Tytuł projektu:
Wdrożenie Strategii działalności międzynarodowej firmy FreshMail Sp. z o.o.

Projekt polega na wdrożeniu w pełnym zakresie Strategii działalności międzynarodowej Wnioskodawcy, w zakresie realizacji działań wspomagających zwiększenie aktywności firmy FreshMail w odniesieniu do rynków Niemiec, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii.


Cele projektu:

1. Rozpoczęcie sprzedaży w krajach: Wielka Brytania, Niemcy, Hiszpania usług świadczonych za pomocą systemu FreshMail oraz za pomocą aplikacji FreshMail Hello w terminie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu.

2.Wzrost przychodów z eksportu o 82 % (dotyczy całkowitych przychodów z działalności eksportowej) w terminie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu.

Wartość projektu: 208 285,71 zł netto (243 811,74 zł brutto)

Wkład Funduszy Europejskich: 104 142,85 zł


Tytuł projektu:
Specjalistyczne doradztwo dla firmy FreshMail Sp. z o.o.

Projekt polega na zakupie specjalistycznych usług doradczych o charakterze prorozwojowym, obejmujących: Doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, umożliwiające przygotowanie organizacyjne do rozpoczęcia świadczenia usług Marketing Automation.

Cel projektu: umożliwienie rozwoju oferty przedsiębiorstwa przez przygotowanie organizacyjne do rozpoczęcia świadczenia usług Marketing Automation.

Wartość projektu: 22 000,00 zł netto (27 060,00 zł brutto)

Wkład Funduszy Europejskich: 19 800,00 zł