Czy FreshMail jest gotowy na RODO?

Poniżej przedstawiamy najczęstsze pytania o gotowość FreshMaila na RODO. Dowiedz się, dlaczego w obliczu nowego prawa warto stawiać na nasz system. Sprawdź, jak pomoże Ci działać zgodnie z RODO.

Czy i w jaki sposób powinienem podpisać z FreshMailem (nową) Umowę Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych?

Czy FreshMail będzie jakoś certyfikować lub w innej formie potwierdzać klientom gotowość do RODO?

Czy FreshMail usuwa dane? Czy dostępny jest protokół usunięcia?

Czy FreshMail powierza komuś dane?

Czy wykonywane są kopie zapasowe danych osobowych przetwarzanych w aplikacji?

Czy wykonywane są kopie zapasowe aplikacji, struktury bazy danych i systemu operacyjnego?

Które z obowiązków RODO z automatu wspiera system FreshMail?

Czy FreshMail będzie przetwarzał dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie administratora?

Czy FreshMail zapewni, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiążą się do zachowania tajemnicy?

Czy FreshMail w miarę możliwości pomoże Administratorowi wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw?

Czy FreshMail wyznaczy Inspektora Danych Osobowych?

Gdzie na terenie Unii Europejskiej znajdują się serwery FreshMaila?

W jaki sposób zapewniają Państwo jednoznaczna i wiarygodną identyfikację, że delikwent wyraził zgodę?