Dokumentacja API V2

 

Wywołanie:

POST /rest/mail

 

Dane w POST:

subscriber Wymagane Adres email subskrybenta do którego wysyłamy email.
subject Wymagane Tytuł emaila.
html Wymagane*  Treść html emaila (wymagana jeśli nie ma treści text).
text Wymagane* Treść tekstowa emaila (wymagana jeśli nie ma treści html).
from Opcjonalne Pole „Od”, jeśli będzie puste w to miejsce wstawi się domyślny adres nadawcy z systemu.
from_name Opcjonalne Pole „Nazwa nadawcy”, jeśli będzie puste w to miejsce wstawi się domyślna nazwa nadawcy z systemu.
reply_to Opcjonalne Pole „Odpowiedz do”, jeśli będzie puste w to miejsce wstawi się domyślny adres nadawcy z systemu.
encoding Opcjonalne Kodowanie w jakim ma zostać wysłany email. Domyślnie jest to UTF-8. Pamiętaj, że email musi być przekazany w tym samym kodowaniu, które jest przekazane w parametrze encoding.Obsługiwane kodowania to: UTF-8, iso-8859-2
attachments Opcjonalne Link do załącznika, który ma zostać dołączony do maila. Maksymalny rozmiar załączników to 0.5 MB
tracking Opcjonalne Pole przyjmujące wartośc 0/1. Jeśli przekazane zostanie 1 to email będzie trackingowany przez kody śledzące zachowania subskrybenta.Uwaga: oznacza to, że domena w jakiej pojawiają się linki zostanie zmieniona oraz do wersji HTML zostanie dodany obrazek śledzący.
domain Opcjonalnie Domena do rebrandingu, wartość aktywna tylko jeśli jest włączony dla maila tracking. Jeśli wartość będzie pusta lub nie zostanie przekazana zostanie umieszczona domyślna domena do rebrandingu. Przykładowa domena: mojanazwafirmy.mailnews.plUwaga: aby korzystać z domen do rebrandingu w pierwszej kolejności należy taką domenę zgłosić korzystając z panelu w aplikacji.
tag Opcjonalnie Oznaczenie typu wysyłanego maila. Wykorzystując tagi, raporty z maili transakcyjnych zostaną podzielone na podgrupy.Przykładowe tagi: Mail Akceptacyjny, Mail przypominający, itp.

 

Kody błędów:

1201 Błędny adres subskrybenta.
1202 Brak tematu maila.
1203 Brak treści HTML oraz tekstowej.
1204 Błędny adres „odpowiedz do”.
1205 Błędny adres email nadawcy.
1206 Nazwa nadawcy nie może być pusta.
1207 Przekroczono dzienny limit wysłanych maili.
1208 Nieobsługiwane kodowanie.
1209 Nieprawidłowy link do załącznika.
1210 Plik załącznika nie istnieje.
1211 Przekroczono maksymalny rozmiar załączników.
1212 Niepoprawna domena do rebrandingu, sprawdź czy domena została aktywowana.
1213 Tag kampanii niepoprawny (za długi lub zawierający niedozwolone znaki)
1250 Nie udało się wysłać emaila, błąd systemu.
1251 Nie wysłano emaila do tego subskrybenta, zablokowany administracyjnie