Wszyscy klienci FreshMaila mogą pobierać faktury w formie elektronicznej samodzielnie
z konta w aplikacji. Klienci, którzy podpisali z FreshMailem umowę licencyjną i na jej podstawie są rozliczani, również mają taką możliwość. Każdego miesiąca faktura pojawi się automatycznie na koncie w zakładce Płatności ---> Historia płatności. Dodatkowo o nowej fakturze klientów informować będzie pop-up wyświetlający się w aplikacji:pop-up z informacją o fakturze