Cennik Zasady Zakupów (obowiązujący do 04.11.2023)

We FreshMailu oferujemy trzy podstawowe usługi:

 1. E-mail marketing, który udostępniamy Ci w dwóch możliwych sposobach rozliczeń:
 2. Wysyłki SMS,
 3. Maile po API i SMTP.

Elementem usługi “Email marketing” jest też Plan Wsparcia, który możesz wybrać w odpowiednim dla Ciebie zakresie.

Z Programu możesz korzystać w ten sposób, że wykupisz tylko jedną z powyższych usług, wszystkie trzy, albo niektóre z nich.

Możesz wykupić samodzielnie wysyłki sms lub maile transakcyjne, jednak najczęściej nasi klienci korzystają z tych dwóch opcji w połączeniu z usługą e-mail marketingową.

I. Opis usług FreshMail i zasad ich sprzedaży przez konto użytkownika w systemie FreshMail

Usługę e-mail marketingu możesz wybrać w dwóch opcjach:

 • abonamentowej (subskrypcyjnej) (czyli “Email Marketing") lub
 • płatności tylko za wysłane maile (wykupujesz kredyty e-mail na zasadzie punktów pre-paid).

Jeśli zdecydujesz się na abonament, masz możliwość wyboru różnych planów, a w planach tych udostępniamy Ci również inne funkcjonalności (np. tworzenie landing page’y, organizacja webinarów).

Wybierając opcję subskrypcyjną (czyli “Email Marketing”) musisz wykupić jeden z 4 Planów Wsparcia. Usługa ta obejmuje wsparcie naszych specjalistów w codziennym Twoim korzystaniu z Programu. W zależności od wybranego Planu Wsparcia, gwarantujemy Ci czas odpowiedzi na każde zapytanie (np. 15 min, 6h, 24h), a także różne kanały komunikacji. W przypadku opcji “Płać za wysłane”, każdy z dostępnych pakietów ma przypisany określony plan wsparcia. Wykupienie planu wsparcia nie jest możliwe jeżeli kupujesz tylko Wysyłki SMS lub Maile Transakcyjne.

Webinary na potrzeby Cennika nazywamy Usługą Dodatkową. Jest ona zawarta w niektórych planach w opcji "Email Marketing".  Możesz je także dokupić posiadając plan Płać za wysłane. Jeśli kupujesz tylko Wysyłki SMS lub Maile Transakcyjne, nie możesz dokupić samych Usług Dodatkowych inaczej, niż wykupując usługę e-mail marketingową.

Nasze usługi możesz ze sobą niemal dowolnie łączyć. Zobacz możliwości korzystania z FreshMail:

4 główne możliwości kupienia FreshMaila:

Email Marketing (musisz do niego dokupić Plan Wsparcia oraz możesz do niego dokupić Wysyłki SMS i Maile Transakcyjne)Płać za wysłane (możesz dodatkowo dokupić Webinary, Wysyłki SMS i Maile Transakcyjne)Wysyłki SMS (możesz dodatkowo dokupić E-mail marketing, Maile Transakcyjne)Maile Transakcyjne po API i SMTP (możesz dodatkowo dokupić E-mail marketing, Wysyłki SMS)

W “Email Marketing” możesz wybierać spośród 4 planów subskrypcyjnych:

LiteStandardGrowthPro

Dokładny opis każdego z planów oraz ceny poszczególnych naszych usług znajdziesz w Cenniku tutaj.

Do Usługi “Email Marketing” musisz dodatkowo wybrać jeden spośród 4 planów wsparcia:

BasicEcoFirst ClassPrivate

Dokładny opis i ceny każdego z planów znajdziesz w Cenniku tutaj.

Powyższe usługi wykupujesz w systemie automatycznie odnawialnej subskrypcji płatnej co miesiąc, ale możesz też dokonać zakupu z góry na rok (wówczas otrzymujesz zniżkę w cenie).

Maile Transakcyjne po Api i SMTP możesz kupić w 4 dostępnych planach: 

Pakiet testowyStandardProEnterprise

Dokładny opis planów dotyczących Maili Transakcyjnych znajdziesz tutaj.

II. Szczególne zasady dla klientów zawierających z FreshMail umowę na piśmie

Jeżeli z jakichś powodów:

 1. potrzebujesz posiadać umowę z FreshMail w zwykłej formie pisemnej,
 2. nie możesz lub nie chcesz płacić za usługi FreshMail kartą płatniczą albo wirtualną portmonetką,
 3. a jednocześnie nie jesteś klientem „Enterprise”

- istnieje możliwość podpisania z nami umowy w formie pisemnej i rozliczania usług, z których korzystasz na podstawie faktur wystawianych comiesięcznie z dołu.

W takim przypadku jednak:

 1. nie możesz korzystać z usługi E-mail marketing w formie „Płać za wysłane”;
 2. oferujemy Ci mniej rodzajów Planów Wsparcia, z których możesz wybierać;
 3. obowiązują Cię inne okresy rozliczeniowe;
 4. obowiązuje Cię mniejsza elastyczność w możliwościach samodzielnego dokonywania zmian w zakresie usług, z których korzystasz.

Zawierając umowę pisemną na usługę “Email Marketing” możesz wybierać spośród 4 planów subskrypcyjnych:

LiteStandardGrowthPro

Do Usługi “Email Marketing” musisz wówczas wybrać jeden spośród 2 planów wsparcia:

First ClassPrivate

W dalszym toku wykonywania umowy możesz w każdej w ramach swojego konta w Programie wybrać odpowiednią opcję i zmienić zakres usług, z których korzystasz, przy czym jest to możliwe tylko „w górę”, tj. z niższego planu na wyższy. Po takiej zmianie planu, nie ma możliwości przejścia z powrotem na niższy plan w obrębie Twojej umowy. 

Okresem rozliczeniowym dla klientów posiadających umowę pisemną jest miesiąc kalendarzowy (a nie 30 dni), przy czym dokonanie przez klienta zmiany planu (zakresu usług, z których korzysta) na wyższy powoduje naliczenie stosownej wyższej opłaty za cały dany miesiąc kalendarzowy.

III. Szczególne zasady dla klientów Enterprise

Jeżeli wielkość Twojej bazy (łącznie adresów e-mail i numerów telefonu) przekracza 50.000, jesteś dla nas klientem Enterprise. Konieczne jest wówczas zawarcie z FreshMail umowy pisemnej na usługę „Email Marketing” z odrębnym cennikiem.

Do Usługi “Email Marketing” w planie Enterprise musisz wybrać jeden spośród 4 planów wsparcia:

BasicEcoFirst ClassPrivate

Klientów Enterprise obowiązują takie same okresy rozliczeniowe jak pozostałych klientów posiadających umowę na piśmie (miesiąc kalendarzowy) oraz takie same zasady dokonywania zmiany zakresu usług (samodzielna zmiana możliwa tylko z planu niższego na wyższy).

IV. Szczegółowe zasady dla klientów “Płać za wysłane”

W ramach opcji “Płać za wysłane” wykupujesz na zasadzie “pre-paid” kredyty, które przekładają się wprost na liczbę wiadomości, które możesz wysłać (jeden kredyt to jeden mail do wysłania). W każdej chwili możesz “wydatkować” swoje kredyty na rzeczywistą wysyłkę wybranej przez Ciebie ilości maili.

Zakupione kredyty są ważne 12 miesięcy od momentu zakupu. W każdej chwili możesz “wydatkować” swoje kredyty na rzeczywistą wysyłkę wybranej przez Ciebie ilości maili.

Do każdego pakietu w opcji “Płać za wysłane” przypisany jest określony plan wsparcia. Szczegóły dotyczące planów wsparcia obowiązujących dla danego pakietu znajdziesz w Cenniku.

V. Postanowienia uzupełniające Regulamin

Poniżej znajdziesz dodatkowe postanowienia, które dotyczą zakupu poszczególnych usług FreshMail i stanowią uzupełnienie naszego Regulaminu.

Lubimy porządek, dlatego wprowadziliśmy kilka definicji:

Usługa - jest to jedna z trzech głównych usług, którą możesz wybrać kupując dostęp do Programu FreshMail. Nasze główne Usługi to: Email marketing (dostępna w dwóch planach rozliczeniowych – subskrypcyjnym i „Płać za wysłane”), Wysyłki SMS oraz Maile Transakcyjne. Te trzy Usługi możesz ze sobą łączyć na zasadach opisanych w niniejszym dokumencie.

Plan Wsparcia - jest to poziom wsparcia naszych specjalistów, który wybierasz w zależności od swoich potrzeb, kupując Usługę Email marketing. W ramach wsparcia masz do wyboru 4 plany: Basic, Eco, First Class, Private. Zakres i ceny pakietów znajdziesz tutaj.

E-mail marketing - to nasza główna usługa, służąca do wysyłki kampanii mailingowych. Możesz z niej korzystać w formie subskrypcji pod nazwą “Email Marketing” (w nim masz możliwość wyboru różnych planów) lub w formie “Płać za wysłane”. Email Marketing (subskrypcja) - pozwala Ci na nieograniczoną liczbę wysyłek maili w miesiącu, a opłata abonamentowa uzależniona jest od (i) wielkości Twojej bazy oraz (ii) pakietu funkcjonalności Programu i Usług Dodatkowych, które udostępniamy Ci w Programie, a także od (iii) długości okresu, na który wykupujesz subskrypcję z góry. W ramach subskrypcji masz do wyboru 4 plany zawierające różny zakres usług: Lite, Standard, Growth, i Pro. Zakres i ceny planów znajdziesz tutaj. Dodatkowo możliwe jest korzystanie z usługi Email Marketing w trybie Enterprise.

Płać za wysłane - w ramach tej Usługi  wykupujesz na zasadzie “pre-paid” kredyty, które przekładają się wprost na liczbę wiadomości (jeden kredyt to jeden wysłany mail). Zakupione kredyty są ważne 12 miesięcy od momentu zakupu. W każdej chwili możesz “wydatkować” swoje kredyty na rzeczywistą wysyłkę wybranej przez Ciebie ilości maili.  Wybierz tę Usługę, jeżeli interesuje Cię wyłącznie wysyłka kampanii mailowych .

Wysyłki SMS - wybierz tę Usługę, jeśli interesuje Cię tylko wysyłka kampanii SMS. Płacisz za liczbę wiadomości, które możesz wysłać w każdej chwili przez 12 miesięcy od zakupu - jeden kredyt to jeden wysłany SMS. Liczba znaków w 1 wiadomości sms to 160 (bez znaków specjalnych).

Maile Transakcyjne - pozwalają Ci na wysyłanie skutecznych powiadomień z Twojej strony www, potwierdzeń transakcji, faktur i innych alertów; aby wykupić tę Usługę musisz podpisać z nami specjalną umowę. Usługa Maile Transakcyjne nie jest przeznaczona do wykonywania przez Ciebie e-mail marketingu.  W razie wątpliwości, co jest mailem transakcyjnym, a co już wysyłką marketingową (e-mail marketingiem) - przeczytaj nasz przewodnik tutaj.

Webinary - jest to usługa dodatkowa w Programie, dzięki której możesz organizować konferencje online do określonej liczby uczestników. Jeśli nie masz dostępu do Webinarów w ramach wykupionego przez Ciebie abonamentu Email Marketing, to możesz przetestować Webinar przez 14 dni za darmo, tworząc konferencje maksymalnie dla 5 uczestników. Możesz wykupić usługę Webinarów dodatkowo, w tym także jeśli korzystasz z Usługi Płać za wysłane.

Plan - gdy po zalogowaniu się do Programu, dokonujesz wyboru co do tego, za jakie funkcjonalności chcesz zapłacić, całość wybranej przez Ciebie konfiguracji nazywamy planem. Na Twój plan składają się wybory: z których Usług chcesz korzystać i jaki okres subskrypcji wybierasz (subskrypcja płatna co 1 miesiąc czy subskrypcja płatna co 12 miesięcy z góry).

Okres Rozliczeniowy - to dla nas 30 dni. Jeśli dostęp do którejś Usługi lub usługi dodatkowej wykupujesz w subskrypcji miesięcznej, to będziemy się rozliczać w okresach 30-dniowych. Wykupienie subskrypcji na rok z góry oznacza, że płacisz z góry za dwanaście 30-dniowych okresów. Okresy rozliczeniowe za różne wykupione przez Ciebie funkcjonalności Programu nie muszą się pokrywać. W przypadku klientów posiadających z FreshMail umowę pisemną (punkt II i III niniejszego dokumentu) okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.

Płatności rekurencyjne - sposób dokonywania płatności za korzystanie przez Ciebie z Programu w ten sposób, że system FreshMail automatycznie pobiera należności z podpiętej do Programu karty kredytowej lub tzw. elektronicznej portmonetki. Oczywiście wcześniej musisz wyrazić zgodę na taki system płatności. Kwota pobrań jest uzależniona od ilości adresów, które przechowujesz na swoim koncie, usług z których korzystasz i planów, które wybrałeś.

Podstawy - czyli kiedy Twoje Konto jest aktywne

 1. Konto jest aktywne tak długo, jak posiadasz wykupioną choć jedną Usługę (podstawową).

  Zasady korzystania z Usług głównych w ramach konta użytkownika w systemie FreshMail
 2. Email Marketing wykupujesz na zasadzie subskrypcji w opcji miesięcznej lub rocznej.

  Jeśli wybrałeś subskrypcję miesięczną, faktura za każdy kolejny miesięczny Okres Rozliczeniowy wystawiana jest automatycznie następnego dnia po upływie poprzedniego okresu, tj. 31-szego dnia od poprzedniej płatności. W przypadku subskrypcji rocznej faktura za kolejny okres zostaje wystawiona w 361-szym dniu od poprzedniej płatności. 
 3. Jeśli wykupiłeś już Email Marketing (w którymkolwiek planie), to:

  (i) Możesz w każdej chwili przejść na wyższy plan  i inny plan wsparcia od nowego Okresu Rozliczeniowego, z zastrzeżeniem punktu 4 poniżej.

  (ii) Pozostając przy tym samym planie subskrypcyjnym możesz wykupić i niższy plan wsparcia od nowego Okresu Rozliczeniowego. Aby to zrobić, musisz skontaktować się z naszym Doradcą na adres doradca@freshmail.pl.

  (iii) Możesz przejść na niższy plan od nowego Okresu Rozliczeniowego, jeżeli będziesz spełniał wszystkie warunki danego planu (np. odpowiednia liczba odbiorców na koncie). Aby to zrobić, musisz skontaktować się z naszym Doradcą na adres doradca@freshmail.pl. Pamiętaj, że przejście na niższy plan może oznaczać utratę niektórych danych i produktów, które były dostępne na wyższym planie.
   
  (iv) Możesz w dowolnej chwili przejść na plan “Płać za wysłane”, ale nie otrzymujesz zwrotu żadnych kwot pieniężnych za niewykorzystaną część dotychczasowego Twojego Planu.

  (v) Jeżeli liczba odbiorców na Twoim Koncie przekracza 50.000, wiąże się to z koniecznością podpisania z nami stosownej umowy, zwanej planem Enterprise.
 4. Jeśli w trakcie Okresu Rozliczeniowego zmieniasz plan na wyższy, to rozpoczynasz nowy Okres Rozliczeniowy z wyższym planem. Za wykorzystane wcześniej dni niepełnego Okresu Rozliczeniowego, gdy korzystałeś z niższego planu, wystawimy Ci dodatkową fakturę na ten częściowy okres.
 5. Jeśli wykupiłeś Usługę Płać za wysłane, to:

  (i) Paczka kredytów wraz z określonym planem wsparcia są ważne 12 miesięcy, po tym czasie są kasowane.

  (ii) W każdej chwili możesz dokupić dodatkowy pakiet kredytów.

  (iii) W każdej chwili możesz zmienić sposób rozliczania się na “Email Marketing”. W tym momencie zaczniemy dla Ciebie nowy Okres Rozliczeniowy.

  (iv) W każdym miesiącu musisz mieć na swoim Koncie przynajmniej tyle kredytów, które pozwolą Ci wysłać co najmniej jedną kampanię w miesiącu do całej bazy Odbiorców, zgromadzonych na Twoim Koncie;
 6. Jeśli wykupiłeś Usługę Wysyłki SMS:

  (i)  Każdy wykupiony przez Ciebie kredyt SMS ważny jest 12 miesięcy, po tym czasie jest kasowany.

  (ii) W każdej chwili możesz dokupić dodatkowy pakiet kredytów.

  (iii) W każdej chwili możesz dokupić Usługę e-mail marketingu w opcji “Email Marketing” lub “Płać za wysłane”

  Usługi dodatkowe
 7. Usługi dodatkowe możesz wykupić posiadając aktywny plan “Płać za wysłane”. Jeśli wykupiłeś Usługę “Email Marketing”, to stanowią one już część niektórych planów.
 8. Webinary możesz wykupić na 1 Okres Rozliczeniowy - wybierasz pakiet do 100, 200 lub 300 uczestników. W każdym momencie możesz przedłużyć swój dostęp do Webinarów po prostu wykupując kolejny Okres Rozliczeniowy. W przypadku usług dodatkowych w ramach “Email Marketing”, pakiet określony jest w wybranym planie.
 9. W każdym momencie możesz zmienić posiadany pakiet Webinarów na większy lub mniejszy. Nowy pakiet zostanie uruchomiony od razu (zaczyna się też wtedy nowy Okres Rozliczeniowy dla Webinarów). Pamiętaj , że w takiej sytuacji niewykorzystana przez Ciebie część poprzedniego pakietu nie przekłada się na rabat i zostaje utracona.
 10. Przechowujemy raporty z Twoich Webinarów i w każdej chwili możesz do nich wrócić, natomiast pamiętaj, że ze względu na ponoszone przez nas koszty, są one kasowane po trzech miesiącach od daty przeprowadzenia Webinaru.
 11. Usługi dodatkowe nie przedłużają ważności Twojego Konta, dlatego jeśli pakiet kredytów, które wykupiłeś w ramach planu Płać za wysłane, się skończył, to nie będziesz miał możliwości przeprowadzenia Webinaru, a odbiorcy nie będą się mogli na niego zapisać.

  Płatności
 12. Wysyłka Kampanii na zasadach zgodnych z wybranym planem E-mail marketingu i/lub korzystanie z pozostałych funkcjonalności Programu będzie możliwa:

  (i) po zaksięgowaniu przez nas wpłaty za pośrednictwem internetowych usług płatniczych (np. tzw. wirtualnych portmonetek lub tzw. szybkiego przelewu) albo pobraniu płatności z podpiętej do Konta karty płatniczej, lub

  (ii) po zawarciu umowy na piśmie (punkt 12 oraz punkt 15.iv niniejszego dokumentu),

  (iii) a także podaniu kilku dodatkowych danych, np. Twojego nazwiska i adresu korespondencyjnego, zgodnie z zapisami Polityki Prywatności.
 13. Po wygaśnięciu wybranego przez Ciebie Planu, będziesz mógł logować się na swoje Konto jeszcze przez 30 dni, jednakże wysyłka kolejnych Kampanii (lub publikowanie landing page lub organizacja Webinarów) będzie możliwa dopiero po zaksięgowaniu kolejnych odpowiednich wpłat, dokonanych za pośrednictwem internetowych usług płatniczych lub karty płatniczej albo po uregulowaniu przez Ciebie za pośrednictwem przelewu bankowego wystawionych przez nas faktur VAT. Wraz z otrzymaniem przez nas płatności za kolejny Okres Rozliczeniowy Program automatycznie uzupełni stan Twojego konta.
 14. Formy akceptowanych przez FreshMail płatności znajdziesz w Cenniku w sekcji “Najczęściej zadawane pytania”. Pamiętaj jednak, że FreshMail nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość działania wybranego przez Ciebie systemu internetowej płatności, albowiem usługi te realizowane są przez podmioty niezależne od FreshMail, na sposób działania których FreshMail nie ma żadnego wpływu.
 15. Pamiętaj, że wybór formy płatności ma znaczenie:

  (i) przy wyborze płatności w systemie płatności internetowej, transfer środków pieniężnych na rzecz FreshMail następuje zgodnie z regulacjami podmiotu obsługującego wybraną przez Ciebie płatność; zapoznaj się z udostępnionymi przez te podmioty regulacjami, gdyż czas realizacji płatności może różnić się u dostawców tych usług;

  (ii) przy wyborze płatności polegającej na podpięciu karty płatniczej będziemy regularnie (w terminie określonym w pkt 2 niniejszego dokumentu), pobierać z niej środki pieniężne na rzecz FreshMail do momentu zawieszenia Konta lub zakończenia współpracy. Transfer środków pieniężnych na rzecz FreshMail następuje zgodnie z regulacjami podmiotu obsługującego tę formę płatności – zapoznaj się z nimi;

  (iii) Płatności dokonywane za pośrednictwem systemu płatności internetowych (w tym tzw. wirtualnych portmonetek) następują przy użyciu stron internetowych podmiotów obsługujących te płatności, do których zamieściliśmy odesłania na Twoim koncie w zakładce „Płatności”. Według najlepszej wiedzy FreshMail, podmioty te, gwarantują zachowanie bezpieczeństwa dokonywanych przez Ciebie transakcji. Jeżeli masz jednak jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące działania tych usług płatności, zapoznaj się z polityką prywatności dostępną na ich stronie internetowej. Pamiętaj, że informacje podawane przez Ciebie podczas transakcji nie są przez nas zapisywane, ani przechowywane. Historię swoich płatności możesz śledzić w zakładce „Płatności > Historia płatności”. Płatności za pomocą wirtualnych portmonetek pobieramy analogicznie jak z karty płatniczej - tj. automatycznie, jeśli wystarczają na to środki posiadane przez Ciebie w takiej portmonetce;

  (iv) przy wyborze umowy pisemnej, o której mowa w pkt II niniejszego dokumentu, prześlemy Ci umowę w tradycyjnej formie pisemnej, którą powinieneś podpisać oraz przesłać ją nam w oryginale w dwóch (2) egzemplarzach. Oba egzemplarze umowy zostaną przez nas podpisane, a na adres korespondencyjny podany przy rejestracji odeślemy Ci jeden egzemplarz. Dla tego typu umów możemy stosować nieco inne zasady rozliczeń i świadczenia usług, niż dla umów zawieranych w formie elektronicznej za pośrednictwem Programu. Płatności za kolejne Okresy Rozliczeniowe przy tym typie umowy będziesz dokonywać na podstawie faktur VAT wystawianych przez FreshMail z dołu.
 16. Pamiętaj, że wykupienie przez Ciebie Usług FreshMail na zasadzie subskrypcji polega na tym, że zezwalasz nam na płatności rekurencyjne. Tzn. jeśli FreshMail posiada na Twoim koncie (za Twoją uprzednią zgodą) dostępną którąkolwiek metodę automatycznego pobierania środków (podpięta karta płatnicza, wirtualna portmonetka lub inna metoda) – to z niej korzysta. Jeśli nasza próba wykonania płatności rekurencyjnej za daną fakturę nie uda się (z powodu braku środków po Twojej stronie),  to fakturę, która jest dostępna w Programie i dostarczona do Ciebie mailem możesz opłacić na 2 sposoby:
  • tradycyjnym przelewem na nasz rachunek bankowy,
  • przez szybki przelew (za pośrednictwem firmy Tpay), do którego dostęp masz w Programie.
 17. Płacone przez Ciebie wynagrodzenie powiększone będzie o podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie ze stawkami przewidzianymi w Cenniku. Po dokonaniu płatności wystawimy Ci fakturę VAT w formie elektronicznej oraz prześlemy ją na wskazany w procesie rejestracji adres e-mail.
 18. Wszystkie rozliczenia będą dokonywane przez nas elektronicznie, dlatego wyrażasz zgodę na wystawianie i przekazywanie przez nas faktury VAT w postaci elektronicznej. Możesz jednak w każdej chwili cofnąć swoją zgodę informując nas o tym za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej z adresu podanego w procesie rejestracji lub na piśmie.

  Płatności szczególne - za przywrócenie Konta
 19. Zgodnie z punktem 72 Regulaminu, w określonych sytuacjach możemy skasować Twoje Konto. Przez 60 dni od daty skasowania konta będziesz mógł jeszcze poprosić nas o przywrócenie Konta. Opłata za takie przywrócenie wynosi 500 zł netto.

  Postanowienia dodatkowe
 20. Jeśli zawarłeś z FreshMail umowę pisemną, wówczas nadrzędne znaczenie do zapisów w Regulaminie oraz w niniejszym dokumencie mają zapisy z Twojej umowy.