Personalizacja oraz treści dynamiczne w szablonach

Powrót do listy poradników

1
Rozdział
Co to jest personalizacja i treści dynamiczne?

FreshMail umożliwia dynamiczne personalizowanie zarówno treści wiadomościTreść wiadomościMateriał zawarty w wiadomości z wyłączeniem nagłówków wiadomości. Zawiera słowa, obrazki i linki., którą kierujesz do swojego odbiorcyOdbiorcaOsoba, która wyraźnie poprosi o dołączenie do listy odbiorców, np. przez wypełnienie formularza zapisu do newslettera i wyrazi zgodę na otrzymywanie wiadomości.  , jak i jej tematu. Dzięki tej funkcjonalności, Twoi Odbiorcy mogą otrzymywać mailingi, których treść będzie automatycznie dopasowana do określonych kryteriów. Nie mówimy tutaj o zwykłej personalizacjiPersonalizacjaMetoda targetowania, dzięki której odbiorca wiadomości może mieć wrażenie, że jest kierowana tylko do niego. Obejmuje ona dodawanie nazwy odbiorcy w temacie lub treści maila lub innych danych z pól dodatkowych., ale o czymś znacznie bardziej zaawansowanym.

personalizacja i treści dynamiczne

 

2
Rozdział
Jak działają tagi?

Dzięki użyciu specjalnych tagów, możesz stworzyć kampanię, która trafi dokładnie w potrzeby Twoich Klientów. W zależności od informacji jakie przechowujesz o swoich Klientach, możesz użyć tagów, które po wstawieniu do szablonu będą generować określone treści (tekstowe lub graficzne).

Uwagi ogólne

Wszystkie tagi można umieszczać w treści tekstowej, treści HTMLFormat HTML + TXTWiadomość, która zawiera format HTML i TXT. Programy pocztowe, które nie będą mogły odtworzyć wiadomości w formacie HTML, wyświetlą ją w formacie TXT. Należy pamiętać, że wyświetlenie wiadomości w formacie TXT uniemożliwi zraportowanie jej w kontekście otwarć.-owej oraz w temacie wiadomości, w postaci:

 • $$nazwa_pola_dodatkowego$$
 • $$filtr:nazwa_pola$$
 • $$if:nazwa_pola$$ $$endif$$
 • $$wyrażenie_czasowe$$

Więcej o użyciu tagów w systemie FreshMail przeczytasz w dedykowanym tekście.

tagi

 

3
Rozdział
Jak wykorzystać pola dodatkowe?

Pola dodatkowe

Pola dodatkowePole dodatkoweMiejsce, w którym można zbierać dodatkowe informację o odbiorcy, np. jego imię, miasto, czy informacje o kliknięciu w link. to specjalne znaczniki zawarte w znakach $$ (podwójny znak dolara).

Każdy odbiorcaOdbiorcaOsoba, która wyraźnie poprosi o dołączenie do listy odbiorców, np. przez wypełnienie formularza zapisu do newslettera i wyrazi zgodę na otrzymywanie wiadomości.   powinien posiadać przynajmniej dwa pola dodatkowe:

 • $$email$$ - w to miejsce zostanie wstawiony email odbiorcy, do którego jest kierowana wiadomość,
 • $$nazwa$$ - pole opisujące odbiorcę, może się tam znajdować dowolna wartość.

Poza wyżej wymienionymi polami dodatkowymi jest możliwość stworzenia nieograniczonej ilości pól dodatkowych, w których można przechowywać dowolne dane (nie przekraczające 255 znaków).

pola dodatkowe

Każde pole może posiadać wartość domyślną, jest to wartość, która się wyświetli jeśli pole będzie puste.

Dodaje się ją w następujący sposób:

 • $$nazwa_pola, wartosc domyslna=tutaj wpisz tekst$$

 

TagTagZnacznik stosowany do klasyfikowania fragmentów tekstu. Pozwala na grupowanie odnośników (linków), umożliwia tworzenie grup na podstawie m.in. kliknięć linków oznaczonych za pomocą tagów. personalizacjiPersonalizacjaMetoda targetowania, dzięki której odbiorca wiadomości może mieć wrażenie, że jest kierowana tylko do niego. Obejmuje ona dodawanie nazwy odbiorcy w temacie lub treści maila lub innych danych z pól dodatkowych. Wartość pola Wynik
Witaj $$imie_w, wartosc domyslna=użytkowniku$$ Paweł Witaj Pawle
Witaj $$imie_w, wartosc domyslna=użytkowniku$$ - Witaj użytkowniku
$$telefon, wartosc domyslna=Nie podałeś$$ 5xx-xxx-xxx 5xx-xxx-xxx
$$telefon, wartosc domyslna=Nie podałeś$$ - -

Specjalne pola dodatkowe:

Pole o nazwie $$imie$$ ma specjalne właściwości. Za pomocą dodatkowych przyrostków jest możliwość odmiany imienia przez przypadki.

Poniżej znajdują się wszystkie możliwe warianty:

Przypadek Znacznik Przykład
Mianownik $$imie$$ Paweł
Dopełniacz $$imie_d$$ Pawła
Celownik $$imie_c$$ Pawłowi
Biernik $$imie_b$$ Pawła
Narzędnik $$imie_n$$ Pawłem
Miejscownik $$imie_m$$ Pawle
Wołacz $$imie_w$$ Pawle

4
Rozdział
Co to są wyrażenia czasowe i jak je stosować?

Za pomocą wyrażeń czasowych można w mailingu umieszczać daty aktualne, z przeszłości lub z przyszłości.

Dostępne są następujące wyrażenia czasowe:

 • $$today$$ – aktualna data w formacie dd.mm.rrrr, np. 20.05.2014
 • $$today_txt$$ – aktualna data w formacie dzień tygodnia, dd miesiąc (słownie) rrrr, np. czwartek, 20 maja 2014
 • $$current_day$$ – aktualny dzień w formacie dd, np. 20
 • $$current_month$$ – aktualny miesiąc w formacie mm, np. 05
 • $$current_year$$ – aktualny rok w formacie rrrr, np. 2014
 • $$current_weekday$$ – aktualny dzień tygodnia słownie, np. Czwartek

Przesunięcia czasowe:

Za pomocą specjalnych znaczników istnieje możliwość dodania/odjęcia dni i/lub miesięcy od aktualnej daty, znaczniki te umieszcza się po dwukropku, a przed znakiem zamykającym $$. Znaczniki mają formatFormat HTML + TXTWiadomość, która zawiera format HTML i TXT. Programy pocztowe, które nie będą mogły odtworzyć wiadomości w formacie HTML, wyświetlą ją w formacie TXT. Należy pamiętać, że wyświetlenie wiadomości w formacie TXT uniemożliwi zraportowanie jej w kontekście otwarć.: +/- liczba i znacznik czasu, np. +2d, -15d-2m, -3d+1m

 • d – znacznik czasu oznaczający dni, np. +2d, -4d, +7d
 • m – znacznik czasu oznaczający miesiące, np. +1m, -3m, +2m

Istnieje możliwość dowolnego łączenia znaczników czasu (mają nastąpić bezpośrednio po sobie, między nimi nie może być żadnych dodatkowych znaków, w tym spacji), np. +2d-1m, +7d+1m.

Przykładowe wykorzystanie znaczników czasu (przy założeniu, że dziś mamy 20 maja 2014):

TagTagZnacznik stosowany do klasyfikowania fragmentów tekstu. Pozwala na grupowanie odnośników (linków), umożliwia tworzenie grup na podstawie m.in. kliknięć linków oznaczonych za pomocą tagów. personalizacjiPersonalizacjaMetoda targetowania, dzięki której odbiorca wiadomości może mieć wrażenie, że jest kierowana tylko do niego. Obejmuje ona dodawanie nazwy odbiorcy w temacie lub treści maila lub innych danych z pól dodatkowych. Wynik
$$today$$ 20.05.2014
$$today_txt$$ czwartek, 20 maja 2014
$$current_weekday$$ Czwartek
$$today:+7d$$ 27.05.2014
$$today:+7d+1m$$ 27.06.2014
$$toay:-1d$$ 19.05.2014
$$today_txt:+3d$$ niedziela, 23 maja 2014
$$current_weekday:+4d$$ Poniedziałek
$$current_month:+4d$$ 05
$$current_month:+4d+2m$$ 07
$$current_day:+1d$$ 21
$$current_weekday:+1m$$ Niedziela

5
Rozdział
Jak korzystać z filtrów?

Do każdego pola dodatkowegoPole dodatkoweMiejsce, w którym można zbierać dodatkowe informację o odbiorcy, np. jego imię, miasto, czy informacje o kliknięciu w link. można dodać filtr, który zmieni sposób wyświetlania tego pola.

Dostępne filtry:

 • upper – wszystkie litery będą pisane z dużej
 • fupper – pierwsza litera będzie pisana z dużej
 • title – pierwsza litera każdego wyrazu będzie pisana z dużej
 • lower – wszystkie litery będą pisane małymi

Filtry umieszcza się wewnątrz znaków $$, bezpośrednio przed nazwą pola dodatkowego. Filtr i pole dodatkowe muszą być oddzielone od siebie dwukropkiem, czyli: $$filtr:nazwa_pola$$

Przykładowe wykorzystanie filtrów:

TagTagZnacznik stosowany do klasyfikowania fragmentów tekstu. Pozwala na grupowanie odnośników (linków), umożliwia tworzenie grup na podstawie m.in. kliknięć linków oznaczonych za pomocą tagów. personalizacjiPersonalizacjaMetoda targetowania, dzięki której odbiorca wiadomości może mieć wrażenie, że jest kierowana tylko do niego. Obejmuje ona dodawanie nazwy odbiorcy w temacie lub treści maila lub innych danych z pól dodatkowych. Wartość pola Wynik
WITAJ $$upper:imie_w$$ Paweł WITAJ PAWLE
WITAJ $$upper:imie_w$$ - WITAJ
$$title:firma$$ MOJA firma Moja Firma
$$fupper:firma$$ MOJA firma Moja firma
$$upper:firma$$ MOJA firma MOJA FIRMA
$$lower:firma$$ MOJA firma moja firma
$$upper:firma$$ - -

 

6
Rozdział
Wyrażenia warunkowe i porównawcze

Wyrażenia warunkowe

Wyrażenia warunkowe to specjalne znaczniki, które pozwalają na ukrywanie/pokazywanie dodatkowych treści w mailingu na podstawie posiadanych przez danego odbiorcę wartości pól dodatkowychPole dodatkoweMiejsce, w którym można zbierać dodatkowe informację o odbiorcy, np. jego imię, miasto, czy informacje o kliknięciu w link..

Dostępne są następujące wyrażenia warunkowe:

 • if – znacznik rozpoczynający wyrażenie warunkowe
 • endif – znacznik kończący wyrażenie warunkowe

Wyrażenia warunkowe umieszcza się wewnątrz znaków $$, jako wartość po dwukropku podaje się pole dodatkowe, którego wartość sprawdzamy, czyli: $$if:nazwa_pola$$ lub $$if:nazwa_pola=wartość$$.

Każdemu wyrażeniu $$if:nazwa_pola$$ MUSI odpowiadać jedno wyrażenie $$endif$$.

Metody porównywania wartości:

Istnieją 3 metody, za pomocą których można porównywać wartości:

 • brak znaku oznacza, że sprawdzamy, czy dane pole posiada jakąkolwiek wartość
 • =  sprawdzamy czy pole równa się pewnej wartości
 • != sprawdzamy czy pole nie równa się pewnej wartości

Znaki specjalne w wyrażeniach porównawczych:

Znakiem specjalnym, który może zostać umieszczony w wyrażeniu porównawczym, jest znak procenta (%). Można go umieszczać w dowolnym miejscu wyrażenia porównawczego, po prawej stronie znaku równości, czyli: $$if:imie=%a$$. Znak ten reprezentuje dowolną ilość znaków.

Przykładowo:

Wyrażenie porównawcze Co oznacza? Przykładowe wartości pól dodatkowych, które:
spełniają warunek nie spełniają warunku
%a Wyraz kończy się na "a" Anna
Barbara
Marzena
Piotr
Paweł
Michał
krak% Wyraz zaczyna się na frazę "krak" Kraków
Krakow
Krak
Kra
k%w Wyraz zaczyna się na "k", a kończy na "w" Kraków
Krakow
Krak
Kawa
%ak% Wyraz zawiera frazę "ak" Kraków
Krakow
Akademik
Kra
Kawa

Zagnieżdżanie wyrażeń warunkowych:

Wszystkie wyrażenia można dowolnie zagnieżdżać. Dozwolona jest dowolna głębokość zagnieżdżeń oraz dowolne wykorzystanie innych pól dodatkowych wewnątrz wyrażeń warunkowych. Przy zagnieżdżaniu wyrażeń należy uważać, aby zachować poprawność wszystkich tagów personalizacjiPersonalizacjaMetoda targetowania, dzięki której odbiorca wiadomości może mieć wrażenie, że jest kierowana tylko do niego. Obejmuje ona dodawanie nazwy odbiorcy w temacie lub treści maila lub innych danych z pól dodatkowych., oraz aby pozamykać wszystkie otwarte znaczniki warunkowe.

Przykłady wykorzystania:

Poniżej znajdują się przykładowe możliwości wykorzystania tagów personalizacji i wyrażeń warunkowych.

Przykład nr 1

wyrażenia warunkowe 1Wynik parsowania:

Witaj Pawle!
Dzisiaj mamy czwartek, 20 maja 2014. Ostatnio kupiłeś u nas: Romeo i Julia, zostaw nam swoją opinię o tej książce! Jesteś naszym stałym klientem, w nagrodę dajemy ci rabat w wysokości 15%!

 

Przykład nr 1

Witaj $$imie_w, wartosc domyslna=drogi czytelniku$$!Dzisiaj mamy $$today_txt$$.$$if:zrobil_ostatnio_zakupy$$Ostatnio kupiłeś u nas: $$title:ostatnio_kupil$$, zostaw nam swoją opinię o tej książce!
$$if:rabat$$Jesteś naszym stałym klientem, w nagrodę dajemy ci rabat w wysokości
$$rabat$$%$$endif$$

$$endif$$


 

Przykład nr 2

wyrażenia warunkowe - Przykład 2Wynik parsowania:

Witaj drogi Pawle
Mamy dla ciebie kupon promocyjny, możesz go wykorzystać do 27.05.2014, aby dostać 10% rabatu!

 

wyrażenia warunkowe - Przykład 3

Wynik parsowania:

Witaj droga Anno
Mamy dla ciebie kupon promocyjny,
Możesz go wykorzystać do 27.05.2014,
Aby dostać 15% rabatu!

 

7
Rozdział
Przykład zastosowania

W ramach tworzenia przez firmę FreshMail strategii email marketingowej dla firmy Presto, wykorzystany został content dynamiczny, który okazał się być strzałem w 10!

Oto i przykład tworzenia takiego mailingu:

Content dynamiczny dla prestoMailing dla Presto

Przykładowy kod takiego mailingu wygląda zatem następująco: 

kod mailingu dla Presto