Zapytanie ofertowe

Firma FreshMail Sp. Z o.o. informuje, iż ogłasza zapytanie dotyczące wyłonienia wykonawcy/wykonawców usług doradczych planowanych do wykonania w ramach projektu Zamawiającego pn. „Projekt pn. „Specjalistyczne doradztwo dla firmy FreshMail Sp. z o.o.” (nr wniosku o dofinansowanie (RPMP.03.04.05-12-0248/17-00)).

Poniżej, Zamawiający przedstawia zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.

Dokumenty do pobrania:

Data opublikowania protokołu: 19.02.2017 roku