Sytuacja, w której wysyłanie zbyt wielu wiadomości do jednej listy w zbyt krótkim czasie powoduje jej “zmęczenie”, tj. wzrost rezygnacji z subskrypcji.