Zapytanie ofertowe - wyniki

Firma FreshMail Sp. z o.o. informuje, iż zakończyła procedurę wyłonienia wykonawcy/wykonawców usług doradczych planowanych do wykonania w ramach projektu Zamawiającego pn. „Wdrożenie Strategii działalności międzynarodowej firmy FreshMail Sp. Z o.o.”. Poniżej przedstawia Protokół z wyłonienia wykonawcy/wykonawców wyżej wymienionych usług.

 

Dokumenty do pobrania:

Data opublikowania protokołu: 29.05.2017 roku