Rozszerz możliwości FreshMaila

Zintegruj system FreshMail z wciąż rosnącą liczbą aplikacji i platform, z których na co dzień korzystasz.

Dzięki integracji Skyier z Freshmail masz możliwość automatycznego wysyłania leadów do bazy, z informacją skąd ten lead pochodzi.

Skyier

Zobacz
google analytics

Rozszerz możliwości raportowania o dane z Analitycsa.

Google Analytics

Zobacz

Badaj satysfakcję i potrzeby swoich subskrybentów za pomocą e-ankiet.

Webankieta

Zobacz

Automatycznie przekazuj dane z ankiet do swoich list odbiorców.

Marketizator

Zobacz