Co oznaczają poszczególne statusy wiadomości?

Korzystając z Email APIApplication Program Interface (API)Interfejs programowania aplikacji – sposób w który mogą się komunikować dwa programy w celu wymiany danych. W systemach do email marketingu umożliwia ono m.in. dodawanie adresów z zewnętrznych aplikacji czy wysyłanie wiadomości transakcyjnych. i SMTPSMTPSMTP (Simple Mail Transfer Protocol) to protokół komunikacyjny opisujący sposób przekazywania poczty elektronicznej w Internecie. Pozwala na bezpieczne wysyłanie wiadomości przez serwer poczty wychodzącej, a dzięki dodatkowemu uwierzytelnieniu masz pewność, że nikt nie podszywa się pod Ciebie w trakcie wysyłania wiadomości.   we FreshMailu, możesz spotkać się z 10 różnymi zdarzeniami, jakie mogą mieć miejsce podczas wysyłki wiadomości. Zdarzenie oznacza pojedynczą akcję, którą wykonał system lub odbiorcaOdbiorcaOsoba, która wyraźnie poprosi o dołączenie do listy odbiorców, np. przez wypełnienie formularza zapisu do newslettera i wyrazi zgodę na otrzymywanie wiadomości.   i została ona zarejestrowana. 

Sprawdź, co oznaczają poszczególne statusy: 

  • Zlecone do wysyłki - oznacza moment, w którym klient zleca systemowi FreshMail (z wykorzystaniem API lub SMTP) wysyłkę maila. Każdy zarejestrowany w systemie mail, ma oznaczone takie zdarzenie. 
  • Przyjęte przez serwer klienta - oznacza przypadek, w którym serwer odbiorcy odebrał wiadomość, zazwyczaj taki status jest równoznaczny z przyjęciem na skrzynkę.
  • Wykonano próbę dostarczenia - to sytuacja, gdy serwery FreshMaila próbowały dostarczyć wiadomość, ale serwer klienta nie chciał jej w danym momencie przyjąć. Serwery jeszcze raz spróbują dostarczyć tę wiadomość.
  • Dostarczone - oznacza standardowy przypadek, gdy wiadomość jest dostarczona do skrzynki pocztowej odbiorcy.
  • Wiadomość odrzucona - oznacza, że wiadomość została odrzucona przez mechanizmy systemu FreshMail i nie podjęto próby wysyłki takiego maila.
  • Zgłoszono spamSpamNiechciana wiadomość komercyjna. Zdarza się, że odbiorcy uznają za spam każdy mailing, którego nie chcą już więcej otrzymywać, nawet jeśli wcześniej zapisali się do listy odbiorców. - oznacza przypadek zgłoszenia spamu przez mechanizmy zaimplementowane w skrzynkach odbiorczych. Gdy na skrzynce założonej na przykład na Gmailu, odbiorca kliknie Zgłoś spam, istnieje duże prawdopodobieństwo, że Gmail nas o tym powiadomi. 
  • Odbite (odbicie miękkieOdbicie miękkieInformacja o chwilowych trudnościach w dostarczeniu do danego odbiorcy wybranej wiadomości email. Zwrot miękki występuje, gdy serwer pocztowy potwierdzi istnienie docelowej skrzynki odbiorczej, ale wiadomości nie udało się dostarczyć. Z reguły powodem jest tymczasowa niedostępność serwera odbiorcy, zerwanie połączenia lub przepełnienie skrzynki odbiorcy. Najprawdopodobniej możliwe będzie dostarczanie kolejnych wiadomości.   / odbicie twardeOdbicie twardeInformacja o braku możliwości dostarczania do danego odbiorcy danej wiadomości email oraz kolejnych. Powodem otrzymania zwrotu twardego może być np. błąd w adresie email, wcześniejsze usunięcie adresu email z serwera lub nieistnienie serwera.  ) - to przypadek, gdy wiadomość została odbita. Zawiera techniczny kod odpowiedzi i słowny opis tego co się wydarzyło. 
  • Otwarte - oznacza, że odbiorca końcowy otworzył wiadomość, takich akcji może być wiele dla jednego wysłanego maila.
  • Kliknięte - oznacza kliknięcie w jakikolwiek link zawarty w wiadomości, takich akcji może być wiele dla jednego wysłanego maila.