Czym jest nadpis w wysyłce SMS?

Nadpis, czyli nazwa nadawcy to informacja, która będzie wyświetlała się Twojemu odbiorcyOdbiorcaOsoba, która wyraźnie poprosi o dołączenie do listy odbiorców, np. przez wypełnienie formularza zapisu do newslettera i wyrazi zgodę na otrzymywanie wiadomości.   zamiast numeru telefonu.

Nadpis- sms

Pamiętaj! Jeżeli chcesz wysyłać kampanie SMS do swoich odbiorców, musisz posiadać przynajmniej jeden aktywny nadpis - nie możesz zatem zrealizować wysyłki bez niego.

Jak dodać nadpis na koncie?

Aby utworzyć nadpis, przejdź do kreatora Kampanii SMS.

 

Kreator kampanii sms

W 1. kroku tworzenia kampanii zostaniesz poproszony o podanie jej nazwy oraz wybranie istniejącej już nazwy nadawcy (nadpisu). Jeżeli jeszcze go nie posiadasz, kliknij żółty przycisk Dodaj nowy nadpis.

Dodaj nowy nadpis

Po kliknięciu przycisku otworzy się okno, które pozwoli Ci wpisać Twoją nazwę nadawcy oraz dane Twojej firmy, które wprowadziłeś przy zakładaniu konta.

Nadpis może zawierać maksymalnie 11 znaków: a - z, A - Z, 0 - 9, & @ - + ! % [spacja] (wyłączając znaki polskie).

Nadpis nie może zawierać numeru telefonu - możesz jednak umieścić w nim trzy cyfry z rzędu. Nadpis nie może być też imieniem. Dodatkowo musi zawierać przynajmniej jedną literę.

Nadpis

Po kliknięciu przycisku Utwórz nadpis rozpocznie się automatyczne pobieranie dokumentu zawierającego oświadczenie o wyrażeniu zgody na posługiwanie się nazwą. Dokument ten powinien zostać przez Ciebie podpisany, podbity pieczątką firmy, zeskanowany i wysłany w formie załącznikaZałącznikTekst, wideo, grafika, plik PDF lub plik dźwiękowy, który dołączany jest do wiadomości           e-mail, ale nie jest zawarty bezpośrednio w niej. Dołączanie załączników nie jest dobrym sposobem - wielu dostawców usług internetowych, czy klientów pocztowych, nie pozwala na ich odczytywanie, ponieważ hakerzy wykorzystują je do dostarczania wirusów i innych złośliwych kodów.   do naszego Biura Obsługi Klienta: pomoc@freshmail.pl, gdzie dopełnimy już wszelkich formalności związanych z aktywacją Twojego nadpisu.

Jeżeli plik z oświadczeniem nie pobrał się automatycznie, znajdziesz go na liście Twoich oświadczeń (1. krok tworzenia kampanii SMS - Parametry), skąd również możesz go pobrać.

nadpis- kampania sms