Projekty Unijne

Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

W związku z wygraniem konkursu ofert organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Działanie 8.1 "Wspieranie działalności w dziedzinie gospodarki elektronicznej", informujemy o uzyskaniu dofinansowania na realizację Projektu "Nowe podejście do e-mail marketingu" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

  • Nazwa inwestycji: Nowe podejście do e-mail marketingu
  • Nazwa beneficjenta: FreshMail Danuta Fuksa
  • Wartość projektu: 706 656,60 PLN
  • Udział Unii Europejskiej: 592 530,00 PLN
  • Okres realizacji: 01.02.2009 - 18.01.2010

 

Dzięki wsparciu otrzymanemu z funduszy unijnych, będziemy mogli dynamicznie rozwijać nasze narzędzie do e-mail marketingu. Poniżej znajdziesz linki, szczegółowo omawiające temat dofinansowywania przez Unię Europejską: