Regulamin serwisu [Ważny do 29 lipca 2020 roku]

FreshMail to nowoczesna firma, która dba o najwyższy standard świadczonych usług. Regulamin został stworzony dla Ciebie i ma w sposób jasny przedstawić warunki korzystania z naszych usług przez wszystkich, którzy korzystają z nich dla celów związanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą, zawodową lub statutową. Charakter naszych usług powoduje, że nie są one przeznaczone dla konsumentów.

Zanim skorzystasz w jakiejkolwiek formie z Serwisu zapoznaj się z pełną treścią Regulaminu.

Regulamin jest dla Ciebie, dlatego chcemy, żeby był jak najbardziej przejrzysty. Dla łatwego posługiwania się jego treścią, Regulamin podzieliliśmy na wewnętrzne jednostki redakcyjne, a każdą z nich opatrzyliśmy dodatkowym komentarzem. Pamiętaj jednak, że podział jest wyłącznie intuicyjny, dlatego żadna z części Regulaminu nie może być interpretowana w oderwaniu od pozostałych.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z treścią Regulaminu skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych na końcu Regulaminu (punkt 92 Regulaminu).

Porządki robione dla Ciebie – definicje

 1.       Lubimy porządek, dlatego w Regulaminie wprowadziliśmy kilka definicji
Adres Grupowy Pojedynczy adres służący do dystrybucji wiadomości mailowych do innych adresów mailowych np. biuro@domena.pl  
Cennik Program jest odpłatny, a zasady wynagradzania oraz lista cen za poszczególne usługi, określone zostały właśnie w Cenniku;
Dokumentacja Po zalogowaniu się w Serwisie będziesz mógł pobierać wszystkie udostępnione przez nas pliki, które dla ułatwienia nazywamy Dokumentacją. Obejmują one zwłaszcza materiały ułatwiające Ci korzystanie z Programu, a także różnego rodzaju raporty, które możesz generować z Programu;  
Dane osobowe To wszelkie dane osobowe Odbiorców lub innych osób trzecich definiowane zgodnie z RODO, które importujesz do Programu FreshMail lub które w nim generujesz korzystając z naszych Usług;  
FreshMail To my; spółka pod firmą FreshMail spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000497051;  
Kampania To umożliwia nasz Program; jako Kampanię rozumiemy dokonanie przez Ciebie za pośrednictwem Programu jednej masowej wysyłki jednego wzoru e-maila lub wiadomości SMS o charakterze marketingowym. Jeśli wysyłasz pojedynczą wiadomość, również jest to uważane za Kampanię. Maile transakcyjne wysyłane za pomocą Programu nie stanowią Kampanii;  
Konto Jest Twoje i tylko Twoje. Po zarejestrowaniu się w Serwisie zostanie utworzony dla Ciebie indywidualny profil, za pomocą którego będziesz mógł korzystać z funkcjonalności i zasobów Programu;  
Konto Testowe Jest to Konto, które  zakładasz na próbę na okres 14 dni (Okres Testowy) i nie ponosisz w związku z tym żadnych opłat na rzecz FreshMail. Na Koncie Testowym możesz utworzyć listy mailingowe o maksymalnej łącznej liczbie Odbiorców do 100.000 adresów e-mail lub numerów telefonu. W Okresie Testowym możesz wysłać maksymalnie 5.000 wiadomości. Konto Testowe nie posiada niektórych funkcjonalności Programu oraz ma ograniczony dostęp do obsługi technicznej;  
Moderacja Kampanie oraz Landing Page podlegają moderacji przez FreshMail przed wysłaniem lub udostępnieniem – zastrzegamy sobie możliwość sprawdzenia  zgodności ich treści z Regulaminem i Polityką Antyspamową oraz dobrymi praktykami e-mail marketingu;  
Landing Page Prosta strona internetowa, którą możesz utworzyć w Programie, w szczególności po to, by za jej pomocą pozyskiwać Dane osobowe Odbiorców. Zawartość Landing page jest utworzona i prowadzona przez Ciebie na zasadach określonych w Regulaminie;
Odbiorcy Do nich wysyłasz Kampanie. Są to osoby, których adresy e-mail lub numery telefonów importujesz do Programu. Pamiętaj, że liczba Odbiorców na Twoim Koncie to suma liczb adresów na wszystkich Twoich listach Odbiorców, nawet jeśli poszczególne adresy e-mail bądź numery telefonów powtarzają się na tych listach odbiorczych;  
Okres rozliczeniowy To dla nas 30 dni. Jeśli dostęp do którejś z funkcjonalności Programu wykupujesz na miesiąc lub kilka miesięcy z góry, to będziemy się rozliczać w okresach 30-dniowych. Okresy rozliczeniowe za różne wykupione przez Ciebie funkcjonalności Programu nie muszą się pokrywać.
Opłata za utrzymanie Konta Dodatkowa opłata, uzależniona od okresu, w którym Twoje konto było nieopłacone. Opłata ta wynika z konieczności przechowywania danych na naszych serwerach (tj. aktywności Odbiorców, stworzonych przez Ciebie kampanii, raportów czy list odbiorczych) w momencie gdy Twoje konto było nieaktywne. Wielkość kwoty dodatkowej uzależniona jest od czasu, w jakim spóźniłeś się z opłaceniem kolejnego planu. Informację o wysokości opłaty za utrzymanie konta otrzymujesz zawsze przy zakupie nowego planu – w zamówieniu. Więcej na ten temat przeczytasz w naszym FAQ  
Polityka Antyspamowa Przykładamy szczególną wagę do tego, żeby korzystanie z Programu odbywało się zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz ogólnie akceptowalnymi zasadami Internetu. Stworzyliśmy zatem Politykę Antyspamową, która skupia wszystkie powyższe regulacje i zasady. Jeśli chcesz zapoznać się z Polityką Antyspamową kliknij tutaj;  
Polityka Prywatności Przykładamy najwyższą wagę do ochrony Twojej prywatności. Dlatego stworzyliśmy Politykę Prywatności - to zbiór zasad i reguł według których przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeżeli chcesz zapoznać się z Polityką Prywatności kliknij tutaj.  
Program Do niego importujesz bazy danych zawierające adresy mailowe lub numery telefonów Odbiorców oraz za jego pośrednictwem wysyłasz Kampanie. Program umożliwia też korzystanie z innych funkcji, opisanych szczegółowo tutaj. Jest to program informatyczny dostępny online, pod domeną app.freshmail.com, działający w modelu Software as a Services (SaaS, nie musisz go instalować na swoim komputerze);  
Płatności rekurencyjne Sposób pobierania płatności z Twojego konta, który polega na tym, że po wyrażeniu przez Ciebie zgody na pobieranie należności z podpiętej do systemu FreshMail karty kredytowej, system automatycznie pobierze z niej środki za kolejny okres rozliczeniowy. Kwota ta jest uzależniona od ilości adresów, które przechowujesz na swoim koncie i wynika wprost z Cennika.  
Raport Chcesz wiedzieć, ilu Odbiorców odebrało Twoją Kampanię? Raport umożliwia Ci zapoznanie się ze statystykami prowadzonych przez Ciebie Kampanii;  
Regulamin

 

Właśnie go czytasz. Jest to dokument, w którym określiliśmy warunki odpłatnego korzystania z Serwisu oraz Programu. Jeśli korzystałeś wcześniej z Konta Testowego, to dla ułatwienia w niniejszym Regulaminie zaznaczamy niebieską czcionką fragmenty, które są odmienne od Regulaminu Konta Testowego.  
Regulamin Konta Testowego Zanim podejmiesz decyzję o tym, że chcesz odpłatnie korzystać z Programu, możesz go wypróbować bezpłatnie korzystając z Konta Testowego. Nasze relacje z Tobą w bezpłatnym Okresie Testowym unormowane są w innym dokumencie – Regulaminie Konta Testowego, dostępnym [tutaj].
RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (GDPR- General Data Protection Regulation –tekst opublikowany w Dzienniku UE).  
Serwis Za jego pośrednictwem logujesz się do Konta oraz korzystasz z Programu. To strona dostępna pod adresem freshmail.pl.;  

 

Spamtrap To adres, który został stworzony i umieszczony w Internecie celowo lub został przekształcony z adresu e-mail, nieużywanego przez co najmniej 2 lata. Spamtrap służy do wykrywania przypadków wysyłania wiadomości na adresy, pochodzące z baz utworzonych w sposób niezgodny z prawem lub dobrymi praktykami e-mail marketingu (przykładowo, doczytaj punkt 2.ii oraz 2.iii Polityki Antyspamowej). Obecność Spamtrapów na Twojej liście Odbiorców może także świadczyć o braku lub niewłaściwej higienie bazy odbiorców;  
Treści Wszelkie elementy graficzne, tekstowe i audiowizualne, które umieszczasz w Programie w ramach Kampanii, Landing Page, Webinarów lub maili transakcyjnych. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za ich zgodność z prawem.
Umowa Umowę na odpłatne korzystanie z Programu zawierasz z nami poprzez akceptację niniejszego Regulaminu i dokonanie płatności zgodnie z punktami 24-35 RegulaminuJeśli nie chcesz płacić za korzystanie z Programu tzw. elektroniczną portmonetką, ani nie zgadzasz się na płatności rekurencyjne kartą kredytową, wówczas możesz zawrzeć z nami pisemną umowę licencji niewyłącznej na zasadach analogicznych jak opisane w niniejszym Regulaminie.

Jeśli wcześniej korzystałeś z Konta Testowego, to po zakończeniu Okresu Testowego masz 30 dni, aby zawrzeć z nami Umowę na odpłatne korzystanie z Programu – później Konto Testowe wraz z wszystkimi danymi jest przez nas usuwane.

 
Ustawa Prawo Autorskie To polska ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., nr 90,poz. 631 ze zm.);  
Ustawa o Świadczeniu To polska ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.,poz. 1422).  
Webinar  Jest to  dodatkowa funkcjonalność w Programie, dzięki której możesz organizować konferencje online do określonej liczby uczestników. Możesz ją wykupić logując się na Twoje Konto w Programie, w panelu płatności. Zanim dokonasz zakupu, możesz przetestować Webinar przez 14 dni za darmo, tworząc konferencje maksymalnie dla 5 uczestników. 

Jeśli w Regulaminie nie zastrzegliśmy odmiennie, wyliczone powyżej zwroty pisane z wielkiej litery, zawsze będą miały takie same znaczenie.

Co to jest Program i na jakiej zasadzie się z niego korzysta?

 1.     FreshMail, za pośrednictwem Serwisu, świadczy usługi w zakresie e-mail marketingu. Usługi te świadczone są poprzez udostępnienie Tobie narzędzi i funkcjonalności Programu. 
 2. W ramach Programu możesz korzystać też z innych funkcjonalności, takich jak:

(i) sms marketing;

(ii) maile transakcyjne (o nich więcej w pkt 81 Regulaminu);

(iii) Webinary;

(iv) Landing Pages.

 1. Poprzez akceptację Regulaminu i dokonanie płatności zawierasz z FreshMail Umowę. Na jej podstawie udzielamy Ci odpłatnej licencji niewyłącznej na korzystanie w jednym czasie oraz na jednym stanowisku pracy z Programu na podstawie jednego, indywidualnego loginu (adresu e–mail). Masz jednak możliwość stworzenia na swoim Koncie kont dostępowych dla więcej niż jednej osoby, choć pamiętaj, że wyłącznie Ty jesteś odpowiedzialny za sposób wykorzystania Twojego Konta, a w szczególności za działania niezgodne z Umową, Regulaminem i Polityką Antyspamową. Na podstawie Umowy oraz na warunkach w niej określonych możesz korzystać z Programu oraz wykorzystywać pobraną z Serwisu Dokumentację wyłącznie na własny użytek.
 2.     Na podstawie Umowy przysługuje Ci licencja na Program na polach eksploatacji wskazanych w art. 74 oraz art. 75 Ustawy Prawo Autorskie, przy czym nie możesz:

(i) trwale lub czasowo zwielokrotniać Programu w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,

(ii) tłumaczyć, przystosowywać, zmieniać układ lub dokonywać jakichkolwiek innych zmian w Programie,

(iii) sporządzać kopii zapasowej Programu,

(iv) zwielokrotniać kodu lub tłumaczyć jego formy w rozumieniu art. 74 ust. 4 pkt 1 i 2 Ustawy Prawo Autorskie.

Przysługująca Ci licencja umożliwia bezproblemowe wysyłanie Kampanii oraz korzystanie z pozostałych funkcjonalności Programu.

 1.   Udzielona Ci licencja oraz związane z nią prawa do korzystania z Serwisu, Dokumentacji oraz Programu wygasają z chwilą rozwiązania, wypowiedzenia lub wygaśnięcia Umowy.

Każdy przez to przechodził – rejestracja

Rejestracji dokonałeś już wcześniej, zakładając Konto Testowe. Na wszelki wypadek opiszemy ten proces tutaj jeszcze raz.

 1.     Żeby skorzystać z Programu najpierw musisz założyć sobie (lub skorzystać z już posiadanego) konto poczty e-mail.
 2.     Żeby dokonać rejestracji oraz żeby korzystać z Serwisu i Programu musisz mieć również urządzenie, które podłączone jest do sieci Internet. Urządzenie musi posiadać program służący do przeglądania zasobów sieci Internet (przeglądarka internetowa), który akceptuje pliki typu „cookies” oraz ma włączoną obsługę JavaScript.
 3.     Jeśli masz już konto poczty e-mail, a Twoje urządzenie spełnia pozostałe warunki, kolejnym etapem jest rejestracja. Bez dokonania rejestracji nie będziesz miał dostępu do żadnej z funkcjonalności Programu. Formularz rejestracyjny znajduje się na stronie internetowej freshmail.pl. Zostaniesz poproszony o podanie w nim Twojego prawdziwego:

(i) imienia;

(ii) adresu poczty e-mail;

(iii) numeru telefonu;

Dodatkowo, będziesz musiał wprowadzić oraz potwierdzić hasło. Zalecamy, aby hasło odpowiadało wysokim wymogom bezpieczeństwa, tj. posiadało co najmniej 8 znaków, zróżnicowane litery oraz cyfry lub znaki specjalne. Program zweryfikuje wprowadzone przez Ciebie hasło oraz podpowie, czy Twoja propozycja spełnia przewidziane wymagania.

 1.     Pamiętaj, że jesteśmy Programem działającym za pomocą sieci Internet – dlatego wyłącznie drogą elektroniczną będziemy przesyłać Ci wszelkie informacje i dokumenty związane z Serwisem i korzystaniem z Programu. Jeśli chcesz być na bieżąco z wszystkimi nowościami w dziedzinie e-mail marketingu, w tym np. dowiadywać się o nowych funkcjonalnościach Programu lub o najnowszych trendach marketingowych - nie zapomnij zaznaczyć, że wyrażasz na rzecz FreshMail zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach marketingowych, tj. marketingu bezpośredniego, w szczególności w celu przesyłania własnych informacji handlowych FreshMail.
 2.   Rejestracja następuje z chwilą, w której klikniesz „Załóż Konto” lub inny przycisk przeznaczony do założenia konta,  wypełnisz formularz rejestracyjny i zatwierdzisz zapis. Z tą chwilą zostanie utworzone Konto Testowe . Warunki korzystania z Konta Testowego określa Regulamin Konta Testowego, natomiast warunki korzystania z Konta płatnego przeczytasz poniżej w niniejszym Regulaminie. 
 3.   Pamiętaj, że Twój e-mail jest loginem do Programu, a pierwszego logowania dokonujesz przy użyciu podanego przez Ciebie przy rejestracji adresu e-mail. W każdej chwili możesz jednak poprosić o zmianę swojego loginu, kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta.

Co mogę importować do Programu?

 1.   Art. 10 Ustawy o Świadczeniu art. 4 pkt 7 RODO oraz art. 6 ust. 1 RODO  powinny być Ci bardzo dobrze znane. Na cele e-mail/sms marketingu do Programu możesz importować wyłącznie adresy e-mail oraz numery telefonów, które zostały wcześniej zweryfikowane pod względem wyrażenia na Twoją rzecz zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. W przypadku innych funkcjonalności Programu (np. maile transakcyjne, webinary) musisz posiadać odpowiednią podstawę prawną do przetwarzania Danych Osobowych. Musisz być administratorem ww. danych osobowych zgodnie z rozumieniem RODO (lub działać w imieniu administratora jako tzw. procesor), a co za tym idzie musisz podpisać z FreshMail umowę na powierzenie przetwarzania danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczącego tego, co możesz importować do Programu znajdziesz w Polityce Antyspamowej.
 2.   Jeśli nie znasz art. 10 Ustawy o Świadczeniu możesz się z nim zapoznać tutaj.
 3.   Jeśli nie znasz art. 4 pkt 7 lub art. 6 ust. 1 RODO możesz się z nimi zapoznać tutaj.
 4. Tworząc Landing Page lub Webinar możesz importować do Programu Treści graficzne i tekstowe wedle swojego uznania, za które jednak ponosisz odpowiedzialność. Więcej na ten temat przeczytasz w punktach 63-67 Regulaminu, dotyczących Moderacji oraz procedury “notice and take down”.
 5. Pamiętaj, że ponosisz wyłączną i pełną odpowiedzialność za importowane do Programu dane i Treści. Jeśli będzie taka konieczność, zwolnisz nas z jakiejkolwiek odpowiedzialności za importowane do Programu dane. Domyślnie wprowadziliśmy limit 100 (stu) list Odbiorców, przy czym w razie chęci rozszerzenia tej liczby skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.
 6.   FreshMail zastrzega sobie prawo do weryfikacji importowanych do Systemu adresów poczty elektronicznej za pomocą specjalistycznych narzędzi informatycznych pod kątem ryzyka wiążącego się z wysyłką Kampanii na toksyczne (potencjalnie niebezpieczne) adresy e-mail. W przypadku ich wykrycia, nie wyślemy na nie Kampanii. W razie obecności na Liście Odbiorców znacznej liczby toksycznych adresów lub Adresów Grupowych możemy wstrzymać wysyłkę Kampanii do całej listy lub zablokować Ci Konto, zgodnie z pkt. 69, 70 i 73 Regulaminu.
 7.   Jeśli korzystałeś wcześniej z Konta Testowego, to po zawarciu Umowy na odpłatne korzystanie z Programu  wszystkie Twoje dane, listy Odbiorców i Treści zostaną automatycznie zaimportowane z Konta Testowego do konta płatnego.

Jak wysłać pierwszą Kampanię?

 1.   Program został zaprojektowany tak, żeby każdy mógł z niego korzystać w sposób łatwy i intuicyjny. Udostępniamy Ci zarówno możliwość projektowania Twoich Kampanii od podstaw, jak i korzystania z gotowych rozwiązań. W razie trudności zapoznaj się z poradnikiem „Kampania krok po kroku”, który znajdziesz tutaj. Pamiętaj jednak, że to Ty odpowiadasz za przygotowanie Kampanii i za jej treść, a my dostarczamy Ci wyłącznie narzędzi, które to umożliwiają.
 2. Pamiętaj, że Kampanie opłacane w systemie internetowych usług płatniczych wysyłane są dopiero po zaksięgowaniu przez nas kwoty. Wpłaty online księgowane są przez nas automatycznie. Musisz uzbroić się w cierpliwość, bo trwa to od kilku minut do kilku dni.
 3.   Wyniki wysłanej Kampanii znajdziesz w Raporcie aktualizowanym na bieżąco. Rejestrujemy w nim działania Odbiorców przez pół roku od momentu wysłania Kampanii. Wszelkie działania dokonywane przez Odbiorców po tym czasie nie zostaną uwzględnione w Raporcie.
 4.   Zdjęcia użyte w szablonach FreshMaila z Biblioteki szablonów mają charakter poglądowy i nie powinny być przez Ciebie wykorzystywane w Kampaniach.

Płatności

 1.   Jeśli chcesz korzystać z płatnych funkcjonalności Programu, dotyczących wysyłania Kampanii musisz wybrać odpowiedni dla Ciebie pakiet, tj. „Płać za wysłane” lub „Bez limitu”. Dostęp do pozostałych funkcjonalności wykupujesz zgodnie z Cennikiem.

 

 1.   Wysyłka Kampanii na zasadach zgodnych z wybranym planem i/lub korzystanie z pozostałych funkcjonalności Programu będzie możliwa:

(i) po zaksięgowaniu przez nas wpłaty za pośrednictwem internetowych usług płatniczych (np. tzw. wirtualnych portmonetek) albo pobraniu płatności z podpiętej do Konta karty płatniczej, lub

(ii) po zawarciu umowy na piśmie (punkt 28.iii Regulaminu),

(iii) a także podaniu kilku dodatkowych danych, np. Twojego nazwiska i adresu korespondencyjnego, zgodnie z zapisami Polityki Prywatności.

 1.   Po wygaśnięciu wybranego przez Ciebie planu będziesz mógł logować się na swoje Konto, jednakże wysyłka kolejnych Kampanii (lub publikowanie Landing Page lub organizacja Webinarów) będzie możliwa dopiero po zaksięgowaniu kolejnych odpowiednich wpłat, dokonanych za pośrednictwem internetowych usług płatniczych lub karty płatniczej albo po uregulowaniu przez Ciebie za pośrednictwem przelewu bankowego wystawionych przez nas faktur VAT. Wraz z otrzymaniem przez nas płatności, Program automatycznie uzupełni stan Twojego konta. Pamiętaj, że możesz również wykupić plan na okres dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni.
 2.   Formy akceptowanych przez FreshMail płatności znajdziesz w Ogólnych Warunkach Umów dostępnych tutaj oraz Cenniku dostępnym tutaj. Pamiętaj jednak, że FreshMail nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość działania wybranego przez Ciebie systemu internetowej płatności, albowiem usługi te realizowane są przez podmioty niezależne od FreshMail, na sposób działania których FreshMail nie ma żadnego wpływu.
 3.   Pamiętaj, że wybór formy płatności ma znaczenie:

(i) przy wyborze płatności w systemie płatności internetowej, transfer środków pieniężnych na rzecz FreshMail następuje zgodnie z regulacjami podmiotu obsługującego wybraną przez Ciebie płatność; zapoznaj się z udostępnionymi przez te podmioty regulacjami, gdyż czas realizacji płatności może różnić się u dostawców tych usług;

(ii) przy wyborze płatności polegającej na podpięciu karty płatniczej, będziemy regularnie, w określonym terminie pobierać z niej środki pieniężne na rzecz FreshMail do momentu zawieszenia Konta lub zakończenia współpracy. Transfer środków pieniężnych na rzecz FreshMail następuje zgodnie z regulacjami podmiotu obsługującego tę formę płatności – zapoznaj się z nimi;

(iii) przy wyborze płatności na podstawie wystawianych przez nas faktur VAT prześlemy Ci umowę w wersji pisemnej, którą powinieneś podpisać oraz przesłać ją nam w oryginale w dwóch (2) egzemplarzach. Oba egzemplarze umowy zostaną przez nas podpisane, a na adres korespondencyjny podany przy rejestracji odeślemy Ci jeden egzemplarz.

 1.   Płatności dokonywane za pośrednictwem systemu płatności internetowych (w tym tzw. wirtualnych portmonetek) następują przy użyciu stron internetowych podmiotów obsługujących te płatności, do których zamieściliśmy odesłania w zakładce „Płatności”. Według najlepszej wiedzy FreshMail, podmioty te, gwarantują zachowanie bezpieczeństwa dokonywanych przez Ciebie transakcji. Jeżeli masz jednak jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące działania tych usług płatności, zapoznaj się z polityką prywatności dostępną na ich stronie internetowej. Pamiętaj, że informacje podawane przez Ciebie podczas transakcji nie są przez nas zapisywane, ani przechowywane. Historię swoich płatności możesz śledzić w zakładce „Płatności > Historia płatności”.
 2.   Płacone przez Ciebie wynagrodzenie powiększone będzie o podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie ze stawkami przewidzianymi w Cenniku. Po dokonaniu płatności wystawimy Ci fakturę VAT w formie elektronicznej oraz prześlemy ją na wskazany w procesie rejestracji adres e-mail.

 

 1.   Pamiętaj, że jeśli chodzi o Kampanie e-mail, to wybór formy rozliczeń ma znaczenie:

(i) przy wyborze „Płać za wysłane” uiszczasz przedpłatę za liczbę wiadomości, którą zamierzasz wysłać, przy czym:

 •         wykupiony pakiet kredytów jest ważny przez 2 lata od daty zakupu, po tym czasie Twój plan wygaśnie, a niewykorzystane kredyty zostaną utracone;
 •         przy przekroczeniu planowanego przez Ciebie limitu dalsza wysyłka Kampanii zostanie automatycznie wstrzymana do czasu uiszczenia kolejnej przedpłaty;
 •         w każdym miesiącu musisz mieć na swoim koncie przynajmniej tyle kredytów, które pozwolą Ci wysłać co najmniej jedną kampanię w miesiącu do całej bazy Odbiorców, zgromadzonych na Twoim Koncie;
 •         jeżeli wykorzystasz całość kredytów na Twoim Koncie lub zejdziesz poniżej limitu, o którym mowa powyżej, wyślemy Ci przypomnienie o konieczności dokonania kolejnej przedpłaty. Jeżeli w ciągu kolejnych 90 dni nie opłacisz kolejnych wysyłek, zablokujemy Twoje Konto, a następnie skasujemy je zgodnie z pkt 77 Regulaminu;

(ii) przy wyborze „Bez limitu” uiszczasz jedną opłatę ryczałtową za importowaną do Programu bazę danych, nie przekraczającą 100.000 (sto tysięcy) Odbiorców. W ramach tej opłaty możesz wysyłać dowolną liczbę Kampanii przez 1 Okres Rozliczeniowy (30 dni od chwili zaksięgowania przez nas wpłaty).

 •         Po wygaśnięciu planu ureguluj płatność za kolejny Okres Rozliczeniowy. W przypadku wykupienia planu w terminie późniejszym niż dzień wygaśnięcia Konta, zostaniesz obciążony Opłatą za utrzymanie Konta, czyli kwotą z tytułu przechowywania na naszych serwerach danych w okresie, w którym Konto było nieaktywne. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.
 •         Jeżeli liczba Odbiorców na Twoim Koncie przekracza 100.000 (sto tysięcy), wiąże się to z koniecznością zapłaty 12,00 (dwunastu) złotych za każdy rozpoczęty dodatkowy 1.000 (tysiąc) Odbiorców w bazie. W ramach tego pakietu możesz wysłać liczbę wiadomości wynoszącą piętnastokrotność liczby Odbiorców.
 •         Opłata powyższych 12,00 (dwunastu) złotych lub ich wielokrotności powinna nastąpić niezwłocznie. Jeżeli zgodziłeś się na płatności rekurencyjne, pobieramy ją automatycznie z Twojej karty kredytowej. Jeżeli dokonujesz płatności w inny sposób, wysyłka Kampanii będzie niemożliwa, dopóki nie uregulujesz powyższych należności;
 •         Jeśli chcesz wysyłać wiadomości w ilości większej niż powyżej wskazany limit piętnastokrotności liczby Odbiorców, będziesz musiał zapłacić nam dodatkowo 1,20 zł (jeden złoty i dwadzieścia groszy) za każdy rozpoczęty dodatkowy 1.000 (tysiąc) wysłanych wiadomości w danym Okresie Rozliczeniowym. Po upływie 30-dniowego okresu,  wysyłki zostaną automatycznie wstrzymane do czasu uiszczenia kolejnej opłaty.

 

 1.   Zasady płatności za pozostałe funkcjonalności, w tym Kampanie SMS, znajdziesz w Cenniku. Okresy rozliczeniowe za różne wykupione przez Ciebie funkcjonalności Programu nie muszą się pokrywać.
 2.   Wszystkie rozliczenia będą dokonywane przez nas elektronicznie, dlatego wyrażasz zgodę na wystawianie i przekazywanie przez nas faktury VAT w postaci elektronicznej. Możesz jednak w każdej chwili cofnąć swoją zgodę informując nas o tym za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej z adresu podanego w procesie rejestracji lub na piśmie.
 3.   W uzasadnionych przypadkach możesz zawiesić swoje Konto maksymalnie na okres 6 miesięcy, przy czym wymaga to kontaktu z Biurem Obsługi Klienta. Konto może zostać zawieszone, pod warunkiem, że nie zalegasz z żadnymi płatnościami, w tym Opłatą za utrzymanie Konta.
 4.   Jeśli zawarłeś z FreshMail umowę pisemną, wówczas w kwestii płatności nadrzędne znaczenie do zapisów w Regulaminie mają zapisy z cennika dołączonego do Twojej umowy.

Korzystając z Serwisu i Programu zapewniasz, że:

 1.   Będziesz ponosił pełną odpowiedzialność za wysyłane z Twojego Konta Kampanie, publikowane Landing Pages i organizowane Webinary -oraz zawarte  w nich Treści. Tworzone przez Ciebie Kampanie, Landing Pages oraz Webinary od początku do końca zależą bowiem wyłącznie od Ciebie, przy czym pamiętaj o zasadzie odpowiedzialności za wszystkie osoby, dla których utworzyłeś dodatkowe konta dostępowe;
 2.   Nie będziesz korzystał z kont innych osób, ani też udostępniał swojego Konta innym osobom, za wyjątkiem upoważnionych przez Ciebie osób do korzystania z Programu i przetwarzania zawartych tam Danych Osobowych.
 3.   Nie będziesz sprzedawać, ani w jakikolwiek inny sposób odstępować swojego Konta na rzecz innych osób. Pamiętaj, że możesz mieć więcej niż jedno Konto. Jeżeli jednak będziesz wykorzystywał je w celu obejścia zapisów Regulaminu, Polityki Prywatności lub Polityki Antyspamowej możemy zablokować Konta i wypowiedzieć Umowę;
 4.   Nie będziesz korzystać z Konta, Serwisu, Programu oraz Dokumentacji w zakresie innym, niż konieczny do celów realizacji Umowy;
 5.   Będziesz chronić naszą własność intelektualną i tajemnicę przedsiębiorstwa;
 6.   Zapoznałeś się, akceptujesz i będziesz przestrzegał przepisów powszechnie obowiązującego prawa, postanowień Regulaminu, Polityki Antyspamowej oraz Polityki Prywatności;
 7.   Zachowasz w poufności wszelkie informacje uzyskane w związku z Umową, w szczególności zaś jej warunki, o ile nie są one przez FreshMail udostępniane w sposób publiczny;
 8.   Będziesz nas informował o zmianie adresu kontaktowego e-mail w terminie nie dłuższym niż siedem (7) dni od zmiany. Twoim adresem kontaktowym jest adres e-mail podany w rejestracji - wystarczy, że dokonasz stosownej zmiany w zakładce Ustawienia → Kontaktowe, dostępnej na Twoim Koncie. Pamiętaj jednak, że adres kontaktowy nie jest równoznaczny z loginem – w celu zmiany loginu skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta dostępnym tutaj;
 9.   Będziesz współdziałał z nami w sprawie każdej zgłoszonej przez Odbiorców lub osobę trzecią skargi, dotyczącej Twoich Kampanii, Landing Pages lub Webinarów oraz innych naruszeń Regulaminu, Polityki Antyspamowej oraz Polityki Prywatności;
 10.   Do korzystania z Serwisu oraz Programu przystępujesz dobrowolnie;
 11.   Wprowadzone przez Ciebie w procesie rejestracji dane są zgodne z prawdą;
 12.   Importowanie przez Ciebie do Programu Danych Osobowych, Treści oraz innych informacji nastąpiło zgodnie z Polityką Antyspamową oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego, oraz że import nie narusza żadnych praw innych osób lub podmiotów.
 13.   Jesteś administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w Programie w myśl definicji RODO lub jesteś tzw. procesorem, czyli podmiotem przetwarzającym Dane Osobowe na zlecenie innego podmiotu na podstawie odpowiedniej umowy.
 14.   Treści importowane przez Ciebie do Programu nie łamią powszechnie obowiązującego prawa, ani żadnych praw osób trzecich.

FreshMail zapewnia, że:

 1. Zachowa w poufności bazy danych importowane przez Ciebie do Programu;
 2. Powiadomi Cię o każdym przypadku zaistniałego lub domniemanego naruszenia Twojej tajemnicy przedsiębiorstwa lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, do których doszło lub mogło dojść podczas wykonywania Umowy;
 3. Jeżeli wyraziłeś na to zgodę, powiadomi Cię o nowych rozwiązaniach powstających w związku z Serwisem lub Programem. Pamiętaj jednak, że żeby otrzymywać te powiadomienia musisz wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych droga elektroniczną (punkt 10 Regulaminu);

Polityka prywatności – dbajmy o powierzone sekrety

 1. Razem tworzymy system naczyń połączonych. Zarówno Ty, jak i my musimy dbać o powierzone informacje. Zawierając Umowę zobowiązujesz się, razem z nami, dbać o bezpieczeństwo wszystkich informacji, które przekazujemy sobie nawzajem. Warunki dbałości o bezpieczeństwo informacji określone zostały w Polityce Prywatności, z którą możesz zapoznać się tutaj;
 2. Przestrzeganie przez Ciebie postanowień Polityki Prywatności nie jest bezwzględne. Jeśli jesteś zobowiązany do ujawnienia jakichkolwiek informacji na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, stosuj się do obowiązków z nich wynikających;
 3. Za uprzednią pisemną bądź mailową zgodą możesz nam zezwolić na wykorzystanie fragmentów lub całości swojej Kampanii i/lub Landing Pages oraz ich wyników, jako case study na spotkaniach branżowych, konferencjach oraz w publikacjach branżowych i naukowych. Pamiętaj, że zawsze, gdy o to pytamy, „nie” to też dobra odpowiedź;
 4. W dalszym ciągu prowadzimy pracę nad udoskonaleniem Serwisu, Programu oraz nad zwiększeniem efektywności Twoich Kampanii. Dlatego, na potrzeby badań statystycznych, zgadzasz się, żebyśmy mogli wykorzystać statystyczne dane Twoich Kampanii, w szczególności zaś ich:

(i)    liczbę;

(ii) częstotliwość;

(iii) efektywność;

oraz mogli publikować wyniki tych badań na spotkaniach branżowych, konferencjach oraz w publikacjach branżowych i naukowych. Gwarantujemy przy tym, że wykorzystanie tych danych następować będzie w sposób uniemożliwiający identyfikację Twoją i Twoich Odbiorców.

 1. Jeśli jesteś zadowolony ze świadczonych przez nas usług, pozwól nam się tym pochwalić. Możemy zapytać Cię, czy wyrażasz zgodę na informowanie przez nas o prowadzonej z Tobą współpracy, w tym poprzez umieszczenie Twojego znaku firmowego na naszej stronie internetowej. Pamiętaj, że zawsze, gdy o to pytamy, „nie” to też dobra odpowiedź.

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

 1. Gdy założysz Konto w Programie, zostanie wygenerowany dokument Umowa Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych, który musisz podpisać.
 2.   Pamiętaj, że to Ty jesteś administratorem danych osobowych (lub jako procesor działasz w imieniu administratora)  i ciąży na Tobie obowiązek zawarcia z FreshMail umowy określającej zakres i cel powierzenia nam przetwarzania danych osobowych. Możesz to zrobić na cztery sposoby:
 3.       Poprzez elektroniczne podpisania wygenerowanej przez nas umowy w Programie – jako podpis rozumiemy kliknięcie przycisku „akceptuję umowę”;
 4.     Poprzez pobranie powyższej umowy, wydrukowanie jej, podpisanie jej, zeskanowanie jej i wgranie do Programu;
 5.       Poprzez pobranie powyższej umowy, wydrukowanie jej, podpisanie jej i przesłanie w formie papierowej na adres firmy FreshMail;
 6.     Poprzez zawarcie z nami oddzielnej pisemnej umowy licencyjnej wraz z załączoną do niej Umową Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych.
 7.   Dopóki nie podpiszesz z nami Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych, możemy dokonać blokady:

(i) wprowadzania baz danych do Twojego Konta (w tym przez Landing Page i dodatkowe usługi, świadczone przez podmioty zewnętrzne), 

(ii) możliwości dokonywania wysyłek Kampanii,

(iii) możliwości organizowania Webinarów

(iv) możliwości publikacji stworzonych Landing Page.

 1.   Przetwarzanie przez nas Danych Osobowych w Twoim imieniu następuje w ramach wynagrodzenia za korzystanie z Programu.
 2.   Możesz pobrać z Programu Dane Osobowe (uprzednio do niego przez Ciebie zaimportowane i ewentualnie modyfikowane) do pliku w formacie CSV. Plik ten będzie zawierał wprowadzone do Programu dane osobowe Twoich Odbiorców wraz z zawartością pól dodatkowych przechowywanych w Programie. Możliwość ta wyczerpuje obowiązek FreshMail, wynikający z art. 20 ust. 1 RODO.

Moderacja

 1. Celem moderacji Kampanii przed jej wysłaniem jest zachowanie najwyższych standardów związanych z wysyłaniem masowej korespondencji e-mailowej i SMS’owej. Biuro Obsługi Klienta sprawdza Kampanie co do zgodności z Regulaminem, Polityką Antyspamową i Polityką Prywatności, w tym pod kątem obecności w każdej wysyłanej przez Ciebie Kampanii linka rezygnacji, zaś jego brak jest równoznaczny ze wstrzymaniem wysyłki Kampanii. Możliwe jest także wstrzymanie wysyłki Kampanii, jeżeli zawiera ona treści obraźliwe, naruszające prawo lub dobre obyczaje, bądź też w jakikolwiek inny sposób narusza Regulamin, Politykę Antyspamową lub Politykę Prywatności. Wstrzymanie wysyłki Kampanii nie uprawnia Cię do uzyskania zwrotu jakichkolwiek środków zapłaconych na rzecz FreshMail.
 2. Moderacja Landing Page odbywa się na zasadach analogicznych, jak opisano w pkt. 63 Regulaminu, z wyłączeniem obecności linka rezygnacji.
 3. Moderacji podlegają Kampanie oraz Landing Page wysyłane lub udostępniane z wszystkich rodzajów Kont, niezależnie od wybranego planu.
 4. Prosimy pamiętaj, że przeprowadzenie przez FreshMail Moderacji w żaden sposób nie zwalnia Ciebie z pełnej odpowiedzialności za treść i sposób przeprowadzenia Kampanii oraz Landing Page.
 5. Oprócz Moderacji, możemy także usunąć określone Treści zaimportowane przez Ciebie do Programu, w szczególności Treści opublikowane na Landing Page, jeśli otrzymamy od osoby trzeciej lub od organu państwowego wiarygodną informację o tym, że dana Treść narusza czyjeś prawa lub powszechnie obowiązujące przepisy.

Blokada Konta lub wysyłki

 1. Możemy czasowo zablokować Ci Konto w przypadku, w którym:

(i) nie logowałeś się na Konto przez okres dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni. Jednak po próbie logowania, otrzymasz od nas email aktywacyjny – kliknięcie w odpowiedni link spowoduje zdjęcie blokady;

(ii) łamiesz (bądź istnieją ku temu uzasadnione przypuszczenia) postanowienia Regulaminu, Polityki Prywatności lub Polityki Antyspamowej albo przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W tym przypadku blokada zostanie zdjęta po udzieleniu niezbędnych wyjaśnień. Pomimo wyjaśnień możemy jednak utrzymać blokadę Konta. W przypadku uznania, iż powyższe naruszenia miały na celu korzystanie z funkcjonalności Programu w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem, w szczególności jeśli korzystanie z Programu miało charakter SPAMu, utrzymujemy  blokadę Konta, a Ty tracisz prawo do uzyskania zwrotu uiszczonej opłaty;

(iii) nie uregulowałeś należności z tytułu korzystania z Programu przez okres co najmniej 30 (trzydzieści) dni od daty ich wymagalności.

 1. W przypadku stwierdzenia przez nas wysyłki Kampanii, udostępnienia Landing Page’a czy organizacji Webinaru niezgodnych z Polityką Antyspamową, w tym z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub stwierdzenia na liście Odbiorców Kampanii Spamtrapów, m.in. adresów abuse (abuse@domena) lub postmaster (postmaster@domena), możemy także trwale zablokować prowadzenie jakichkolwiek wysyłek Kampanii do tych list Odbiorów.

Wypowiedzenie Umowy

 1. Możesz wypowiedzieć Umowę w każdym czasie kierując do nas pisemne lub mailowe oświadczenie o wypowiedzeniu. Wypowiedzenie jest skuteczne na koniec miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym złożyłeś oświadczenie o wypowiedzeniu.
 2.   Możemy wypowiedzieć Umowę w każdym czasie kierując do Ciebie pisemne lub mailowe oświadczenie o wypowiedzeniu. Wypowiedzenie jest skuteczne na koniec miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym złożyliśmy oświadczenie o wypowiedzeniu.
 3. FreshMail może wypowiedzieć Ci umowę w dowolnym terminie bez podania przyczyny ze skutkiem natychmiastowych za zwrotem opłaty uiszczonej z góry przez Ciebie proporcjonalnie do liczby dni pozostałych do końca okresu subskrypcji  lub proporcjonalnie do ilości zużytych kredytów w Programie, bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu.
 4. Możemy także wypowiedzieć Ci Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez konieczności zwrotu jakichkolwiek wpłaconych środków w przypadku:

(i) gdy łamiesz postanowienia Regulaminu, Polityki Prywatności lub Polityki Antyspamowej;

(ii) gdy łamiesz przepisy powszechnie obowiązującego prawa;

(iii) gdy nie zawarłeś z nami Umowy o Powierzenie Przetwarzania Danych Osobowych;

(iv) gdy nie uregulowałeś należności z tytułu korzystania z Programu przez okres co najmniej 60 (sześćdziesięciu) dni od daty ich wymagalności;

(v) gdy odwołałeś polecenie przetwarzania powierzonych nam przez Ciebie danych osobowych;

(vi) gdy zażądałeś usunięcia swoich własnych danych osobowych w całości lub w takiej części, która uniemożliwia nam wykonywanie Umowy, bądź wyraziłeś sprzeciw wobec ich przetwarzania.

 1. Pamiętaj, że w związku z wypowiedzeniem Umowy powinieneś zabezpieczyć pobranie przez siebie wprowadzonych za pośrednictwem Konta baz danych i Treści, przy czym możliwe to będzie w okresie do 30 (trzydziestu) dni od dnia wygaśnięcia Umowy. Po upłynięciu wskazanego terminu, skasujemy Twoje bazy danych i Treści importowane do Programu, bez informowania Cię o tym. Po skasowaniu Twoich baz danych i Treści, masz możliwość ich odzyskania tylko zgodnie z punktem 78 Regulaminu.

Kasowanie konta

 1. Zważywszy na potrzebę zapewnienia najwyższych standardów ochrony danych osobowych Twoich Odbiorców, Serwis umożliwia skasowanie Konta wraz z wszystkimi danymi na nim zgromadzonymi, a w szczególności listami Odbiorców, Treściami, raportami z wysłanych Kampanii i autoresponderów, szkicami niewysłanych Kampanii i autoresponderów oraz danymi kontaktowymi i fakturowymi podanymi przez Ciebie. Skasowanie Konta nastąpi w wypadkach przewidzianych w Regulaminie.
 2. Możesz samodzielnie skasować swoje Konto, korzystając z opcji „Skasuj konto” w Ustawieniach. Dane na Twoim Koncie zostaną skasowane.
 3. FreshMail uprawniony jest do skasowania Twojego Konta w przypadku, gdy:

(i) Umowa wygasła lub została wypowiedziana z jakiegokolwiek powodu;

(ii) nie logowałeś się na nie przez okres kolejnych 12 miesięcy;

(iii) nie dokonasz płatności po upływie okresu 6 miesięcy od dnia zawieszenia Konta;(iv) nie dokonasz płatności w ciągu 30 dni od daty nieudanej próby pobrania płatności z karty kredytowej podpiętej na Twoim Koncie.

(v) nie dokonasz płatności w ciągu 30 dni od daty wygaśnięcia poprzedniego planu lub jeśli dłużej niż 90 dni nie posiadasz na swoim koncie liczby kredytów wystarczającej do realizacji 1 kampanii do pełnej bazy odbiorców.

Nie obawiaj się jednak, że usuniemy Twojego konta bez zapowiedzi. Przed datą usunięcia prześlemy do Ciebie wiadomość przypominającą o konieczności dokonania płatności.

 1. Przywrócenie skasowanego Konta jest możliwe do 180 dni od momentu skasowania Konta. Wymaga to ręcznej pracy programisty, dlatego jest to usługa dodatkowa, której koszt wynosi 500 zł netto.
 • FreshMail, na żądanie Klienta, przygotuje protokół ze zniszczenia Danych Osobowych, które były zaimportowane do Programu za pośrednictwem Konta.
 • Skasowanie Konta nie powoduje cofnięcia zgody na otrzymywanie komunikacji marketingowej od FreshMail, a zarazem nie powoduje cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez FreshMail w tym zakresie.

Usługi dodatkowe

 1.   FreshMail rozwija się dynamicznie i stąd też ciągle wprowadzamy nowe rozwiązania. Umożliwiamy Ci wysyłkę maili transakcyjnych. Jeżeli jesteś zainteresowany skorzystaniem z pełnej usługi dotyczącej maili transakcyjnych skontaktuj się z Działem Sprzedaży dostępnym tutaj, by zawrzeć z nami stosowną umowę. Jeżeli natomiast chcesz jedynie przetestować funkcjonalności tej usługi, możesz bez zawierania dodatkowej umowy wysyłać testowo każdego dnia maksymalnie 25 maili transakcyjnych;
 2. FreshMail może na Twoje życzenie przygotować indywidualne raporty zawierające zestawienie danych dotyczących Twoich Odbiorców, co będzie wiązało się z poniesieniem przez Ciebie dodatkowej opłaty. Opłata tak jest uzależniona od nakładów pracy jakie poniesie na to FreshMail – szczegóły możesz ustalić po kontakcie z Biurem Obsługi Klienta.
 3. FreshMail oferuje też usługi dodatkowe, które realizowane są przez dostawców zewnętrznych na podstawie odrębnych regulaminów. Zakupu tych usług możesz dokonać po zalogowaniu się do Serwisu, tam też znajdziesz odpowiednie regulaminy.

Zmiany

 1. W każdym czasie możemy:

(i) wprowadzić nowe opłaty za korzystanie z dodatkowych usług przewidzianych w Serwisie lub Programie. Opłaty dodatkowe nie będą miały wpływu na możliwość wysyłki Kampanii;

(ii) zmienić Regulamin, Politykę Antyspamową, Politykę Prywatności oraz Cennik.

 1. O wszelkich zmianach w Regulaminie i Cenniku powiadomimy Cię z wyprzedzeniem co najmniej dziesięciodniowym (10 dni) wysyłając wiadomość e-mail na adres podany w procesie rejestracji lub informując cię po zalogowaniu się w Programie.
 2.   Wszelkie zmiany wywierają skutek na dzień wskazany w wiadomości informacyjnej dotyczącej zmiany.
 3. Wszelkie zmiany Polityki Antyspamowej i Polityki Prywatności będą publikowane na stronie freshmail.pl w zakładce „Polityka Antyspamowa” oraz „Polityka Prywatności”. Zmiany i uzupełnienia, które tam się znajdą obowiązują od dnia wprowadzenia. Zachęcamy Cię do regularnego monitorowania tych dwóch dokumentów.

Odpowiedzialność

 1. Program jest tylko narzędziem, które Ty wykorzystujesz. Dlatego akceptujesz, że:

(i) nie ponosimy odpowiedzialności za szkody, w tym w postaci utraconych korzyści, utratę danych, informacji, w następstwie niedostarczenia danych lub informacji Odbiorcom, dostarczenia ich innemu adresatowi, opóźnień w dostarczeniu lub przerw w działaniu Programu lub świadczeniu usług, chyba, że wynika to wyłącznie z naszej winy;

(ii) nie ponosimy odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystanie Programu, niezależnie od sposobu jego wykorzystania;

(iii) odpowiadamy względem Ciebie maksymalnie do wysokości średniego jednomiesięcznego (1 miesiąc) wypłaconego przez Ciebie na rzecz FreshMail wynagrodzenia w okresie ostatnich 12 miesięcy;

(iv) ponosisz wyłączną odpowiedzialność, w tym względem nas, za importowane do Programu bazy danych osobowych oraz Treści.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. My także przetwarzamy dane osobowe i to najcenniejsze – Twoje dane osobowe.
 2. Wszelkie informacje na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności

Oświadczenia końcowe

 1. Dążymy do perfekcji w tym, co robimy. Z myślą o Tobie nieustannie rozwijamy Serwis oraz Program. W każdym czasie możemy zatem uruchomić nową wersję świadczonych przez nas usług.
 2. Jeśli wcześniejsze ustalenia się temu nie sprzeciwiają, wszelkie Twoje oświadczenia kierować możesz:

(i) na adres e-mail pomoc@freshmail.pl;

(ii) pisemnie, na adres:

FreshMail sp. z o.o.

Al. 29 Listopada 155 C,

31-406 Kraków

 1. Nasze oświadczenia kierowane do Ciebie będą na podany podczas rejestracji:

(i) adres e-mail, lub

(ii) adres korespondencyjny.

 1. Do nieuregulowanych w Regulaminie kwestii zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 2. Sądem rozstrzygającym nasze spory będzie sąd właściwy miejscowo dla FreshMail.
 3. Regulamin w powyższej wersji obowiązuje od dnia 15 października 2019 roku, przy czym dla użytkowników, którzy założyli konto przed tą datą, Regulamin obowiązuje od 24 października 2019 roku.