Jak przejść na wyższy plan subskrypcyjny?

Posiadając wybrany plan subskrypcyjny w naszym systemie, możesz w dowolnym momencie przejść na wyższą wersję planu email marketingowego, planu wsparcia lub obu na raz. Dokonasz tego samodzielnie z poziomu swojego konta w aplikacji. Poniżej przeprowadzimy Cię przez ten proces krok po kroku oraz opiszemy przykłady najpopularniejsze przypadków.

Zmiana planu krok po kroku

Chcąc zmienić obecny plan subskrypcyjny na wyższy, należy przejść przez kilka prostych kroków.

  1. Zaloguj się do aplikacji i przejdź do zakładki Płatności -> cennik.
  2. Zdecyduj, który plan subskrypcyjny chcesz wybrać. Na tym etapie możesz pozostać przy wyborze obecnego planu lub wybrać wyższy. Zatwierdź wybór klikając w żółty przycisk przy danym planie.
  3. Wyświetli Ci się nowe okno pop-up z kolejnym krokiem - wyborem planu wsparcia. Analogicznie do kroku 2, dokonujesz tu wyboru odpowiedniego planu. Kliknij przycisk “dalej”, aby potwierdzić wybór.
  4. Po przejściu dalej, zobaczysz podsumowanie z 3 kwotami: za wybrany produkt: plan email marketing, za wybrany produkt: plan wsparcia oraz za rozszerzenie planu. Nowy plan jest aktywowany zaraz po sfinalizowaniu procesu zwiększenia planu, przez który przechodzimy w powyższych krokach. Pojawia się zatem sytuacja, w której przestajesz korzystać z dotychczasowego, niższego planu, który został już wcześniej przez Ciebie opłacony.  
    Czym jest opłata za rozszerzenie planu? Jest to w skrócie różnicą między niewykorzystaną kwotą za dotychczasowy plan (np. 10 dni), a kwotą za nowy, wyższy plan za ten sam okres (np. 10 dni). Jak dokładnie obliczana jest ta kwota, dowiesz się w dalszej części wpisu, na konkretnych przykładach.
  5. Jeśli potwierdzasz wybór opisany w kroku podsumowania, wybierz  przycisk “zwiększ plan”. Wyświetli się wówczas nowa plansza z potwierdzeniem i informacją o fakturze.

W dniu zwiększenia planu wystawiona zostaje faktura za rozszerzenie planu za dni pozostałe do końca bieżącego okresu, czy przykładowo wspomniane 10 dni.

Kolejna faktura za subskrypcję zostanie wystawiona po zakończeniu tego okresu, już za nowy, pełny okres rozliczeniowy.

Przykłady zmian w planie subskrypcyjnym.

Przejdźmy do kilku przypadków, jakie mogą się pojawić przy okazji zmiany planu subskrypcyjnego. Pokażemy tutaj dokładniej, jak obliczana jest opłata za rozszerzenie planu.

Przykład 1 - zwiększenie planu email marketing.

Po 5 dniach korzystania z planu email marketingowego Standard i planu wsparcia Basic chcesz zwiększyć plan email marketingowy na Growth.

Kwota za zakupiony plan Standard: 199 zł

Kwota nowego planu Growth: 399 zł

Plan Standard został zakupiony 5 dni temu, okres rozliczeniowy trwa 30 dni, więc do jego zakończenia zostało 25 dni. 

Obliczamy zatem opłaconą kwotę za niewykorzystane 25 dni planu Standard, czyli 166 zł. (199/30*25=166) Jest to rabat, który zaraz odejmiemy.

Nowy plan Growth należy opłacić za pozostałe 25 dni okresu rozliczeniowego, czyli 333 zł (399/30*25=333).

Aby wyliczyć finalną opłatę za rozszerzenie planu, odejmujemy obliczoną kwotę za niewykorzystane 25 dni planu Standard od obliczonej kwoty za 25 dni planu Growth, czyli 167 zł. (333-166=167).

W tym wypadku opłata za rozszerzenie planu ze Standard na Growth wynosi 167 złotych netto.

 

Przykład 2 - zwiększenie planu wsparcia.

Po 15 dniach korzystania z planu email marketingowego Standard i planu wsparcia Basic chcesz zwiększyć plan wsparcia na Eco.

Kwota za zakupiony plan wsparcia Basic: 49 zł

Kwota nowego planu wsparcia Eco: 199 zł

Plan Basic został zakupiony 15 dni temu, okres rozliczeniowy trwa 30 dni, więc do jego zakończenia zostało 15 dni. 

Obliczamy zatem opłaconą kwotę za niewykorzystane 15 dni planu Basic, czyli 25 zł. (49/30*15=25) Jest to rabat, który zaraz odejmiemy.

Nowy plan Eco należy opłacić za pozostałe 25 dni okresu rozliczeniowego, czyli 100 zł (199/30*15=100).

Aby wyliczyć finalną opłatę za rozszerzenie planu, odejmujemy obliczoną kwotę za niewykorzystane 15 dni planu wsparcia Basic od obliczonej kwoty za 15 dni planu wsparcia Eco, czyli 75 zł. (100-25=75).

W tym wypadku opłata za rozszerzenie planu wsparcia z Basic na Eco wynosi 75 złotych netto.

 

Przykład 3 - zwiększenie planu email marketing oraz planu wsparcia.

Po 20 dniach korzystania z planu email marketingowego Growth i planu wsparcia Eco chcesz zwiększyć oba plany odpowiednio na plan email marketingowy Pro i plan wsparcia First Class.

Kwota za zakupiony plan Growth: 399 zł

Kwota nowego planu Pro: 599 zł

Kwota za zakupiony plan wsparcia Eco: 199 zł

Kwota nowego planu wsparcia First Class: 299 zł

Plany Growth oraz Eco zostały zakupione 20 dni temu, okres rozliczeniowy trwa 30 dni, więc do jego zakończenia zostało 10 dni. 

Obliczamy zatem opłaconą kwotę za niewykorzystane 10 dni planu Growth (399/30*10=133) i Eco (199/30*10=66), czyli 199 zł (133+66=199). Jest to rabat, który zaraz odejmiemy.

Nowe plany Pro i First Class należy opłacić za pozostałe 10 dni okresu rozliczeniowego (599/30*10=200) oraz (299/30*10=100), czyli 300 zł (200+100=300).

Aby wyliczyć finalną opłatę za rozszerzenie planu, odejmujemy obliczoną kwotę za niewykorzystane 10 dni planu Growth i Eco, czyli 199 zł od obliczonej kwoty za 10 dni planu Pro i First Class, czyli 300 zł. (300-199=101).

W tym wypadku opłata za rozszerzenie planów wynosi 101 złotych netto.