Success

201

Zasoby zostały poprawnie utworzone.

Format

1
Format odpowiedzi zależny od zasobu.

Errors

400

Zapytanie o niepoprawnym formacie.

Format
Zwraca listę błędów jako tablicę stringów

1
2
3
4
5
{
  "errors": [
    "string"
  ]
}
1
2
3
4
5
6
{
  "errors": [
    "Recipients[1].email": "This value is not a valid email address.",
    "Recipients[2].email": "This value is not a valid email address."
  ]
}
401

Brak autoryzacji

Format
Zwraca informację szczegółową w obiekcie message

1
2
3
{
  "message": "string"
}
1
2
3
{
  "message": "Unauthorized user. Access denied"
}
500

Błąd serwera

Format
Zwraca informację szczegółową w obiekcie message

1
2
3
{
  "message": "string"
}
1
2
3
{
  "message": "Internal server occurred"
}