ChangeLog - FreshMail REST API V3

Lista zmian dokumentacji

1.0.3 - 2020-01-03

Added
- Uaktualnienie sekcji Wprowadzenie o informacje na temat wersji biblioteki/klienta w języku PHP.
- Uaktualniona sekcja e-maili transakcyjnych o dodanie informacji o limitach załączników.`

1.0.2 - 2019-12-06

Added
- Uaktualnienie sekcji Wprowadzenie o dodanie biblioteki/klienta w języku PHP do integracji z API.
- Uaktualniona sekcja e-maili transakcyjnych o dodanie attachments

1.0.1 - 2019-08-20

Added
- Uaktualniona sekcja e-maili transakcyjnych o dodanie templateEngine i templateHash
- Wstrzymanie wsparcia dla Swagger 2.0

1.0.0 - 2019-07-25

Added
- Utworzona sekcja Autoryzacja
- Utworzona sekcja Messaging