Czy wiesz, że...

59% respondentów twierdzi, że e-mail marketing
wpłynął na ich decyzje zakupowe.