Zapytanie ofertowe - wyniki

Firma FreshMail Sp. Z o.o. informuje, iż zakończyła procedurę wyłonienia wykonawcy/wykonawców usług doradczych planowanych do wykonania w ramach projektu Zamawiającego pn. „Specjalistyczne doradztwo dla firmy FreshMail Sp. z o.o.” (nr wniosku o dofinansowanie (RPMP.03.04.05-12-0248/17-00).)”. Poniżej przedstawia Protokół z wyłonienia wykonawcy/wykonawców wyżej wymienionych usług.

Dokumenty do pobrania:

 

Data opublikowania protokołu: 28.02.2017 roku