Materiał zawarty w wiadomości z wyłączeniem nagłówków wiadomości. Zawiera słowa, obrazki i linki.