Kampanie każdego nowego Klienta muszą uzyskać akceptację naszych moderatorów. Sprawdzamy czy spełniają kryteria dotyczące legalności i jakości bazy, oceny treści oraz kwestii prawnych.