówBaza danych zawierająca adresy email odbiorców, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie przez dysponującego listą wiadomości komercyjnych.  ;
 • Email APIApplication Program Interface (API)Interfejs programowania aplikacji – sposób w który mogą się komunikować dwa programy w celu wymiany danych. W systemach do email marketingu umożliwia ono m.in. dodawanie adresów z zewnętrznych aplikacji czy wysyłanie wiadomości transakcyjnych. i SMTPSMTPSMTP (Simple Mail Transfer Protocol) to protokół komunikacyjny opisujący sposób przekazywania poczty elektronicznej w Internecie. Pozwala na bezpieczne wysyłanie wiadomości przez serwer poczty wychodzącej, a dzięki dodatkowemu uwierzytelnieniu masz pewność, że nikt nie podszywa się pod Ciebie w trakcie wysyłania wiadomości.  , czyli osobna zakładka z wszystkimi danymi dotyczącymi tej usługi(logi, statystyki, konfiguracja, szablony).

Nawigację między tymi zakładkami znajdziesz w lewym, górnym rogu:

Szczegóły widoku w zakładce Marketing

1. Podział zakładek według rodzaju wysyłek

Zmiany, jakie możesz zauważyć na głównym pasku menu, to rozdzielenie poszczególnych kampanii na osobne zakładki. Dzięki temu, masz szybki dostęp do:

 • kampanii mailowych,
 • autoresponderów,
 • wysyłek SMS.

W każdej z tych zakładek masz wgląd do utworzonych wcześniej szkiców oraz opcję przygotowania nowej wysyłki.

2. Osobna zakładka Raporty

Wszystkie raporty znajdziesz teraz w osobnej zakładce z podziałem według rodzaju wysyłki. Nawigacja w menu pozwala Ci przejść do raportów wybranego rodzaju kampanii bezpośrednio z poziomu głównego pasku menu np. Raporty -> Autorespondery.

3. Zakładka Szablony (dawniej Biblioteka)

Uprościliśmy listę materiałów dostępnych wcześniej w zakładce Biblioteka, i zmieniliśmy jej nazwę na Szablony. Zmiana nazwy wynika z danych, jakie się tam teraz znajdują:

 • w podzakładce Email znajdziesz wszelkie szablony do kampanii email (gotowe szablony od FreshMaila, Twoje zapisane szablony oraz te, z wysłanych wcześniej kampanii);
 • w podzakładce Pliki, tu znajdziesz wszelkie importowane do systemu grafiki czy załączniki.

Pozostałe dane z Biblioteki znajdują się teraz w zakładce danego narzędzia.

4. Nowa zakładka Narzędzia

Dodaliśmy nową zakładkę, w której znajdziesz pozostałe dostępne narzędzia we FreshMailu:

 • webinary,
 • landing pageLanding pageInaczej "jump page" strona docelowa. Jest to strona, na którą użytkownik jest bezpośrednio kierowany po kliknięciu w link sponsorowany, czy kreację reklamową.  ,
 • formularze.

Znajdziesz tam wszystkie opcje związane z obsługą każdego z tych narzędzi m.in:

 • planowanie webinaru i wgląd do historii wydarzeń, 
 • tworzenie nowego landing page czy listę opublikowanych/nieopublikowanych LP,
 • tworzenie nowego formularza zapisu, zapisane szablony oraz raport efektywności formularzy.

5. Zakładka Moje konto

Zakładka niezmiennie dostępna jest w prawym górnym rogu aplikacji. Zmniejszyliśmy w niej liczbę pozycji, aby uprościć widok i dostęp do najważniejszych elementów.

W związku z tym zakładkę Mój FreshMail znajdziesz teraz w Ustawieniach. Zrezygnowaliśmy z opcji przełączania tam menu głównego na lewą stronę, jednak nadal możesz dostosować wygląd FreshMaila poprzez wybór tła dla siebie.

Szczegóły widoku w zakładce Email API i SMTP

Jak wspomnieliśmy na początku, menu aplikacji podzielone jest teraz na dwa główne widoki: Marketing oraz Email API i SMTP.

Jeśli masz wykupioną usługę Email API i SMTP, w jej zakładce nadal znajdziesz:

 • podsumowanie,
 • logi,
 • statystyki,
 • konfiguracja.

Nowością jest zakładka Szablony, ta sama, która znajduje się w widoku Marketing. Masz tam zatem dostęp do:

 • podzakładki Email, gdzie znajdziesz wszelkie szablony do kampanii email (gotowe szablony od FreshMaila, Twoje zapisane szablony oraz te, z wysłanych wcześniej kampanii)
 • podzakładki Pliki, tu znajdziesz wszelkie importowane do systemu grafiki czy załączniki.