Jak ustawić adres URL dla Landing Pages?

Podczas publikacji landing pageLanding pageInaczej "jump page" strona docelowa. Jest to strona, na którą użytkownik jest bezpośrednio kierowany po kliknięciu w link sponsorowany, czy kreację reklamową.  ’a zwróć uwagę na adres URL, pod którym go opublikujesz. We FreshMailu możesz skorzystać z dwóch opcji: domyślnego adresu wwwAdres internetowyAadres strony internetowej, na który zostanie przeniesiony użytkownik po jego kliknięciu lub wpisaniu w pasek adresu przeglądarki. Zwykle jest wyróżniony w tekście poprzez inny kolor i styl. Składa się zazwyczaj z protokołu (najczęściej http:// lub https:// dla zabezpieczonych stron), hosta/domeny (np. app.freshmail.pl) oraz z opcjonalnej ścieżki (np. /logowanie), np. http://app.freshmail/logowanie lub umieszczenia witryny we własnej subdomenie. 

Adres landing page w domenie FreshMaila

Tworząc landing page we FreshMailu, opublikujesz go w domyślnej domenie oferowanej przez FreshMaila. Adres skonfigurujesz podczas pierwszego kroku tworzenia landing page. Tak wygląda przykładowy URL: landing.freshmail.io/kodklienta/wprowadzonanazwa

 

 

Wybierz nazwę, jaka znajdzie się po ukośniku. Jeżeli nie skorzystasz z tej możliwości, to pole zostanie automatycznie wypełnione tytułem strony. 

Jak opublikować landing page we własnej domenie? 

Publikacja stworzonego we FreshMailu landing page pod własnym adresem jest możliwa wyłącznie w subdomenie np. landinpage.twojadomena.pl. Przekierowania z domeny głównej (np. twojadomena.pl) nie jest możliwe. 

Aby zweryfikować własną domenę we FreshMailu, wejdź w “Ustawienia” w prawym górnym rogu ekranu.

Następnie w menu po lewej stronie wybierz “Subdomeny dla landingów”.

Kliknij w guzik: dodaj nową subdomenę dla landingów, a otworzy się okno weryfikacji domeny. Wpisz w nim adres domeny, do której chcesz pobrać klucz.

 

 

Po dodaniu domeny pojawi się klucz, który należy skopiować.

 

 

W celu zweryfikowania domeny zaloguj się w panelu zarządzania domenami u dostawcy domen. Utwórz nowy rekord CNAME dla nowej subdomeny i wklej wcześniej skopiowany klucz. Jeśli wszystko jest poprawnie ustawione, Twoja domena zostanie zweryfikowana pomyślnie. 

Pamiętaj!

Sam proces weryfikacji domeny może potrwać od 24 do 72 godzin.
W trakcie weryfikacji zgłoszonej domeny możesz w kreatorze Landing Pages nadal tworzyć swoją stronę. Jednak jej publikacja nie będzie możliwa dopóki domena nie zostanie zweryfikowana.

Ile własnych URL można ustawić? 

Istnieje możliwość podpięcia tylko jednego landing page jako strony głównej dla danej subdomeny np. landing.twojadomena.pl

Adresy kolejnych opublikowanych landing page’y  w wyżej wymienionej subdomenie zostaną poszerzone o dodatkowy tekst po ukośniku. np.landing.twojadomena.pl/blackfriday2019. Podczas tworzenia strony możesz samodzielnie ustawić znajdującą się tam treść. Jeżeli tego nie zrobisz, to nazwa zostanie automatycznie przypisana z tytułu strony. 

Można także dla każdego landing page tworzyć oddzielne subdomeny np. blackfriday.twojadomena.pl, dzienmatki.twojadomena.pl

Warto pamiętać, że dostawcy domen mają określone limity liczby tworzonych subdomen.