Czy FreshMail przygotowany jest na RODO?

Poniżej znajdziesz najczęściej zadawane pytania o gotowość FreshMaila na wejście w życie RODO.

Czy FreshMail  będzie certyfikować lub w innej formie potwierdzać gotowość do RODO?

Tak, jeśli tylko będzie funkcjonował ogólny system certyfikujący, ponieważ na ten moment nie jest on stworzony. Dostępne obecnie certyfikaty uzyskuje się odpłatnie od podmiotów realizujących szkolenia z RODO. FreshMail natomiast uczestniczył i nadal uczestniczy w tworzeniu dobrych praktyk chociażby z takimi instytucjami, jak IAB.

Czy FreshMail usuwa dane? Czy dostępny jest protokół usunięcia?

Tak, usuwamy dane naszych klientów i wydajemy protokół usunięcia danych. Całkowite usunięcie danych następuje po 30 dniach ze względu na ich obecność w back-up’ie.

Czy FreshMail powierza komuś dane?

Tak, lista naszych sub-procesorów umieszczana jest w każdej umowie powierzenia i przetwarzania danych.

Czy wykonywane są kopie zapasowe danych osobowych przetwarzanych w aplikacji?

Tak, wykonujemy kopie zapasowe danych osobowych.

Czy wykonywane są kopie zapasowe aplikacji, struktury bazy danych i systemu operacyjnego?

Tak, wykonujemy kopie zapasowe aplikacji, struktury bazy danych oraz systemu operacyjnego.

Które z obowiązków nakładanych przez RODO wspiera automatycznie Wasze rozwiązanie?

Wymagamy, aby w każdej naszej kampanii znajdował się link rezygnacji, dzięki któremu odbiorcaOdbiorcaOsoba, która wyraźnie poprosi o dołączenie do listy odbiorców, np. przez wypełnienie formularza zapisu do newslettera i wyrazi zgodę na otrzymywanie wiadomości.   może wypisać się listy, co dla Administratora powinno być jednoznaczne z cofnięciem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Czy FreshMail będzie przetwarzał dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie administratora?

Tak, jedyną podstawą przetwarzania jest zawarta umowa powierzenia i przetwarzania danych osobowych.

Czy FreshMail zapewni, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiążą się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy?

Tak, ochrona danych osobowych jest we FreshMailu ważnym tematem. Dbamy o to, aby nasi pracownicy posiadali wiedzę na temat bezpieczeństwa danych oraz obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Każda osoba otrzymująca upoważnienie odbywa najpierw szkolenie.

Czy FreshMail, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania danych, pomoże Administratorowi wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw?

FreshMail jako procesor będzie pełnił funkcję pomocniczą dla Administratora, dlatego już teraz zapewniamy podstawowe prawa użytkowników np. poprzez link rezygnacji.

Czy FreshMail wyznaczy Inspektora Danych Osobowych?

Tak, już teraz w firmie funkcjonuje Administrator Bezpieczeństwa Informacji.

Czy informacje zawarte w domyślnej wiadomości potwierdzającej we FreshMailu są prawnie wystarczające by wysyłać newsletter?

Tak, przygotowana przez nas treść wiadomościTreść wiadomościMateriał zawarty w wiadomości z wyłączeniem nagłówków wiadomości. Zawiera słowa, obrazki i linki. potwierdzającej jest wystarczająca, jeśli wysyłasz kampanię w celach marketingowych. Pamiętaj jednak, że treść Twojej wiadomości potwierdzającej powinna być zgodna z tym, na jakie cele odbiorcy wyrazili zgody podczas zapisu na newsletter.