FAQ – płatności FreshMail

1. Czym są płatności rekurencyjne?

Korzystając z płatności rekurencyjnych wyrażasz zgodę na automatyczne obciążenia swojej karty kredytowej za usługę świadczoną przez FreshMail. Możesz skorzystać z tej opcji jeśli wybrałeś plan  “Bez limitu”. W ten sposób nie musisz dokonywać płatności co miesiąc - jeśli masz podpiętą kartę kredytową i wyraziłeś zgodę na płatności rekurencyjne, system automatycznie pobierze środki z Twojej karty w kolejnych okresach rozliczeniowych. System będzie, regularnie i w określonym terminie, pobierać z karty środki pieniężne na rzecz FreshMail do momentu zawieszenia konta lub zakończenia współpracy (skasowania konta). Wielkość opłaty uzależniona jest od aktualnej bazy klientów i wybranego planu.

2. Czy mogę płacić kartą kredytową?

Tak. Opłaty za korzystanie z FreshMaila możesz realizować kartą kredytową. Dane swojej karty uzupełniasz tylko w momencie jej podpięcia. Korzystając z tej opcji, nie musisz logować się na swoje konto i pamiętać o terminowych płatnościach. Twoje konto będzie cały czas aktywne i w pełni funkcjonalne.

Jeśli korzystasz z planu “Bez limitu”, opłaty za kolejne okresy rozliczeniowe są pobierane automatycznie pierwszego dnia po upływie okresu subskrypcji (tzw. płatności rekurencyjne – płatność odnawiana automatycznie). FreshMail nie odpowiada za żadne dodatkowe opłaty naliczane przez instytucje finansowe z tytułu realizacji transakcji płatniczej.  

3. Skończył się okres ważności mojego konta testowego

Po upływie 14 dni działania Twojego konta testowego, zostanie ono usunięte. Jeśli chcesz przedłużyć swoje konto i kupić plan płatny, wejdź na nasz cennik i wybierz interesujący Cię pakiet lub skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta (pomoc@freshmail.pl).

4. Mam konto testowe i przekroczyłem limit 100 tys. odbiorców / 5 tys. wysłanych wiadomości

W momencie przekroczenia któregokolwiek limitu zostanie zablokowana możliwość wysyłki na Twoim koncie. Nie masz możliwości wysłania kampanii, możesz jednak dokonywać działań na swoich listach odbiorców i logować się na swoje konto.

Jeśli do momentu zablokowania możliwości wysyłki nie wysłałeś żadnej kampanii, usuń adresy ponad limit, a możliwość wysyłki zostanie automatycznie przywrócona. Z kolei jeśli przekroczyłeś limit wysłanych wiadomości, najlepszym rozwiązaniem będzie wykupienie odpowiedniego planu płatnego. Wówczas możliwość wysyłki zostanie automatycznie przywrócona. Aby to zrobić, zaloguj się na swoje konto.

5. Wybrałem plan “Płać za wysłane” i wykorzystałem limit wiadomości

Jeśli wykorzystałeś kredyty, po prostu na nowo zasil konto. Do momentu kolejnego zasilenia, nie masz możliwości wysyłki kampanii. Możesz nie mieć środków na koncie, jeśli nie potrzebujesz realizować wysyłek. 

Pamiętaj jednak, że:
 • Twoje kredyty są ważne 2 lata, a jeśli dłużej niż 90 dni nie posiadasz na swoim koncie liczby kredytów wystarczającej do realizacji 1 kampanii do pełnej bazy odbiorców, możemy skasować Twoje konto.
 • Jeśli nie zalogujesz się na konto przez 12 miesięcy, zostanie ono usunięte i stracisz dostęp do wszystkich swoich danych.

6. Czym jest opłata za utrzymanie konta

Opłata za utrzymanie konta jest opłatą jednorazową, uzależnioną od okresu czasu, przez który Twoje konto było nieopłacone. Opłata wynika z tego, że nawet jeśli w danym okresie nie logowałeś się na swoje konto, FreshMail cały czas świadczy dla Ciebie usługi:

 • przechowuje na serwerze wysłane mailingi, raporty z wysyłek czy listy mailingowe
 • obsługuje wypisy i zapisy nowych subskrybentów
 • zbiera dane dotyczące aktywności subskrybentów

Poniżej możesz dokładnie przeczytać na czym polega ten mechanizm.

7. Wybrałem plan “Bez limitu” i nie opłaciłem kolejnego okresu rozliczeniowego w terminie, a moja baza pozostała na tym samym poziomie.

Jeśli nie dokonasz wpłaty w terminie, zostanie zablokowana możliwość wysyłki na Twoim koncie (będziesz mógł zalogować się na konto, bez możliwości wysłania kampanii). W momencie, w którym dokonasz kolejnej wpłaty, kwota ta zostanie powiększona o okres, w którym utrzymywaliśmy Twoje konto i hostowaliśmy dane. Wielkość kwoty dodatkowej uzależniona jest od czasu, w jakim spóźniłeś się z kolejnym zasileniem konta.

5 dni przed oraz dzień przed końcem okresu rozliczeniowego, otrzymasz od nas przypomnienie o zbliżającym się terminie płatności. 

 • Jeśli masz podpiętą kartę kredytową, nie musisz się obawiać. Automatycznie pobierzemy kolejną płatność, której wielkość będzie taka sama jak w poprzednim okresie rozliczeniowym.
 • Jeśli nie masz podpiętej karty kredytowej lub nie będziemy mogli pobrać środków z karty (karta wygasła, brak zdolności kredytowej) - dokonaj terminowej wpłaty, wyślemy do Ciebie mail z przypomnieniem odpowiednio wcześniej. Jeśli jednak spóźnisz się z opłatą, w momencie, w którym ją uregulujesz, kwota zostanie powiększona o okres, w którym utrzymywaliśmy Twoje konto i hostowaliśmy dane. Wielkość kwoty dodatkowej uzależniona jest od czasu, przez który spóźniłeś się z kolejnym zasileniem konta.

Przykład:

Płacisz 150 zł za miesiąc. Spóźniasz się 5 dni z opłatą, ponieważ nie masz podpiętej karty i płatność nie zrealizowała się automatycznie. Opłata za utrzymanie konta za 5 dni wyniesie 25 zł (150 zł / 30 dni = 5 zł * 5 dni = 25 zł)

Za przedłużenie tego samego planu zapłacisz w sumie 175 zł (150 zł za plan oraz 25 zł za utrzymanie konta przez 5 dni).

8. Wybrałem plan “Bez limitu” do konkretnej liczby odbiorców i moja baza wzrosła w trakcie trwania okresu rozliczeniowego - jak będą wyglądały moje płatności?

 • Jeśli opłacisz wyższy plan w momencie przekroczenia limitu odbiorców - nowy okres rozliczeniowy rozpoczyna się w dniu opłacenia wyższego planu. Jeśli baza odbiorców wzrosła 15 dnia okresu rozliczeniowego, automatycznie opłata za nowy okres rozliczeniowy i nowy limit zostanie pomniejszona o kwotę, której nie wykorzystałeś w poprzednim okresie rozliczeniowym na niższym limicie.

Przykład:

Płacisz 50 zł na miesiąc, w połowie okresu rozliczeniowego Twoja baza przekroczyła limit 1 000 odbiorców i tego samego dnia realizujesz płatność dla wyższego planu (2 500 odbiorców, koszt 80 zł).
Za nowy plan płacisz 55 zł (80 zł - 25 zł).

wykres1

Najwygodniejszą opcją jest podpięcie karty kredytowej. W takiej sytuacji automatycznie pobierzemy z Twojego konta różnicę między planem niższym a wyższym w danym okresie rozliczeniowym, a czas trwania okresu rozliczeniowego pozostanie bez zmian.

 • Jeśli wykupisz wyższy plan w trakcie trwania poprzedniego okresu rozliczeniowego, jednak później niż w dniu, w którym Twoja baza wzrosła - nowy okres rozliczeniowy rozpocznie się w dniu opłacenia wyższego planu. Opłata za nowy plan będzie pomniejszona o niewykorzystaną przez Ciebie kwotę z poprzedniego planu, liczoną od dnia Twojej wpłaty, a nie momentu, kiedy wzrosła baza.

Przykład: 

Płacisz 50 zł na miesiąc, w połowie okresu rozliczeniowego (15 dzień) Twoja baza przekroczyła limit 1 000 odbiorców. Dokonujesz zakupu nowego planu 20 dnia.
Za nowy plan zapłacisz 63,50 zł i będzie on ważny do 50 dnia.

wykres2

 • Pamiętaj, że od dnia, w którym wzrosła Twoja baza, masz maksymalnie 30 dni na opłacenie kolejnego planu. Po okresie 30 dni, jeśli nie zarejestrujemy wpłaty, Twoje dane zostaną usunięte.

Przykład: 

Płacisz 50 zł na miesiąc, po zakonczeniu okresu rozliczeniowego Twoja baza wzrosła ponad limit. Masz maksymalnie 30 dni na dokonanie wpłaty. Dokonujesz zakupu 60 dnia (czyli maks. 30 dnia od wzrostu Twojej bazy).
Za nowy plan zapłacisz 160 zł i będzie on ważny do 90 dnia.

wykres3

 • Opłaciłem plan “Bez limitu” na 12 miesięcy, w trakcie trwania planu moja baza odbiorców wzrosła i nie dokonałem od razu wpłaty. W takim przypadku zapłacisz wyłącznie różnicę pomiędzy wyższym a niższym planem. Różnica ta będzie liczona od momentu kiedy Twoja baza wzrosła.

Przykład:

Wykupiłeś plan “Bez limitu” na 12 miesięcy i zapłaciłeś jednorazowo 600 zł (50 zł za każdy miesiąc). Po 3 miesiącach Twoja baza odbiorców wzrosła ponad limit. Dokonujesz wpłaty po 30 dniach od momentu wzrostu bazy (na początku 5 miesiąca).
Za nowy plan zapłacisz 30 zł za miesiąc, w którym utrzymywaliśmy Twoje dane (różnica między planem wyższym a niższym), plus 30 zł za każdy miesiąc nowego planu (240 zł).

wykres4

9. Wybrałem plan “Bez limitu” do konkretnej liczby odbiorców i moja baza zmalała w trakcie trwania okresu rozliczeniowego - jak będą wyglądały moje płatności?

Jeżeli Twoja baza odbiorców zmalała do wielkości uprawniającej Cię do przejścia na niższy plan, możesz to zrobić po zakończeniu trwania aktualnego okresu rozliczeniowego.

Pamiętaj, że jeśli masz podpiętą kartę kredytową, system będzie automatycznie naliczał co miesiąc kwotę z poprzedniego okresu rozliczeniowego. Jeśli więc Twoja baza odbiorców jest wystarczająco niska, aby przejść na niższy pakiet, zaloguj się do systemu i ręcznie włącz niższy plan.

wykres5

 • Masz maksymalnie 30 dni na dokonanie kolejnej wpłaty. W tym czasie utrzymujemy Twoje dane, masz możliwość zalogowania się na konto bez możliwości wysyłki kampanii. Nawet jeśli w tym czasie baza Twoich odbiorców zmniejszy się do wielkości uprawniającej do przejścia na niższy plan, musisz opłacić kwotę za utrzymanie konta w kwocie poprzedniego planu.

Przykład: 

Płacisz 80 zł na miesiąc i nie dokonujesz wpłaty za kolejny okres rozliczeniowy. W tym czasie Twoja baza odbiorców spadła poniżej 1000 odbiorców. 60 dnia dokonujesz wpłaty dla niższego planu (do 1000 odbiorców, koszt 50 zł).
Za nowy plan zapłacisz 130 zł (50 zł za dni 60-90 + 80 zł za okres utrzymywania Twojego konta - dni 30-60)

wykres6

 • Opłaciłem plan “Bez limitu” na 12 miesięcy, w trakcie trwania planu moja baza odbiorców zmalała. Czy mogę przejść na niższy plan?

Tak.
Gdy Twoja baza zmaleje, musisz zalogować się na konto we FreshMailu i ręcznie przejść na niższy plan, niezależnie od wybranego wcześniej sposobu płatności. Nadwyżka środków zostanie automatycznie przeliczona w oparciu o Twoją bazę odbiorców na poczet kolejnych miesięcy.

wykres7

10. Co w przypadku gdy moja baza przekroczy 100,000 Odbiorców?

W przypadku bazy, która przekroczyła 100.000 (sto tysięcy) Odbiorców wiąże się to z koniecznością zapłaty 12 złotych za każdy rozpoczęty tysiąc Odbiorców w bazie. W ramach takiego pakietu możesz wysłać liczbę wiadomości wynoszącą 15 krotność liczby odbiorców. Przykładowo: masz bazę 200,000 odbiorców x 15 = 3 000 000 (trzy miliony) - tyle możesz wysłać wiadomości w przeciągu 30 dni. Co się stanie gdy przekroczysz tę liczbę? Wówczas musisz zapłacić dodatkowo 1,20zł za każdy rozpoczęty dodatkowy tysiąc wysłanych wiadomości. Więcej informacji znajdziesz w regulaminie.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

Napisz do nas, chętnie wyjaśnimy.