Czy FreshMail jest zgodny z RODO?

Poniżej przedstawiamy najczęstsze pytania o gotowość FreshMaila na RODO. Dowiedz się, dlaczego w obliczu prawa warto stawiać na nasz system. Sprawdź, jak pomoże Ci on działać zgodnie z RODO.

Czy i w jaki sposób powinienem podpisać z FreshMailem (nową) Umowę Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych?

Czy FreshMail będzie jakoś certyfikować lub w innej formie potwierdzać klientom gotowość do RODO?

Czy FreshMail usuwa dane? Czy dostępny jest protokół usunięcia?

Czy FreshMail powierza komuś dane?

Czy wykonywane są kopie zapasowe danych osobowych przetwarzanych w aplikacji?

Czy wykonywane są kopie zapasowe aplikacji, struktury bazy danych i systemu operacyjnego?

Które z obowiązków RODO z automatu wspiera system FreshMail?

Czy FreshMail przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie administratora?

Czy FreshMail zapewnia, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązują się do zachowania tajemnicy?

Czy FreshMail w miarę możliwości pomaga Administratorowi wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw?

Czy FreshMail wyznaczył Inspektora Danych Osobowych?

Gdzie na terenie Unii Europejskiej znajdują się serwery FreshMaila?

W jaki sposób zapewniają Państwo jednoznaczną i wiarygodną identyfikację, że delikwent wyraził zgodę?